otevře se v novém okně
První uhlíkově neutrální produkty Apple jsou výsledkem mnoha let tvrdé práce a inovací napříč celou společností a jejím globálním dodavatelským řetězcem, včetně využívání solární a větrné energie.
CUPERTINO, KALIFORNIE Apple dnes s hodinkami Apple Watch představil své vůbec první uhlíkově neutrální produkty. Inovace v designu a čistých energiích pomohly snížit uhlíkovou stopu každých uhlíkově neutrálních hodinek Apple Watch o více než 75 %.1 Jedná se o důležitý milník na cestě Applu za dosažením uhlíkové neutrality do roku 2030, a to napříč celým globálním dodavatelským řetězcem i životním cyklem každého Apple produktu.
V rámci širšího úsilí o ochranu životního prostředí a cíle dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality přestal Apple ve všech svých produktových řadách používat kůži, uvedl vůbec první obaly pro Apple Watch z materiálů zcela tvořených vlákny2 a pokračuje v rozšiřování používání recyklovaných materiálů v rámci výroby iPhonů. Kromě toho Apple představil nový nástroj Grid Forecast3 pro aplikaci Domácnost, který uživatele informuje o tom, že je ze sítě dostupná čistší energie. Díky tomu se uživatelé mohou rozhodnout, kdy elektřinu využívat.
„Apple je dlouhodobě a prokazatelně v první linii boje s klimatickými změnami. Zaměřujeme se na energii z obnovitelných zdrojů a design produktů s co nejnižší uhlíkovou stopou. A rozhodně nemáme v plánu zpomalovat,“ uvedla Lisa Jackson, viceprezidentka Applu pro životní prostředí, politiku a sociální iniciativy. „Dosáhli jsme důležitého milníku – nejoblíbenější hodinky na světě jsme udělali uhlíkově neutrální. Budeme ale i nadále pokračovat v inovacích, abychom reflektovali naléhavost situace.“

Uhlíkově neutrální produkty do roku 2030

Apple se k dekarbonizaci svých produktů postavil jasně a nekompromisně. Prioritou je snižování emisí skleníkových plynů ze tří největších zdrojů v rámci životního cyklu produktů: z výroby, z materiálů a z přepravy. Teprve až se Applu podaří výrazně snížit emise svých produktů, bude moct začít využívat vysoce kvalitní uhlíkové kredity z přírodních projektů, jimiž bude kompenzovat emise, kterým se zatím nejde vyhnout nebo které není možné snížit pomocí aktuálně dostupných řešení.
Každé uhlíkově neutrální hodinky Apple Watch splňují následující kritéria: výroba a používání využívá 100% čistou energii, 30 % celkové hmotnosti hodinek tvoří recyklované materiály a k přepravě byla použita letecká doprava jen z 50 %.4 Tyto snahy vyústily ve snížení emisí každého modelu o více než 75 %. Za účelem ještě většího snížení uhlíkové stopy svých produktů bude Apple využívat vysoce kvalitní uhlíkové kredity, kterými bude kompenzovat malé množství zbytkových emisí. Každé uhlíkově neutrální hodinky Apple Watch jsou certifikovány SCS Global Services, lídrem na poli environmentálních norem a certifikací – a to včetně jakýchkoli hodinek Series 9 a SE v kombinaci s novým sportovním páskem a hodinek Apple Watch Ultra 2 v kombinaci s Trailovým nebo Alpským tahem.
Hliníková pouzdra hodinek Apple Watch Series 9.
Klíčové komponenty nové řady hodinek Apple Watch jsou vyráběny z recyklovaných materiálů, včetně 100% recyklovaného hliníku v případě Apple Watch Series 9.

