การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Apple นั้น
ทั้งง่าย และทั้งดีต่อโลก

แม้ว่าคุณอาจจะเลิกใช้อุปกรณ์ของคุณแล้ว แต่ในความเป็นจริงอุปกรณ์นั้นยังสามารถทำประโยชน์ได้อีก ซึ่งเราพร้อมจะช่วยรีไซเคิลให้คุณฟรี เพื่อที่เราจะได้รักษาวัสดุอันมีค่าและใช้ทรัพยากรจากโลกใบนี้ให้น้อยลง

ส่งคืนอุปกรณ์ของคุณ
ไปรีไซเคิลได้ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอน

1

สำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ

เพื่อไม่ให้ข้อมูลของคุณสูญหาย เราแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลอุปกรณ์ Apple
ของคุณ เพื่อให้คอนเทนต์และการตั้งค่าต่างๆ จะยังคงอยู่กับคุณ แม้ว่าคุณ
จะส่งมอบอุปกรณ์ให้เราแล้วก็ตาม

2

ลบข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณ

ก่อนที่จะส่งมอบอุปกรณ์ ให้ลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออกก่อน เพราะข้อมูลนี้
เป็นของคุณเพียงแค่คนเดียว

3

จัดส่งอุปกรณ์ของคุณ

บรรจุอุปกรณ์ของคุณลงในกล่อง แล้วจัดส่งมาพร้อมกับฉลากที่ได้รับจากพันธมิตร
ด้านการรีไซเคิลของเรา*

Apple มีข้อเสนอด้านการรีไซเคิลหรือไม่

มี คุณสามารถนำอุปกรณ์ Apple ประเภทใดก็ได้ไปรีไซเคิลผ่านทางช่องทางออนไลน์ ซึ่งเราก็จะดูแลจนมั่นใจว่า
อุปกรณ์ต่างๆ นั้นได้รับการรีไซเคิลอย่างรับผิดชอบ หรือมีโอกาสถูกนำกลับไปใช้อีกครั้ง นอกจากนี้ Apple ยัง
ให้บริการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ฟรีตามสั่งสำหรับลูกค้ากลุ่มพาณิชย์ การศึกษา และสถาบันในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
โปรดติดต่อตัวแทนขายของ Apple หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

จะเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์ของฉัน เมื่อนำไปรีไซเคิล

เมื่อเราได้รับอุปกรณ์ของคุณ เราจะนำไปรีไซเคิลด้วยวิธีที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านหนึ่งในพันธมิตรของเรา

ฉันควรบรรจุอุปกรณ์เพื่อจัดส่งไปรีไซเคิลอย่างไร

อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ควรได้รับการบรรจุตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม ซึ่งปกติแล้วจะเป็นไปตามแนวทางต่อไปนี้

  • คายประจุแบตเตอรี่ให้เหลือต่ำกว่า 30%
  • อย่าจัดส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แยกชิ้นส่วนออกเป็นชิ้นๆ
  • อย่าจัดส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่บวมหรือเสียหาย
  • ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ทั้งเครื่องโดยรอบ โดยให้มีความหนาอย่างน้อย 2.5 นิ้วด้วยวัสดุที่เหมาะสม เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ซ้ำ จากนั้นจึงบรรจุลงในกล่องกระดาษลูกฟูก
  • จัดส่งอุปกรณ์หนึ่งชิ้นต่อหนึ่งกล่องเท่านั้น

จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลส่วนตัวของฉัน หลังจากที่ส่งอุปกรณ์ไปแล้ว

เราจะล้างข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณออกจากอุปกรณ์ ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลของคุณก่อนส่งคืน

ฉันควรทำอย่างไร หากไม่สามารถพิมพ์ฉลากเพื่อการจัดส่งหรือหาคำแนะนำในการจัดส่งไม่พบ

ติดต่อพันธมิตรด้านการแลกซื้อของเราผ่านทางอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ในอีเมลยืนยันของคุณ

ฉันจะปิดแอพค้นหา iPhone ของฉัน, ค้นหา iPad ของฉัน หรืออุปกรณ์ Apple อื่นๆ จากบัญชีของฉันได้อย่างไร

ในการปิดแอพค้นหา iPhone ของฉัน หรือค้นหา iPad ของฉัน:

  1. แตะที่ การตั้งค่า
  2. แตะ Apple ID แล้วแตะ iCloud
  3. ปิดแอพค้นหา iPhone ของฉัน หรือค้นหา iPad ของฉัน

ส่วนการปิดผ่าน iCloud (หากไม่มีอุปกรณ์อยู่กับตัว) โปรดทำตาม คู่มือนี้

ฉันสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าไปกำจัดทิ้งร่วมกับขยะจากครัวเรือนได้หรือไม่

ข้อมูลการกำจัดทิ้ง
สัญลักษณ์นี้หมายความว่า คุณจะต้องนำผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์ไปกำจัดทิ้งแยกจากขยะจากครัวเรือน ตามกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น และเมื่อผลิตภัณฑ์นี้สิ้นอายุการใช้งาน ก็ต้องนำไปที่จุดเก็บขยะที่หน่วยงานในท้องถิ่นเป็นผู้กำหนด ซึ่งการเก็บแยกและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์เมื่อถึงเวลากำจัดทิ้งนั้น จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงทำให้มั่นใจว่าจะมีการรีไซเคิลด้วยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนและต่อสิ่งแวดล้อม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลของ Apple, จุดเก็บขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล, สารต้องห้าม และแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โปรดไปที่ www.apple.com/th/environment/

เมื่ออุปกรณ์ถูกนำส่งเพื่อรีไซเคิลแล้ว Apple สามารถส่งคืนอุปกรณ์ให้กับฉันได้หรือไม่

เมื่อคุณได้ส่งมอบอุปกรณ์ให้กับร้านค้าหรือทางออนไลน์แล้ว พันธมิตรด้านการรีไซเคิลจะไม่สามารถรับประกันการส่งคืนอุปกรณ์ให้กับคุณได้ เนื่องจากเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้ จะถือว่าคุณได้ยกเลิกสิทธิ์ทั้งหมดในอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว

Apple กับสิ่งแวดล้อม พึ่งตัวเองให้มากขึ้น เพื่อพึ่งโลกให้น้อยลง