Сервиз и рециклиране на батерии

Всички акумулаторни батерии имат ограничен жизнен цикъл и се налага в крайна сметка да бъдат сменени и рециклирани. Жизненият цикъл на батерията варира според употребата на устройството и зададените настройки.

Ползвай Apple или упълномощен сервизен представител за подмяна.

Ако се налага все по-често да зареждаш батерията, може би е време за смяна. Продуктите с вградени литиево-йонни полимерни батерии трябва да бъдат подменени от Apple, или от упълномощен сервизен представител.

Собственици на iPhone

Батериите на iPhone 14 и по-ранни модели запазват 80% от първоначалния си капацитет при 500 пълни цикъла на зареждане при идеални условия. Батериите на iPhone 15 запазват 80% от първоначалния си капацитет при 1000 пълни цикъла на зареждане при идеални условия. Действителната работа на батерията зависи от редица променливи фактори, включително начина на използване на iPhone и това колко често се зарежда. Едногодишната гаранция включва сервизно покритие на дефектни батерии в допълнение към правата, предоставени от местните закони за защита на потребителите. Извън гаранция, Apple предлага сервиз на батерията. Цените и условията може да варират.

Собственици на iPad

Батерията е проектирана да пази до 80% от оригиналния си капацитет за 1000 пълни цикъла на зареждане. Едногодишната гаранция включва сервизно покритие за дефектна батерия. Ако гаранцията е изтекла, смяна на батерията може да се предлага от местния упълномощен сервизен представител на Apple. Цените и условията може да варират.

Собственици на iPod

Батерията е проектирана да пази до 80% от оригиналния си капацитет за 400 пълни цикъла на зареждане. Едногодишната гаранция включва сервизно покритие за дефектна батерия. Ако гаранцията е изтекла, смяна на батерията може да се предлага от местния упълномощен сервизен представител на Apple. Цените и условията може да варират.

Собственици на MacBook

Батерията е проектирана да пази до 80% от оригиналния си капацитет за 1000 пълни цикъла на зареждане. Едногодишната гаранция включва покритие за подмяна на дефектна батерия. Apple предлага услуга за подмяна на батерията за всички MacBook, MacBook Air и MacBook Pro с вградени батерии.

Ще се погрижим за батерията отговорно.

Изхвърлянето на батерии на боклука е опасно за околната среда. Затова всички оторизирани от Apple доставчици на услуги ще рециклират батериите с респект към планетата. Просто им изпрати своето устройство — дори и батерията от AirTag — а те ще се погрижат оттам нататък.