Produkty společnosti Apple a český zákon o ochraně spotřebitele

Podle českého zákona o ochraně spotřebitele mají spotřebitelé právo na bezplatnou opravu nebo výměnu, slevu nebo vrácení vadného zboží nebo zboží, které nevyhovuje smlouvě o prodeji, ze strany prodávajícího. Tato práva jsou promlčena dva roky od dodání zboží.

Když zakoupíte hardwarové produkty společnosti Apple, získáte také ochranu na základě roční omezené záruky společnosti Apple. Tato ochrana platí souběžně s vašimi zákonnými právy podle českého zákona o ochraně spotřebitele a nad jejich rámec. Zakoupením volitelného plánu AppleCare Protection Plan můžete získat také další výhody.

Pokud bude váš produkt vadný nebo nebude vyhovovat smlouvě o prodeji, můžete se rozhodnout podat reklamaci podle českého zákona o ochraně spotřebitele, jednoleté omezené záruky společnosti Apple nebo volitelného plánu APP (podle toho, která možnost platí).

Produkty jiné značky nežApple zakoupené od společnosti Apple mají také nárok na poskytnutí záruky podle českého zákona o ochraně spotřebitele, avšak nevztahuje se na ně jednoletá omezená záruka společnosti Apple ani plán APP.

Shrnutí českého zákona o ochraně spotřebitele, jednoleté omezené záruky společnosti Apple a plánu APP

null
Český zákon o ochraně spotřebitele
Jednoletá omezená záruka společnosti Apple
AppleCare Protection Plan
Lhůta pro reklamaci
2 roky od data dodání
1 rok od data zakoupení
U displejů Mac nebo Apple až 3 roky od data zakoupení, 
u zařízení Apple TV, iPad, iPhone nebo iPod až 2 roky od data zakoupení
Cena poskytnutí záruky
Poskytována bez dalších nákladů
Zahrnuta bez dalších nákladů
Dostupná za příplatek
Jak podat reklamaci
Zavolejte svému prodejci2 nebo jej navštivte.
Zavolejte na podporu společnosti Applenebo navštivte maloobchod společnosti Apple nebo autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Apple.
Zavolejte na podporu společnosti Apple1 nebo navštivte maloobchod společnosti Apple nebo autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Apple.
Včetně možnosti opravy nebo výměny
Podrobnosti vám poskytne prodejce.
Doručení zákazníkem nebo prostřednictvím pošty3
Doručení zákazníkem nebo prostřednictvím pošty u všech zařízení, služba expresní výměny u zařízení iPad a iPhone nebo servis na místě v případě stolních počítačů3
Oprava nebo výměna mimo zemi nákupu
Podrobnosti vám poskytne prodejce.
Ano4
Ano4
Telefonická technická podpora5
Podrobnosti vám poskytne prodejce.
90 dní od data zakoupení
Až 3 roky od data zakoupení u displeje Mac nebo Apple
Až 2 roky od data zakoupení u zařízení Apple TV, iPad, iPhone nebo iPod

Na výše uvedený přehled se vztahují všechny podmínky platné pro jednoletou omezenou záruku společnosti Apple a plán ochrany AppleCare. Kopie příslušných podmínek jsou k dispozici na https://www.apple.com/legal/warranty/ a https://www.apple.com/legal/applecare/.

Tyto stránky byly vypracovány společností Apple a jejich obsah nebyl schválen žádnou třetí osobou.

  1. Podpora společnosti Apple: 800 700527.
  2. Reklamovat u společnost Apple mohou spotřebitelé, kteří zakoupili v obchodě online společnosti Apple produkty značky Apple nebo jiných značek. Kontaktní údaje společnosti Apple jsou k dispozici zde.
  3. Dostupnost jednotlivých možností závisí na zemi, kde je služba požadována, a na umístění sídla autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Apple. Společnost Apple může také požadovat, aby spotřebitel vyměnil součásti za díly, které lze ihned instalovat.
  4. Společnost Apple může omezit služby pro produkt iPad a iPhone pro oblast EHP a Švýcarska.
  5. Telefonická technická podpora zahrnuje pomoc s instalací, sestavením, základní konfigurací a problémy souvisejícími se softwarem.

Apple Distribution International Ltd. 
Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill, Cork
Republic of Ireland

Shrnutí českého zákona o ochraně spotřebitele

Vaše spotřebitelná práva podle českého zákona o ochraně spotřebitele platí souběžně s vašimi právy podle jednoleté omezené záruky společnosti Apple a volitelného plánu AppleCare Protection Plan.

Podle českého zákona o ochraně spotřebitele si spotřebitelé mohou podle povahy závady (podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy) vybrat, zda si nechají vadné zboží nebo zboží nevyhovující smlouvě o prodeji zdarma buď opravit, nebo vyměnit.

Pokud je oprava nebo výměna nemožná či neúměrná nebo pokud spotřebitel po provedené opravě nemůže opravené zboží řádně používat, může si spotřebitel vybrat, zda bude požadovat snížení ceny, nebo odstoupí od smlouvy vrácením produktu výměnou za vrácení peněz v plné výši. Primární odpovědnost nese prodávající, což může být v případě, že zboží bylo zakoupeno v online obchodě společnosti Apple, společnost Apple. Tato práva jsou promlčena dva roky od dodání zboží.

Podle českého zákona o ochraně spotřebitele se záruka vztahuje na všechny závady nebo nevyhovující vlastnosti zboží zakoupené na základě smlouvy, které se projeví do 2 let od dodání, pokud závada nebyla zaviněna nesprávným používáním nebo běžným opotřebením. Důkazní břemeno prokázání toho, že závada nebo nevyhovující vlastnost byly způsobeny běžným opotřebením, je obecně na straně prodávajícího.

Máte-li zájem o další informace týkající se českého zákona o ochraně spotřebitele, navštivte webové stránky České obchodní inspekce na http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/.