Uhlíkově neutrální do roku 2030

První uhlíkově neutrální produkty Apple jsou výsledkem mnoha let tvrdé práce a inovací napříč celou společností a jejím globálním dodavatelským řetězcem. Zároveň se jedná o poslední krok na cestě, která začala před více než deseti lety.
V roce 2020 dosáhl Apple uhlíkové neutrality v rámci svých korporátních činností a představil svou odvážnou vizi pro budoucnost: dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality napříč celým hodnotovým řetězcem. Plán Applu se točí okolo výrazného snížení emisí uhlíku o 75 % oproti hodnotám z roku 2015. Od roku 2015 se Applu podařilo snížit celkové emise o 45 % a zvýšit tržby o 65 %. Za tímto úspěchem stojí vyhýbání se činnostem, které vytvářejí uhlík, výrazné rozšíření používání energií z obnovitelných zdrojů napříč všemi činnostmi společnosti a přechod na recyklované materiály a materiály z obnovitelných zdrojů.
Se zrychlující se dekarbonizací napříč celým hodnotovým řetězcem Applu se každý produkt stává příležitostí pro snižování emisí – od elektřiny spotřebované při výrobě přes nabíjení až po materiály a přepravu.
Logo uhlíkově neutrální iniciativy Applu.
Ambiciózní plán Applu dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality napříč celým hodnotovým řetězcem spočívá v zásadním snížení emisí – o 75 % oproti hodnotám z roku 2015.

Hnací motor přechodu na čistou energii

Veškerá výroba uhlíkově neutrálních modelů hodinek Apple Watch teď díky investicím a zajišťování zdrojů ze strany Applu a jeho dodavatelů využívá 100% čistou elektřinu. Kromě toho se všichni výrobci dílů a komponent pro tyto uhlíkově neutrální modely zavázali, že začnou do roku 2030 v rámci výrobních procesů pro Apple využívat výhradně elektřinu z obnovitelných zdrojů. Apple rovněž spolupracuje s výrobními partnery po celém světě na zavádění politik, které podporují plošné uplatňování řešení využívajících čistou energii.
Před více než deseti lety začal Apple investovat a budovat rozsáhlé solární a větrné farmy, které vyrábějí elektřinu pro datová centra a kanceláře. V roce 2015 zahájil Apple spolupráci se svými výrobními partnery, aby jim pomohl vytvořit a investovat do vlastních solárních a větrných projektů a získávat tak obnovitelnou energii pro veškerou svou výrobu.  Od roku 2018 využívají kanceláře, datová centra a prodejny Applu po celém světě výhradně energii z obnovitelných zdrojů.
Od roku 2018 využívají kanceláře, datová centra a prodejny Applu po celém světě výhradně energii z obnovitelných zdrojů.
Díky tomuto společnému úsilí dnes Apple spolu se svými globálními dodavateli zajišťuje přes 15 gigawattů čisté energie po celém světě, což by zvládlo pokrýt spotřebu 5 milionů amerických domácností.  Do Programu čisté energie pro dodavatele Apple se napříč všemi produktovými řadami zapojilo již přes 300 globálních dodavatelů, kteří se zavázali přejít do roku 2030 na čistě obnovitelné zdroje energie – to je více než 90 % veškerého objemu výroby Applu.
Elektřina potřebná k výrobě a nabíjení zařízení představuje největší zdroj emisí, které Apple v rámci svých produktových řad produkuje. Proto se Apple zavázal investovat do rozsáhlých solárních a větrných projektů po celém světě. U uhlíkově neutrálních modelů hodinek Apple Watch dorovná Apple 100 % předpokládané elektřiny, kterou zákazníci spotřebují na nabíjení.

