otevře se v novém okně
TISKOVÁ ZPRÁVA 25 ledna 2024

Apple představuje změny, které čekají iOS, Safari a App Store v Evropské unii

Vývojářům přibudou nové možnosti distribuce aplikací a zpracovávání plateb

Uživatelé mohou očekávat nové kontroly a zveřejnění informací a rozšířenou ochranu, jejímž cílem je snížit rizika pro soukromí a bezpečnost, které v souvislosti s legislativou DMA vzniknou
Ikony iOS, Safari a App Storu
CUPERTINO, Kalifornie Apple dnes oznámil změny, které čekají iOS, Safari a App Store. Aplikace v Evropské unii (EU) totiž budou muset splňovat požadavky nového Aktu o digitálních trzích (DMA). Změny přinesou přes 600 nových rozhraní API, rozšířenou analytiku aplikací, funkce pro alternativní prohlížeče, nové způsoby zpracování plateb za aplikace a možnosti distribuce aplikací pro iOS. Spolu s každou změnou Apple zavádí nová bezpečnostní opatření ke snížení – avšak ne kompletní eliminaci – nových rizik, která se v souvislosti s legislativou DMA v EU objeví. Díky těmto krokům bude Apple i nadále poskytovat uživatelům v EU ty nejlepší a nejbezpečnější služby.
Nové možnosti zpracování plateb a stahování aplikací pro iOS otevírají dveře malwaru, podvodům, nezákonnému a škodlivému obsahu a dalším hrozbám pro soukromí a bezpečnost. V zájmu snížení rizik a poskytování těch nejlepších a nejbezpečnějších služeb uživatelům v EU se proto Apple rozhodl zavést nové ochrany, včetně notářského ověření aplikací pro iOS, autorizace vývojářů obchodů s aplikacemi a zveřejnění informací o alternativních platbách. Navzdory těmto ochranným opatřením však stále hrozí celá řada rizik.
Vývojáři si o těchto změnách mohou přečíst více na stránce s podporou pro vývojáře a již dnes mohou začít testovat nové možnosti v beta verzi iOS 17.4. Uživatelům ve 27 zemích EU budou nové možnosti zpřístupněny od března 2024.
„Změny, které dnes představujeme, splňují požadavky nového Aktu o digitálních trzích v Evropské unii a zároveň pomáhají chránit uživatele v EU. S touto novou legislativou se totiž pojí nevyhnutelný nárůst rizik pro soukromí a bezpečnost. Naší prioritou zůstává vytváření co nejlepšího a nejbezpečnějšího prostředí pro naše uživatele v EU i po celém světě,“ uvedl Phil Schiller, držitel prestižního firemního titulu Apple Fellow. „Vývojáři se nyní mohou seznámit například s novými nástroji a podmínkami pro alternativní distribuci aplikací a zpracování plateb či s novými možnostmi pro prohlížeče a bezkontaktní platby. Důležité je, že se vývojáři mohou rozhodnout zachovat stávající obchodní podmínky, pokud jim vyhovují.“
Změny, které aplikace pro EU čekají, odrážejí skutečnost, že Evropská komise označila iOS, Safari a App Store za tzv. strážce přístupu. Ten podle Aktu o digitálních trzích poskytuje „hlavní služby platforem“. V březnu Apple zveřejní nové materiály, které uživatelům v EU přiblíží povahu zaváděných změn. Ty budou zahrnovat pokyny, které uživatelům v EU pomohou zorientovat se ve složitostech nové legislativy – včetně méně intuitivního uživatelského zážitku – a osvědčené postupy, jak se vypořádat s novými riziky spojenými se stahováním aplikací a zpracováním plateb mimo App Store.
Apple dnes představil také nové možnosti pro streamování her, které budou dostupné vývojářům z celého světa, a přes 50 připravovaných zpráv ohledně například interakce, komerčních dat či údajů o používání aplikací.

