Apples serviceprogram

Välkommen till Apples serviceprogram

AppleCare erbjuder flera produkter och serviceprogram för privatpersoner, institutioner, företag, återförsäljare och servicepartners. Tabellen nedan sammanfattar de typer av produkter och program som finns tillgängliga.


Apples serviceprogram Individer Institutioner
och företag
Återförsäljare och
servicepartners
AppleCare-produkter
iOS Direct Service-program
Program för Apple-auktoriserade servicepartners
Obs! Institutioner är utbildnings-, myndighets- och ej vinstdrivande organisationer. Universitet och högskolor är också behöriga att delta i Apples servicepartnerprogram.