otevře se v novém okně
AKTUALIZACE 18 října 2023

Nový výzkum Applu odkrývá pozitivní přínos piklebalu pro zdraví

Z výsledků studie Apple Heart and Movement Study vyplývá, že tenis a piklebal, jehož popularita je v současnosti na vzestupu, mají velmi pozitivní dopad na celkové zdraví
Obrázek hráče piklebalu s raketou a míčkem
Výzkumníci zapojení do studie Apple Heart and Movement Study analyzovali data získaná při hře piklebalu a tenisu a odhalili určité trendy, které poukazují na potenciální pozitivní dopad obou těchto sportů na zdraví.
Výzkumníci zapojení do studie Apple Heart and Movement Study nabízí vhled do jednoho z nejrychleji se rozvíjejících sportů současnosti: piklebalu. Na základě naměřených dat chtěli porovnat, jak si tento nový sport vede v porovnání s dobře známým tenisem a jaký má dopad na celkové zdraví.
Jedna z největších datových sad získaných během hraní piklebalu pomocí Apple Watch odhalila v piklebalu i tenisu trendy, které poukazují na potenciální pozitivní dopad obou těchto sportů na zdraví.
Účastníci studie obvykle hráli piklebal a tenis po delší dobu a během zaznamenané aktivity se dostali v průměru na 70 % své maximální tepové frekvence. Hra piklebalu trvala v porovnání s tenisem o něco déle, přičemž při tenisu byl účastníkům změřen delší čas v zónách vyšší tepové frekvence a vyšší průměrná maximální tepová frekvence.
Výzkumníci rovněž zaznamenali stabilní nárůst oblíbenosti piklebalu, který počtem svých příznivců vůbec poprvé překonal tenis. Státem, ve kterém je piklebal nejčastěji zaznamenaným sportem v přepočtu na obyvatele, je Utah. Z výsledků studie vyplývá, že piklebal a tenis jsou populární sporty napříč všemi věkovými kategoriemi dospělých a že si oba tyto sporty oblíbilo více mužů než žen. 
Výzkumníci při své práci využívají metodu pozorování chování v kombinaci s daty o aktivitě a údaji ze senzoru Apple Watch, na základě čehož dokáží lépe porozumět faktorům, které v průběhu času ovlivňují zdraví srdce a mobilitu.
„Studie Apple Heart and Movement Study nabízí úžasné možnosti, jak sledovat změny v chování jednotlivých účastníků a to, jak tyto změny ovlivňují jejich zdraví,“ říká Calum MacRae, M.D., Ph.D., kardiolog, profesor medicíny na Harvard Medical School a hlavní zkoušející studie Apple Heart and Movement Study v nemocnici Brigham and Women’s Hospital. „Díky tomu, že jsme se rozhodli sledovat nárůst oblíbenosti piklebalu na základě dat z Apple Watch, můžeme analyzovat nové trendy a vlivy této aktivity na celou řadu zdravotních metrik a ukazatelů kondice, které jsme dříve neměli k dispozici.“
Studie Apple Heart and Movement Study je jednou ze tří veřejných výzkumných studií, které Apple představil ve spolupráci s předními institucemi v aplikaci Výzkum. Aplikace Výzkum nabízí výzkumníkům možnost zvýšit rozsah a rámec svých studií, jelikož jim pomáhá dosáhnout nových vědeckých poznatků, a zároveň se podílí na tvorbě nových funkcí od Applu, které mají oporu ve vědě.
Obrázek piklebalisty, který se dívá na své Apple Watch
Uživatelé Apple Watch si mohou piklebal navolit v aplikaci Cvičení.

Piklebalová a tenisová raketa: ani s jednou nesáhnete vedle

Z analýzy více než 250 000 piklebalových a tenisových her, které účastníci studie zaznamenali na svých hodinkách Apple Watch, výzkumníci zjistili, že hra piklebalu trvala v porovnání s tenisem v průměru o něco déle –⁠ konkrétně 90 a 81 minut. U piklebalu se také více lišil celkový odehraný čas. 
K analýze intenzity aktivity výzkumníkům posloužila data o tepové frekvenci. Průměrná maximální tepová frekvence byla v případě tenisu o devět úderů za minutu vyšší, což odpovídá v průměru 152 úderům za minutu. U piklebalu to bylo pro srovnání 143 úderů za minutu.
Intenzitu cvičení lze hodnotit také na základě zón tepové frekvence. Minuty v jednotlivých zónách tepové frekvence jsou pro oba sporty podobné, avšak v případě tenisu účastníci strávili v průměru o devět procentních bodů více času v zónách vyšší tepové frekvence než ti, kteří hráli piklebal.
Účastníci studie obvykle hráli piklebal i tenis po delší dobu a během zaznamenané aktivity se dostali v průměru na 70 % své maximální tepové frekvence. Pravidelná fyzická aktivita je spojována s lepší kvalitou života a zdravějším stárnutím.

