otevře se v novém okně
TISKOVÁ ZPRÁVA 15 května 2024

Apple představuje nové funkce zpřístupnění, včetně Eye Tracking, Music Haptics a Vocal Shortcuts

Mezi nové funkce zpřístupnění od Applu, které se objeví během letošního roku, patří i Eye Tracking, díky níž budou moct uživatelé ovládat iPad a iPhone očima.
CUPERTINO, KALIFORNIE Apple dnes představil nové funkce zpřístupnění, které se objeví během letošního roku, včetně Eye Tracking, díky níž budou moct uživatelé s tělesným postižením ovládat iPad nebo iPhone očima. Funkce Music Haptics poskytne neslyšícím a nedoslýchavým uživatelům nový způsob, jak si vychnutnat hudbu pomocí nástroje Taptic Engine v iPhonu. Funkce Vocal Shortcuts zase uživatelům umožní ovládat zařízení na základě individuálně nastavených zvukových povelů. Funkci Vehicle Motion Cues ocení ti, kterým se při používání iPhonu nebo iPadu za jízdy dělá špatně. A visionOS nabídne i další funkce zpřístupnění. Tyto funkce kombinují sílu hardwaru a softwaru od Applu, využívají čip Apple, umělou inteligenci a strojové učení na zařízení a dostávají tak desetiletí trvajícímu závazku Applu navrhovat produkty skutečně pro každého.
„Pevně věříme v transformační sílu inovací a jejich schopnost obohatit naše životy,“ uvedl generální ředitel Applu Tim Cook. „Proto v Applu už téměř 40 let prosazujeme inkluzivní design a téma zpřístupnění je středobodem našeho hardwaru i softwaru. Neustále posouváme hranice technologií a naše nové funkce odrážejí náš dlouhodobý závazek poskytovat všem našim uživatelům maximální funkčnost a pohodlí.“
„Každý rok se v oblasti zpřístupnění posouváme o úroveň dál,“ uvedla Sarah Herrlinger, vrchní ředitelka Applu pro globální zásady a iniciativy pro zpřístupnění. „Naše nové funkce ovlivní životy velkého množství uživatelů a otevřou nové způsoby komunikace, ovládání zařízení a obecně pohybu po světě.“

Na iPad a iPhone přichází funkce Eye Tracking

Funkce Eye Tracking s podporou umělé inteligence poskytuje uživatelům integrovanou možnost ovládání jejich iPadu či iPhonu pouze očima. Funkce Eye Tracking, navržená pro uživatele s tělesným postižením, provede potřebná nastavení a kalibraci s využitím přední kamery během několika sekund. Díky strojovému učení přímo na zařízení zůstanou všechna data potřebná k nastavení a ovládání této funkce bezpečně uložena na zařízení a nebudou sdílena s Applem.
Eye Tracking funguje v aplikacích iPadOS a iOS a nevyžaduje žádný další hardware ani příslušenství. Pomocí funkce Eye Tracking mohou uživatelé ovládat jednotlivé prvky aplikace a používat funkci Ovládání setrvání k aktivaci každého prvku. Zároveň mohou přistupovat k dalším funkcím, jako jsou fyzická tlačítka, potažení a další gesta, a to pouze očima.

S funkcí Music Haptics budou skladby ještě přístupnější

Music Haptics je nový způsob, jak si mohou neslyšící a nedoslýchaví uživatele vychutnat hudbu na iPhonu. Když je tato funkce zpřístupnění zapnutá, zařízení Taptic Engine v iPhonu přehrává klepání, textury a jemné vibrace v souladu se zvukem hudby. Music Haptics funguje na milionech skladeb v katalogu Apple Music a bude k dispozici i jako API pro vývojáře, aby mohla být hudba přístupnější i v dalších aplikacích.
Music Haptics je nový způsob, jak si mohou neslyšící a nedoslýchaví uživatele vychutnat hudbu na iPhonu.

Nové funkce pro široký rozsah řeči

S funkcí Vocal Shortcuts mohou uživatelé iPhonů a iPadů přiřazovat vlastní zvuky, kterým Siri rozumí, a aktivovat pomocí nich různé zkratky nebo provádět komplikovanější úkoly. Listen for Atypical Speech, další z nových funkcí, dává uživatelům možnost vylepšit možnosti rozpoznávání pro ještě širší rozsah řeči. Listen for Atypical Speech využívá strojové učení na zařízení a rozpoznává vzorce v řeči uživatelů. Tyto funkce jsou navrženy pro uživatele s vrozenými nebo progresivními onemocněními, která ovlivňují schopnost řeči, jako je dětská mozková obrna, amyotrofická laterální skleróza (ALS) nebo mozková mrtvice. Uživatelům poskytují novou úroveň přizpůsobení a ovládání a vycházejí z funkcí, které byly zavedeny už v iOS 17 pro uživatele, kteří nemluví nebo jim hrozí ztráta schopnosti mluvit.
„Umělá inteligence má potenciál zlepšit rozpoznávání řeči pro miliony lidí s atypickým způsobem řeči. Máme proto velkou radost, že Apple svým uživatelům poskytuje tyto nové funkce zpřístupnění,“ řekl Mark Hasegawa-Johnson, hlavní řešitel projektu pro zpřístupnění řeči na Beckman Institute for Advanced Science and Technology při Univerzitě Illinois v Urbana Champaign. „Projekt pro zpřístupnění řeči vznikl jako široká komunitní platforma, jejímž cílem je pomoci společnostem a univerzitám vytvořit robustnější a efektivnější nástroje pro rozpoznávání řeči. Apple patří mezi zastánce zpřístupnění, díky nimž je náš projekt možné dále rozvíjet.“