Inovace designu s co nejnižší uhlíkovou stopou

Apple je průkopníkem ve využívání recyklovaných materiálů ve svých produktech, čehož dociluje špičkovým produktovým inženýrstvím, extenzivní kvalifikací designu produktů a expertízou v rámci dodavatelského řetězce. Z těchto úspěchů pak vycházejí i dnes představené produkty.
Za účelem ještě většího snížení dopadu na planetu přestal Apple ve svých produktech používat kůži, a to včetně příslušenství pro iPhony a řemínků pro hodinky Apple Watch. Kůži nahradí nový materiál zvaný FineWoven – elegantní a odolný keprový materiál z 68 % tvořený recyklovanými materiály. Materiál FineWoven má lesklý a hebký povrch, který na dotek připomíná semiš, a budou se z něj vyrábět MagSafe obaly na iPhone, MagSafe peněženky a Apple Watch řemínky s magnetickým zapínáním či moderní přezkou.
Vzhledem k tomu, že recyklované materiály a materiály z obnovitelných zdrojů mají menší uhlíkovou stopu než materiály primární, posouvá jejich využívání Apple blíže k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030. Nový materiál FineWoven produkuje výrazně méně emisí než kůže – nové iPhony 15 a nové Apple Watch proto posouvají Apple blíže k dosažení jeho cíle začít do roku 2025 využívat na výrobu klíčových komponent výhradně recyklované materiály. To zahrnuje i 100% recyklované magnety ze vzácných zemin nebo vůbec první použití 100% recyklovaného kobaltu v bateriích iPhonů 15 a hodinek Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2.5 Kromě toho Apple přepracoval také svůj sportovní řemínek pro Apple Watch, který nově tvoří z 82 % recyklovaná příze, která obsahuje vlákna z vyřazených rybářských sítí. Zákazníci, kteří chtějí své stávající hodinky Apple Watch vyměnit za uhlíkově neutrální model, mohou využít programu Apple Trade In, v rámci něhož Apple hodinky zdarma repasuje nebo zrecykluje.
Populární sportovní řemínek se také dočkal změn a nově jej tvoří z 82 % recyklovaná příze. Všechny nové provlékací sportovní řemínky jsou uhlíkově neutrální.
Apple také zrychluje přechod na bezplastové obaly do roku 2025. Vedle prvních obalů pro novou řadu hodinek a řemínků Apple Watch, které jsou ze 100 % tvořeny materiály z vláken, budou i iPhony 15 baleny do obalů s 99% podílem vláken.
Nové obaly pro řadu hodinek Apple Watch, které tvoří výhradně materiály z vláken.
Nové obaly pro hodinky Apple Watch a řemínky budou poprvé v historii Applu tvořeny výhradně materiály z vláken, což Apple posouvá blíže k dosažení cíle přestat do roku 2025 využívat k výrobě obalů plasty.

Snižování emisí z přepravy

Přeprava produktů po světě představuje zhruba 9 % celkové uhlíkové stopy Applu. Proto kalifornský technologický gigant začal přecházet na způsoby přepravy, které mají menší uhlíkovou stopu než přeprava letecká – například námořní nebo železniční přeprava. Z metodiky Applu vyplývá, že přeprava stejného produktu námořní dopravou produkuje o 95 % méně emisí než přeprava letecká.
U uhlíkově neutrálních modelů hodinek Apple Watch (včetně řemínků) bude Apple přepravovat minimálně polovinu všech kusů jinak než letecky, čímž sníží celkové emise z přepravy téměř o polovinu. Kromě toho Apple přepracoval a zmenšil také balení hodinek Apple Watch Series 9 a SE. Díky tomu lze stejnými prostředky přepravit o 25 % více zařízení.
Apple zároveň stále plní svůj závazek a podporuje přepravní společnosti v dekarbonizaci, čehož dociluje například členstvím v organizaci First Movers Coalition nebo podporou výzkumů zaměřených na hledání nových udržitelných leteckých paliv. Kromě toho Apple neustále hledá nové technologické inovace – včetně používání alternativních paliv a elektrických vozidel – a vybírá si takové dodavatele, kteří nabízejí řešení s malou uhlíkovou stopou, a dále tak pomáhají dekarbonizovat celé odvětví.

Investice do kvalitních řešení na odstraňování uhlíku

Po úspěšném snížení emisí z výroby se Apple chystá pomocí vysoce kvalitních uhlíkových kreditů kompenzovat zbytkové emise z přírodních projektů na odstraňování uhlíku (např. obnovou travnatých plání, močálů a lesů). Dle předních vědeckých institucí jako Mezivládní panel pro změnu klimatu při OSN je odstraňování uhlíku zásadním pilířem boje s klimatickými změnami a klíčem k dosažení globálních klimatických cílů.
Apple definuje vysoce kvalitní uhlíkové kredity jako kredity z projektů, které jsou skutečné, kumulativní, měřitelné a kvantifikovatelné a v rámci nichž jsou zavedeny systémy, které brání dvojímu započítávání a přinášejí trvalé výsledky. Apple přispěl k pokroku v rámci přírodních způsobů odstraňování uhlíku vytvořením tzv. Nápravného fondu, z něhož jsou v současné době financovány projekty v Latinské Americe. Apple využívá kredity z projektů, které jsou certifikované na mezinárodní úrovni – například Verra, the Climate, Community & Biodiversity Standards a Forest Stewardship Council.
V případě uhlíkově neutrálních modelů hodinek Apple Watch budou vysoce kvalitní uhlíkové kredity použité na kompenzaci zbytkových emisí získávány z projektů, jako jsou společné investice Nápravného fondu, investiční společnosti Arbaro Advisors a BTG Pactual Timberland Investment Group, které pomáhají obnovovat a chránit živé lesy a původní ekosystémy v Brazílii a Paraguayi.
Po úspěšném snížení emisí z výroby se Apple chystá kompenzovat zbytkové emise pomocí vysoce kvalitních uhlíkových kreditů získaných primárně z přírodních projektů na odstraňování uhlíku (např. z obnovy travnatých plání, močálů a lesů).