Změny, které čekají iOS

V EU provádí Apple celou řadu změn, díky nimž bude iOS splňovat požadavky nové legislativy DMA. Vývojářům pak přibudou nové možnosti distribuce aplikací. Mezi změny, které čekají iOS v Evropské unii, patří:
 • Nové možnosti distribuce aplikací pro iOS z alternativních obchodů s aplikacemi – včetně nových rozhraní API a nástrojů, které vývojářům umožní nabízet své aplikace pro iOS alternativními způsoby.
 • Nový rámec a nová rozhraní API pro vytváření alternativních obchodů s aplikacemi – to umožní vývojářům alternativních obchodů nabízet aplikace a spravovat aktualizace ve svých obchodech jménem vývojářů aplikací.
 • Nové rámce a rozhraní API pro alternativní prohlížeče – vývojáři budou moct ve svých prohlížečích nebo aplikacích, které nabízejí možnost procházet internet, používat jiná jádra než WebKit.
 • Formulář žádosti o interoperabilitu – tento formulář umožní vývojářům podávat dodatečné žádosti o interoperabilitu s hardwarovými a softwarovými funkcemi, kterými iPhone a iOS disponují.
Dle oznámení Evropské komise bude Apple sdílet také změny v rámci DMA, které se dotknou bezkontaktních plateb. To bude zahrnovat nové rozhraní API, díky kterým budou uživatelé moct využívat technologii NFC v rámci bankovních aplikací a peněženek v celém Evropském hospodářském prostoru. V Evropské unii navíc Apple zavádí nové možnosti, které uživatelům umožní nastavit jako výchozí aplikaci pro bezkontaktní platby aplikace třetích stran nebo zvolit jiný výchozí obchod s aplikacemi.
Nové možnosti pro vývojáře v EU pochopitelně přinesou celou řadu nových rizik pro uživatele a jejich zařízení od Applu. Apple nemůže tato rizika zcela eliminovat, ale může v rámci mezí nové legislativy DMA podniknout kroky k jejich snížení. Tato ochranná opatření budou od března dostupná v aktualizaci iOS 17.4 nebo novější a budou zahrnovat:
 • Notářské ověření aplikací pro iOS – základní kontrola, kterou budou muset projít všechny aplikace nehledě na to, kde jsou nabízeny ke stažení, a to za účelem zachování integrity platformy a ochrany uživatelů. Notářské ověření spočívá v kombinaci automatizovaných kontrol a přezkoumání člověkem. 
 • Listy s informacemi o instalaci aplikací – tyto listy vychází z notářského ověření a poskytují přehledné informace o aplikacích a jejich funkcích ještě před jejich stažením, včetně informací o vývojáři, snímků obrazovky a dalších zásadních podrobností.
 • Autorizace vývojářů obchodů s aplikacemi – cílem tohoto opatření je zajistit, aby vývojáři obchodů s aplikacemi dodržovali požadavky, které napomáhají ochraně uživatelů i vývojářů.
 • Dodatečná ochrana proti malwaru – tato ochrana zabrání spuštění aplikace, pokud iOS po instalaci zjistí, že obsahuje malware.
Tyto ochrany – včetně notářského ověření aplikací pro iOS a autorizace vývojářů obchodů s aplikacemi – napomáhají snižovat část rizik pro soukromí a bezpečnost uživatelů iOS v EU. Tato rizika zahrnují hrozby, jako je malware nebo škodlivý kód, a hrozby spojené s instalací aplikací, které poskytují nepravdivé informace o svých funkcích nebo o odpovědném vývojáři.
Další rizika však Apple nemůže řešit tak snadno – to se týká například aplikací, které jsou podvodné, obtěžují uživatele nebo obsahují nezákonný, nevhodný nebo škodlivý obsah. Kromě toho mohou aplikace využívající alternativní prohlížeče, které nejsou postaveny na jádru WebKit od Applu, negativně ovlivnit uživatelský zážitek, výkon systému a výdrž baterie.
V rámci mezí stanovených legislativou DMA se Apple zavazuje co nejvíce chránit soukromí, bezpečnost a kvalitu systému iOS v Evropské unii. Například Přehled o sledování aplikacemi bude fungovat také v aplikacích nabízených ke stažení mimo App Store – aplikace si nejprve vyžádají souhlas uživatele se sledováním dat v aplikacích a na webových stránkách. Požadavky DMA však znamenají, že funkce v App Storu – včetně rodinného sdílení nákupů a schvalování nákupů – s aplikacemi distribuovanými v obchodech třetích stran kompatibilní nebudou.
Jakmile tyto změny vstoupí v březnu v platnost, Apple zveřejní podrobnější informace a vysvětlí, jaké možnosti budou uživatelům k dispozici, včetně osvědčených postupů týkajících se ochrany soukromí a bezpečnosti.

