ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

Designed by Apple in California สร้างสรรค์โดยผู้คนจากทั่วโลก

บุคลากรหลายล้านคนในกว่า 50 ประเทศทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราเป็นจริงขึ้นมาได้ การให้ความเคารพต่อผู้คนและโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา

ที่ Apple เราหมั่นคอยเรียนรู้และยกระดับมาตรฐานอยู่เสมอ

และเมื่อไหร่ที่มีความท้าทาย
เกิดขึ้น เราก็พร้อมทุ่มเทสุดกำลังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืน

โลจิสติกส์ในสหรัฐอเมริกา

บุคลากรต้องมาก่อน
เสมอ

ไม่ว่าเราจะทำอะไร

แรงงานและ
สิทธิมนุษยชน
คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

เรารับฟัง


และลงมือทำ

การศึกษาเรื่องสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์ในอินเดีย

การศึกษา

เร่งการ


เพิ่มโอกาส

ไปกับกองทุนเพื่อการพัฒนาพนักงานของซัพพลายเออร์
ของ Apple

ร่วมมือกันเพื่อผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้า

ทักษะที่ช่วยเปิดประตูสู่โอกาส

โลจิสติกส์ในสหรัฐอเมริกา

สุขภาพและความปลอดภัย

สร้างให้ฉลาดขึ้น

เราพร้อมช่วยซัพพลายเออร์ของเราให้สามารถสร้างโรงงาน

ที่ปลอดภัย
และล้ำสมัยที่สุด

เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยนับเป็นหัวใจสำคัญ

คำนึงถึงเรื่องสุขภาพที่ดีเสมอ

พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพแม่นยำสูง
สถานที่ทำงาน
ที่ทันสมัย

Daisy หุ่นยนต์รีไซเคิล iPhone ของ Apple ในเนเธอร์แลนด์

สิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่คุณรักก็รักโลกใบนี้ด้วยเช่นกัน

การเคารพต่อสิ่งแวดล้อมคือหนึ่งในคุณสมบัติที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์ของเรา

สิทธิด้าน
สิ่งแวดล้อม

ก็คือสิทธิมนุษยชน
เช่นกัน

มีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030
คือสิ่งที่เรามุ่งเน้น

เป็นผู้นำ
การปฏิวัติ
ด้านการรีไซเคิล

เรามีแนวคิด
ให้ปริมาณขยะเป็นศูนย์

อ่านรายงานฉบับเต็มเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นทุ่มเทของเรา
ที่มีต่อผู้คนและโลกใบนี้

ดูรายงานความก้าวหน้า
ประจำปี 2023 (PDF ภาษาอังกฤษ)

แหล่งข้อมูล

มาตรฐานของ Apple

 • นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

  ดู (PDF)

 • ระเบียบปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์และมาตรฐานความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

  ดู (PDF)

 • ข้อกำหนดทางเทคนิคว่าด้วยสารควบคุม

  ดู (PDF)

ซัพพลายเออร์ของ Apple

 • รายชื่อซัพพลายเออร์

  ดู (PDF)

 • เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์อย่างไร

  ดู (PDF)

รายงานและเอกสาร

 • รายงานแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

  ดู (PDF)

 • รายชื่อโรงหลอมแร่และโรงงานสกัดแร่

  ดู (PDF)

 • ความพยายามในการ
  แก้ปัญหา
  การค้ามนุษย์

  และการใช้แรงงานทาส

  ประจำปี 2022

  ดู (PDF)

อีกมากมายจาก Apple

เกี่ยวกับซัพพลายเชน


ทั่วโลกของเรา

เสียงของคุณสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทั่วทั้งโลกได้

เพราะความคิดเห็นของคุณคือสิ่งที่จะทำให้ซัพพลายเชนทั่วโลกของเราดีขึ้น เรายินดีเปิดรับทุกความคิด คำถาม และไอเดียของคุณ

ความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาด: โปรดระบุชื่อ
เกิดข้อผิดพลาด: โปรดเลือกประเทศหรือภูมิภาค
เกิดข้อผิดพลาด: โปรดระบุหัวข้อเรื่อง
เกิดข้อผิดพลาด: โปรดเลือกหมวดหมู่ของความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาด: โปรดเลือกหมวดหมู่ความเกี่ยวข้อง
เกิดข้อผิดพลาด: โปรดระบุความเกี่ยวข้อง
เกิดข้อผิดพลาด: โปรดแสดงความเห็น