Představujeme nástroj Grid Forecast

Vedle dekarbonizace svého hodnotového řetězce se Apple snaží spolupracovat se zákazníky a vytvářet technologie, které jim pomohou chápat a řešit jejich dopad na životní prostředí.
Grid Forecast je nový nástroj v aplikaci Domácnost na zařízeních Apple, který ukazuje, kdy jsou v rámci elektrické sítě k dispozici čistší či méně čisté zdroje energie.  Například větrné a solární projekty někdy produkují víc energie než elektrická síť využije, což vede k plýtvání. Někdy je zase energie vyráběna s nižšími emisemi. Využíváním elektřiny v těchto časech mohou zákazníci snížit dopad své spotřeby na klima.
Nová funkce Grid Forecast na hodinkách Apple Watch Series 9.
Grid Forecast je nový nástroj, který na zařízeních Apple ukazuje, kdy je z elektrické sítě k dispozici čistší energie a kdy ne.
Apple používá data, která kombinují informace o síti, emisích a počasí do jednoho přehledného signálu. Díky tomu se mohou uživatelé informovaně rozhodovat o tom, kdy je nejlepší zapínat velké spotřebiče a nabíjet elektrická vozidla nebo jiná zařízení. Ve Spojených státech vyjma Aljašky a Havaje je nástroj Grid Forecast k dispozici v aplikaci Domácnost pro iPhone, iPad, Mac a Apple Watch. Také jej lze přidat na plochu jako widget nebo na ciferník hodinek jako komplikaci. Získáváním dalších dat z probíhající spolupráce napříč průmyslem bude Apple nadále zdokonalovat Grid Forecast, aby maximalizoval jeho účinnost.
Kromě snah dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality se Apple zároveň snaží snížit do roku 2050 své emise o 90 %. To však vyžaduje, aby vlády, podniky i jednotlivci spolupracovali a urychlili tak celosvětový pokrok v boji proti klimatickým změnám.
Více informací o snaze Applu dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality a o dopadu produktů Apple na životní prostředí najdete na apple.com/2030.
Sdílet článek

Media

  • Text tohoto článku

  • Obrázky v tomto článku

  1. Snižování emisí uhlíku se počítá proti základnímu scénáři: Nevyužívání čisté elektřiny pro výrobu nebo používání produktů nad rámec elektřiny, která je v síti již k dispozici; uhlíková náročnost klíčových materiálů k roku 2015; obvyklé složení dopravy podle produktových řad za poslední tři roky.
  2. Rozpis složení maloobchodních balení pro USA podle hmotnosti. Lepidla, inkousty a laky jsou z našich výpočtů obsahu plastu a hmotnosti obalu vyloučeny.
  3. Grid Forecast je dostupný ve Spojených státech vyjma Aljašky a Havaje.
  4. Od uvedení produktu na trh se plánuje, že 50 % nebo více celkového množství uhlíkově neutrálních produktů bude z továrny do dalšího místa určení přepravováno jinak než letecky (například námořní dopravou), a to po celou dobu životnosti výrobků.
  5. Všechny údaje o obsahu kobaltu vycházejí z hmotnostní bilance.

Kontakt pro novináře

Elena Yamshikova

Apple

eyamshikova@apple.com

Infolinia Apple dla mediów

media.cee@apple.com