Změny, které čekají Safari

Již dnes mohou uživatelé v systému iOS změnit výchozí internetový prohlížeč ze Safari na prohlížeče třetích stran. V souladu s požadavky legislativy DMA Apple přichází s novou obrazovkou s možnostmi, která se zobrazí ve chvíli, kdy uživatel poprvé otevře prohlížeč Safari v systému iOS 17.4 nebo novějším. Na této obrazovce si uživatelé budou moct ze seznamu vybrat výchozí prohlížeč.
Tato změna je přímým důsledkem požadavků DMA a znamená, že uživatelé v EU budou postaveni před seznam výchozích prohlížečů ještě dříve, než si stihnou uvědomit, jaké možnosti jsou jim k dispozici. Obrazovka zároveň naruší zážitek, kterým se uživatelům v EU nabízí při prvním otevření Safari.

Změny, které čekají App Store

V App Storu zavádí Apple celou řadu změn pro vývojáře aplikací v EU, které se dotknou aplikací napříč všemi systémy Applu, včetně systémů iOS, iPadOS, macOS, watchOS a tvOS. Změny zahrnují také nová zveřejnění informací pro uživatele v EU o rizicích spojených s používáním alternativ k zabezpečenému zpracování plateb v App Storu.
Změny, které se dotknou vývojářů:
 • Nové možnosti využití poskytovatelů platebních služeb – platby za digitální zboží a služby tak bude možné provádět přímo v aplikacích vývojářů.
 • Nové možnosti zpracování plateb prostřednictvím odkazu na platformy třetích stran – uživatelé budou moct provádět platby za digitální zboží a služby na externích webových stránkách vývojářů. Vývojáři budou také moct uživatele informovat o akcích, slevách a dalších nabídkách dostupných mimo jejich aplikace.
 • Nástroje pro obchodní plánování – tyto nástroje budou sloužit vývojářům k odhadování výše poplatků a pochopení nových ukazatelů spojených s novými obchodními podmínkami Applu platnými v Evropské unii.
Změny zahrnují také nové kroky k posílení ochrany a informování uživatelů v EU:
 • Štítky na produktových stránkách v App Storu – tyto štítky informují uživatele o tom, že aplikace, kterou stahují, využívá alternativní způsob zpracování plateb.
 • Informační obrazovky přímo v aplikacích – tyto obrazovky informují uživatele o tom, že jejich platby již nezpracovává Apple a že je vývojář aplikace přesměrovává k platbě u jiného zpracovatele.
 • Nové procesy posuzování aplikací – tyto procesy budou sloužit k ověření, zda vývojáři poskytují přesné informace o transakcích, které využívají alternativní zpracovatele plateb.
 • Rozšířená přenositelnost údajů na stránkách o ochraně osobních údajů Applu – na této stránce si uživatelé v EU budou moct přečíst nové informace o tom, jak využívají App Store, a exportovat tyto informace autorizované třetí straně.
V případě aplikací, které využívají alternativní způsoby zpracování plateb, nebude moct Apple vracet peníze a bude mít méně možností, jak pomoct zákazníkům s různými problémy či podvody. Tyto transakce pak nebudou k dispozici ani v rámci užitečných funkcí, jako je nahlašování problémů, rodinné sdílení a schvalování nákupů. Je možné, že uživatelé budou muset sdílet své platební údaje s dalšími stranami, což bude znamenat více příležitostí ke krádeži citlivých finančních informací. V App Storu bude navíc historie nákupů a správa předplatných odrážet pouze transakce provedené prostřednictvím systému Apple pro nákupy v aplikaci.

