Recyklácia produktu Apple je taká ľahká, ako je prospešná pre našu planétu.

Ak si myslíš, že tvoje staré zariadenie už doslúžilo, nie je to celkom tak. Má ešte jedno pekné poslanie. Pomôžeme ti ho bezplatne zrecyklovať. A tak spoločne ušetríme vzácne materiály a menej zaťažíme našu planétu.

Daj zrecyklovať svoje zariadenie, stačí na to pár krokov.

1

Zálohuj svoje zariadenie.

Nestrať svoje dáta. Zálohuj svoje zariadenie Apple a uchovaj si tak svoj obsah a nastavenia aj potom, ako ho odovzdáš.

2

Vymaž dáta zo svojho zariadenia.

Pred odovzdaním zariadenia z neho odstráň svoje osobné informácie. Tieto dáta predsa patria len a len tebe.

3

Zašli alebo prines svoje zariadenie.

Zariadenie zabaľ a odošli s označením od nášho partnera pre recykláciu alebo ho prines na adresu partnera.*

Ponúka Apple recykláciu?

Áno. Apple ti umožňuje recyklovať ľubovoľné zariadenie Apple a zariadenia značiek vo vlastníctve spoločnosti Apple. Postaráme sa jeho spoľahlivú recykláciu alebo mu dáme šancu na ďalšie využitie. Niektoré zariadenia tiež môžu oprávňovať na získanie kreditu.

Čo sa stane so zariadením, keď ho dám recyklovať?

Tvoje zariadenie bude po prijatí niektorým z našich partnerov recyklované spôsobom šetrným voči životnému prostrediu.

Ako mám zabaliť svoje zariadenie na recykláciu?

Zariadenia obsahujúce batérie musia byť zabalené v súlade so všetkými uplatniteľnými zákonmi, nariadeniami a osvedčenými odvetvovými postupmi, ktoré zvyčajne zahŕňajú aj pokyny uvedené nižšie:

  • Vybi jednotku na menej než 30 %.
  • Neposielaj elektroniku rozobratú na časti.
  • Neposielaj elektroniku s vydutými alebo poškodenými batériami.
  • Ak ide o celé jednotky, oblož produkt zo všetkých strán pred jeho vložením do škatule z vlnitého papiera minimálne 6,5-centimetrovou vrstvou vhodného ochranného materiálu, ako je napríklad recyklovaný alebo opätovne použitý baliaci materiál.
  • Neposielaj viacero zariadení naraz v jednej krabici.

Čo sa stane s mojimi osobnými informáciami potom, ako odošlem svoje zariadenie?

Tvoje osobné informácie úplne vymažeme zo zariadenia, takže si ich pred odoslaním nezabudni zálohovať.

Čo mám urobiť, ak nemôžem vytlačiť svoje označenie alebo nájsť pokyny pre zaslanie?

Obráť sa na nášho partnera e-mailom alebo mu zavolaj na číslo, ktoré nájdeš v potvrdzujúcom e-maile.

Ako vypnem funkciu Nájsť môj iPhone, Nájsť môj iPad alebo iné zariadenie Apple zo svojho účtu?

Vypnutie funkcie Nájsť môj iPhone alebo Nájsť môj iPad v zariadení:

  1. Ťukni na Nastavenia.
  2. Ťukni na Apple ID a potom ťukni na iCloud.
  3. Vypni funkciu Nájsť môj iPhone alebo Nájsť môj iPad.

Ak ich chceš vypnúť cez iCloud (ak nemáš svoje zariadenie): postupuj podľa týchto pokynov.

Môžem vyhadzovať staré elektrické spotrebiče s bežným odpadom z domácností?

Informácie o likvidácii odpadu
Tento symbol znamená, že v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami sa tvoj produkt a jeho batéria musia likvidovať oddelene od bežného odpadu z domácností. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, odnes ho do zberného dvora, ktorý zriaďujú miestne úrady. Separovaný zber a recyklácia produktu a jeho batérie v čase likvidácie pomôžu zachovať prírodné zdroje a zaistia ich recykláciu spôsobom, ktorý ochraňuje ľudské zdravie a životné prostredie.

Môže mi Apple vrátiť moje zariadenie po jeho prevzatí na recykláciu?

Po vrátení zariadenia v predajni alebo online partneri pre recykláciu nedokážu zaručiť, že zariadenie ti bude možné vrátiť. Zapojením sa do programu sa vzdávaš všetkých práv na zariadenie.