Produkty Apple a český zákon o ochraně spotřebitele

Podle českého zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku mají spotřebitelé v případě vadného zboží nebo zboží, které není v souladu se smlouvou o prodeji uzavřenou s prodávajícím, právo na bezplatnou opravu nebo výměnu, slevu nebo vrácení. Spotřebitelé mohou reklamovat vady, které se projeví do dvou let od převzetí zboží.

Při nákupu hardwarových produktů Apple jste také chráněni jednoroční omezenou zárukou společnosti Apple. Tato ochranaplatí souběžně s vašimi zákonnými právy podle českého zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku.Zakoupením volitelného programu AppleCare Protection Plan (APP) můžete získat také další výhody.

Pokud je váš produkt vadný nebo neodpovídá smlouvě o prodeji, můžete se rozhodnout podat reklamaci podle českého zákona o ochraně spotřebitele, občanského zákoníku, jednoroční omezené záruky společnosti Apple nebo volitelného programu APP podle toho, která z těchto ochran platí.

Produkty jiných výrobců než Apple zakoupené od společnosti Apple mají také nárok na záruční krytí podle českého zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, ale nejsou kryty jednoroční omezenou zárukou společnosti Apple ani programem APP.

Souhrn českého zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, jednoroční omezené záruky společnosti Apple a plánu APP

Český zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník

Jednoroční omezená záruka společnosti Apple

AppleCare Protection Plan

Doba na uplatnění reklamace

2 roky od data přijetí

1 rok od data nákupu

U displejů Mac nebo Apple až 3 roky od data nákupu u Apple TV, iPadu, iPhonu nebo iPodu až 2 roky od data nákupu

Cena záruky

Poskytována bez příplatku

Zahrnuta bez příplatku

K dispozici za příplatek

Jak podat reklamaci

Zavolejte prodejci nebo ho navštivte2

Zavolejte na podporu společnosti Apple1nebo navštivte prodejce Apple nebo autorizovaného poskytovatele servisu Apple.

Zavolejte na podporu společnosti Apple1 nebo navštivte prodejce Apple nebo autorizovaného poskytovatele servisu Apple.

Včetně opravy nebo výměny

Podrobnosti vám sdělí prodejce.

Doručení zákazníkem nebo poštou3

Doručení zákazníkem nebo poštou u všech zařízení, služba expresní výměny u iPadu a iPhonu nebo servis u zákazníka u stolních počítačů3

Oprava nebo výměna mimo zemi nákupu

Podrobnosti vám sdělí prodejce.

Ano4

Ano4

Telefonická technická podpora5

Podrobnosti vám sdělí prodejce.

90 dní od data nákupu

Až 3 roky od data nákupu Macu nebo displeje Apple

Až 2 roky od data nákupu Apple TV, iPadu, iPhonu nebo iPodu

Na výše uvedené termíny se vztahují všechny podmínky platné pro roční omezenou záruku společnosti Apple a program AppleCare Protection Plan. Texty příslušných podmínek (v angličtině) jsou k dispozici na stránkách https://www.apple.com/legal/warranty/ a https://www.apple.com/legal/applecare/.

Tyto stránky byly připraveny společností Apple a jejich obsah nebyl schválen žádnou třetí stranou.

1.     Podpora Apple: 800 700527.
2.    Zákazníci, kteří si zakoupili produkty Apple nebo produkty jiných značek než Apple z internetového obchodu společnosti Apple, mohou u společnosti Apple podat stížnost. Kontaktní údaje společnosti Apple jsou k dispozici zde.
3.    Dostupnost jednotlivých možností závisí na zemi, ve které je servis vyžadován, a na sídle autorizovaného poskytovatele servisu Apple. Společnost Apple může také požadovat, aby spotřebitel vyměnil díly za díly, které lze nainstalovat okamžitě.
4.    Společnost Apple může omezit servis iPadu a iPhonu na EHP a Švýcarsko.
5.    Telefonická technická podpora zahrnuje pomoc s instalací, nastavením, základní konfigurací a problémy souvisejícími se softwarem.

Apple Distribution International Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill, Cork
Irsko

 

Shrnutí českého zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

Vaše práva spotřebitelů podle českého zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku platí souběžně s vašimi právy podle jednoroční omezené záruky společnosti Apple a volitelného programu AppleCare Protection Plan.

Podle českého zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku se zákazníci mohou rozhodnout, že si vadné nebo nevyhovující zboží nechají bezplatně opravit nebo vyměnit v závislosti na povaze vady (podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy).

Pokud je oprava nebo výměna nemožná nebo neúměrná nebo pokud spotřebitel nemůže opravené zboží po opravě řádně používat, může si spotřebitel vybrat, jestli bude požadovat snížení ceny, nebo odstoupí od smlouvy vrácením produktu výměnou za vrácení peněz v plné výši. Primární odpovědnost nese prodejce, kterým může být společnost Apple, pokud bylo zboží zakoupeno v internetovém obchodě společnosti Apple. Tato práva vyprší dva roky po převzetí zboží.

Podle českého zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku se zákonná záruka vztahuje na všechny vady nebo nedostatky zboží zakoupeného na základě smlouvy, které se projeví do 2 let od převzetí zboží, pokud nebyla vada způsobena nesprávným použitím nebo běžným opotřebením. Důkazní břemeno prokázání toho, že závada nebo vadná vlastnost byla způsobena běžným opotřebením, je obecně na straně prodávajícího.

Pokud byste o českém zákoně o ochraně spotřebitele a občanském zákoníku chtěli další informace, navštivte webové stránky České obchodní inspekce na adrese http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/.

 

110923 consumer law matrix – Czech Republic