Raketa a duševní pohoda

Výzkumníci se při své práci zaměřili také na potenciální dopad pohybu na duševní zdraví. Studie účastníkům nabízí možnost zúčastnit se průzkumu o duševním zdraví, který obsahuje nástroj pro hodnocení deprese. Ten má formu dotazníku, jež pacientům klade otázky ohledně jejich zdraví (tzv. dotazník PHQ-2). 
Depresivní nálady studie odhalila jen v ojedinělých případech, ale rozložení skóre z dotazníku PHQ-2 bylo u osob, které hrají piklebal a tenis pravidelně, nižší. Pravděpodobnost, že výsledky dotazníku PHQ-2 indikují depresivní stavy, byla ve srovnání s celkovým souborem účastníků u pravidelných hráčů piklebalu nižší o 60,1 % a v případě hráčů tenisu o 51,3 %. Tento poznatek poukazuje na potenciální přínos fyzické aktivity na duševní pohodu. 
„Výzkum je v Applu důležitou součástí naší práce v oblasti zdraví a považujeme za důležité, aby uživatelé Apple Watch měli k dispozici vědecká data, která dokládají pozitivní vliv fyzické aktivity, jako je piklebal nebo tenis, na jejich duševní zdraví a fyzičku,“ vysvětluje Dr. Sumbul Desai, viceprezident Applu pro oblast zdraví. „Fyzická neaktivita se řadí mezi modifikovatelné rizikové faktory kardiovaskulárních chorob a celé řady chronických onemocnění. Nezáleží na tom, jestli popadnete piklebalovou nebo tenisovou raketu. Když najdete aktivitu, která vás baví, snáze si vytvoříte nějakou rutinu.“
Podle studie hrálo v červenci 2023 vůbec poprvé více účastníků piklebal než tenis. Trendy v rámci tenisových tréninků vykazovaly sezónní výkyvy, zatímco tréninky piklebalu zaznamenaly relativně stabilní růst.
Graf počtu účastníků hrajících tenis a piklebal v jednotlivých letech studie Apple Heart and Movement Study.
Výzkumníci zapojení do studie Apple Heart and Movement Study zaznamenali trvalý nárůst popularity piklebalu, který vůbec poprvé předstihl v počtu tréninků tenis.
„Jsme rádi, že ve spolupráci s nemocnicí Brigham and Women's Hospital a American Heart Association byly do studie Apple Heart and Movement Study zahrnuty poznatky týkající se piklebalu. Piklebal přináší celou řadu výhod pro každého, nehledě na věk nebo vzdělání. Je totiž součástí zdravého, společenského a aktivního životního stylu,“ uvedl Mike Nealy, předseda Americké piklebalové asociace. „Z pozice Americké piklebalové asociace vnímáme narůstající důležitost toho, že se za piklebalem skrývá věda využívající reálná data z Apple Watch. Relativně nenáročný, neformální a společenský charakter piklebalu může nabídnout užitečné a příjemné vyžití všem, kteří se chtějí více hýbat a více trénovat.“
Výzkum odhalil, že oba sporty jsou populární napříč všemi věkovými kategoriemi a oblíbilo si je více mužů než žen. V průměru byli hráči, kteří zaznamenali alespoň 10 her piklebalu, starší než jejich tenisové protějšky –⁠ konkrétně 51 vs. 45 let –⁠ a jednalo se spíše o ženy.

Piklebal vítězí v Utahu

Výzkum ukázal, že v Utahu žije spousta sportovních nadšenců. Piklebal se stal nejčastěji zaznamenávaným sportem v přepočtu na obyvatele tohoto státu, přičemž alespoň každý 16. účastník studie si jej alespoň jednou vyzkoušel.
„Z nejnovějších výsledků studie Apple Heart and Movement Study vyplývá, že stát, ve kterém se piklebal stal v přepočtu na obyvatele nejoblíbenějším sportem, je Utah, což nás velice těší. Je skvělé, že se tolik obyvatel Utahu rozhodlo dát piklebalu šanci a zařadilo jej do svých denních aktivit. Tento výzkum je také skvělou připomínkou toho, že jakýkoli pohyb dokáže v dlouhodobém hledisku ovlivnit naše zdraví velice pozitivně,“ říká guvernér Utahu Spencer J. Cox.

O studii Apple Heart and Movement Study 

Studie Apple Heart and Movement Study, kterou společně realizovali nemocnice Brigham and Women’s Hospital, American Heart Association a Apple, zkoumá spojitosti mezi fyzickou aktivitou a zdravím srdce. Studie se zúčastnilo přes 200 000 osob napříč USA, které vyjádřily souhlas se sdílením svých dat. 

Apple Watch pro piklebalisty 

Apple Watch nabízí svým uživatelům celou řadu způsobů, jak zůstat ve spojení, být aktivní, zdravý a jak na sebe dávat pozor:
  • Hru piklebalu uživatelé zaznamenají na Apple Watch tak, že otevřou aplikaci Cvičení, klepnou na Přidat cvičení a zvolí Piklebal. Uživatelé si také mohou na svých Apple Watch zobrazit zóny tepových frekvencí, které jim pomohou lépe sledovat intenzitu cvičení. Podrobnosti o svých aktivitách najdou uživatelé v aplikaci Fitness na iPhonu nebo Zdraví na iPhonu a iPadu.
  • S novým gestem poklepání, které dorazí na Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2 koncem tohoto měsíce, mohou pohodlně jednou rukou zvednout nebo ukončit hovor či odpovědět na zprávu, aniž by museli na kurtu pokládat raketu.
  • Aby při cvičení nevypadli ze zóny, mohou si uživatelé na iPhonu nastavit vlastní režim Soustředění a vybrat si, kdy mají na Apple Watch dostávat oznámení a kdy jim nemá nikdo volat. V aplikaci nastavení stačí přejít na Soustředění, klepnout v pravém rohu na + a vybrat možnost Vlastní.
  • Na Apple Watch lze nastavit Apple Pay, takže uživatelé mohou nechat peněženku doma a platit pouhým mávnutím zápěstí.
  • Do své sportovní tašky si mohu přibalit také AirTag, který jim na hodinkách Apple Watch ukáže její aktuální polohu. V aplikaci Najít na kartě Předměty pak mohou aktivovat zvuk nebo si zobrazit trasu k místu, kde se hledaný předmět nachází.
Sdílet článek

Media

  • Text tohoto článku

  • Obrázky v tomto článku

Press Contact

Apple Media Helpline

media.emea@apple.com

Apple Media Helpline

media.emea@apple.com