Nové obchodní podmínky pro aplikace platné v Evropské unii

Apple dnes zveřejnil také nové obchodní podmínky pro vývojáře aplikací platné v Evropské unii. Vývojáři se mohou rozhodnout, zda tyto nové podmínky přijmou, nebo zda zůstanou u stávajících podmínek. Tyto podmínky platné pro EU musí přijmout v případě, že budou chtít využívat nových možností alternativní distribuce a alternativního zpracování plateb.
Nové obchodní podmínky platné pro aplikace v EU jsou nezbytné pro splnění požadavků nové legislativy DMA týkající se alternativní distribuce a alternativního zpracování plateb. To zahrnuje strukturu poplatků, které odrážejí početné způsoby, jimiž Apple vytváří hodnoty pro vývojáře, včetně distribuce a vyhledání v App Storu, bezpečného zpracování plateb v App Storu, důvěryhodné a bezpečné mobilní platformy a všech nástrojů a technologií pro vytváření a sdílení inovativních aplikací s uživateli po celém světě. 
Vývojáři budou moct i nadále využívat bezpečné zpracování plateb a nabízet své aplikace v App Storu i v Evropské unii bez ohledu na to, kterou sadu obchodních podmínek přijmou. Obě sady obchodních podmínek navíc reflektují dlouhodobé úsilí Applu vytvořit ekosystém, který bude vývojářům nabízet ty nejlepší příležitosti.
Vývojáři, kteří přijmou obě sady obchodních podmínek, budou mít možnost distribuovat své aplikace pro iOS v App Storu a/nebo v alternativních obchodech s aplikacemi. Zároveň se budou moct rozhodnout využívat ve svých aplikacích v App Storu pro Evropskou unii alternativní zpracovatele plateb napříč všemi operačními systémy Apple.
Nové obchodní podmínky pro aplikace pro iOS v Evropské unii se skládají ze tří prvků:
 • Snížená provize – aplikace pro iOS v App Storu budou podléhat snížené provizi ve výši buď 10 % (pro naprostou většinu vývojářů a předplatných po prvním roce), nebo 17 % z plateb za digitální zboží a služby.
 • Poplatek za zpracování platby – aplikace pro iOS v App Storu budou moct využít zpracování plateb přímo v App Storu za poplatek ve výši dalších 3 %. Vývojáři budou moct ve svých aplikacích využívat poskytovatele platebních služeb nebo odkazovat uživatele na své webové stránky, kde budou platby zpracovávány bez dodatečného poplatku ze strany Applu.
 • Základní poplatek za technologii – aplikace pro iOS nabízené ke stažení v App Storu a/nebo v alternativních obchodech s aplikacemi budou podléhat poplatku 0,50 Kč za každou první instalaci v daném roce nad hranici 1 milionu instalací.
Infografika, která uvádí, že „Na základě nových obchodních podmínek pro aplikace v EU Apple odhaduje, že u 99 % vývojářů by došlo ke snížení nebo zachování výše poplatků hrazených Applu a že základní poplatek za technologii by za aplikace v EU platilo méně než 1 % vývojářů.“
V případě aplikací pro iPadOS, macOS, watchOS a tvOS v Evropské unii získají vývojáři, kteří pro zpracování plateb využívají poskytovatele platebních služeb nebo odkaz na vlastní webové stránky, slevu ve výši 3 % z poplatku hrazeného Applu.
Apple také sdílí svůj nástroj pro výpočet poplatků a nové přehledy, které vývojářům pomohou odhadnout potenciální dopad nových obchodních podmínek na jejich aplikace a podnikání. Vývojáři si o změnách týkajících se aplikací v Evropské unii mohou přečíst více na stránce s podporou pro vývojáře a již dnes mohou začít testovat nové možnosti v beta verzi iOS 17.4.
Sdílet článek

Media

 • Text tohoto článku

 • Obrázky v tomto článku

Kontaktní osoby pro média

Elena Yamshikova

Apple

eyamshikova@apple.com

Apple e-mail pro média

media.cee@apple.com