Funkce Vehicle Motion Cues může pomoct překonat nevolnost za jízdy

Vehicle Motion Cues je nová funkce pro iPhone a iPad, která může pomoct překonat nevolnost za jízdy u cestujících ve vozidlech. Výzkum ukazuje, že nevolnost za jízdy neboli kinetózu běžně způsobuje situace, kdy vjem z pohybu nesouzní s tím, co člověk vidí: to může některým uživatelům bránit v pohodlném používání iPhonu nebo iPadu při jízdě ve vozidle. Animované body na okrajích displeje, které zobrazuje funkce Vehicle Motion Cues, představují změny v pohybu vozidla a pomáhají tak překonat nesoulad vjemů, aniž by zasahovaly do obsahu na displeji. Pomocí senzorů integrovaných v iPhonu a iPadu dokáže funkce Vehicle Motion Cues rozpoznat, když je uživatel v jedoucím vozidle, a podle toho reagovat. Funkci lze nastavit tak, aby se na iPhonu zobrazovala automaticky, případně ji lze zapnout a vypnout v Ovládacímu centru.
Vehicle Motion Cues je nová funkce pro iPhone a iPad, která může pomoct překonat nevolnost za jízdy u cestujících ve vozidlech.

CarPlay získává hlasové ovládání a další aktualizace v oblasti zpřístupnění

Mezi funkce zpřístupnění, které nově přicházejí do CarPlay, patří Hlasové ovládání, Barevné filtry a Rozpoznávání zvuků. S Hlasovým ovládáním mohou uživatelé procházet CarPlay a ovládat aplikace hlasovými povely. Díky Rozpoznávání zvuků si mohou neslyšící a nedoslýchaví řidiči či spolujezdci zapnout výstrahy a dostat upozornění na klaksony a sirény. Barvoslepým uživatelům umožňují Barevné filtry snazší používání rozhraní CarPlay s dalšími funkcemi zpřístupnění, jako je Tučný text a Velký text.
Nová funkce Rozpoznávání zvuků v CarPlay upozorní uživatele na sirény.
Mezi aktualizace CarPlay patří Rozpoznávání zvuků, díky němuž si mohou neslyšící a nedoslýchaví řidiči či spolujezdci zapnout výstrahy a dostat upozornění na klaksony a sirény.

Funkce usnadnění zpřístupně přichází na visionOS

Mezi nové funkce zpřístupnění, které v letošním roce přicházející na visionOS, patří Živé titulky, které pomohou všem, včetně neslyšících a nedoslýchavých uživatelů, sledovat mluvené slovo v živých konverzacích i ve zvuku z aplikací. Díky Živým titulkům pro FaceTime v systému visionOS si bude moct více uživatelů snadno vychutnat jedinečný zážitek z propojení a spolupráce pomocí své Persony. Apple Vision Pro přidá možnost přesouvat titulky pomocí panelu okna při používání funkce Apple Immersive Video a také podporu pro další naslouchací zařízení a kochleární implantáty Made for iPhone. Aktualizace v oblasti vizuálního zpřístupnění budou zahrnovat funkce Snížit průhlednost, Chytrá inverze a Tlumená blikající světla pro slabozraké uživatele nebo pro ty, kteří se chtějí vyhnout ostrým světlům a častému blikání.
Živé titulky v systému visionOS z pohledu uživatele Apple Vision Pro.
visionOS nabídne Živé titulky, aby neslyšící a nedoslýchaví uživatelé mohli sledovat mluvené slovo v živých konverzacích i ve zvuku z aplikací.
Tyto funkce se připojí do řady desítek dalších funkcí zpřístupnění dostupných již nyní v Apple Vision Pro a nabídnou tak flexibilní systém pro zadávání a intuitivní rozhraní navržené s ohledem na širokou škálu uživatelů. Funkce, jako je VoiceOver, Zvětšení a Barevné filtry, poskytnou nevidomým a slabozrakým uživatelům přístup k prostorové výpočetní technice. Funkce jako Asistovaný přístup zase pomohou uživatelům s kognitivními poruchami. Uživatelé mohou Vision Pro ovládat libovolnou kombinací povelů očí, rukou nebo hlasu, a funkce zpřístupnění, jako je Switch Control, Sound Actions a Ovládání setrvání, navíc pomohou i osobám s tělesným postižením.
„Apple Vision Pro je bezpochyby nejpřístupnější technologie, jakou jsem kdy používal,“ uvedl Ryan Hudson-Peralta, detroitský designér produktů, konzultant pro zpřístupnění a spoluzakladatel společnosti Equal Accessibility LLC. „Sám jsem se narodil bez rukou a nemůžu chodit, takže vím, že svět nebyl navržen s ohledem na mě. Bylo proto neuvěřitelné zažít, jak visionOS funguje. Je to důkaz síly a důležitosti přístupného a inkluzivního designu.“

Další novinky

 • Nevidomým a slabozrakým uživatelům nabídne funkce VoiceOver nové hlasy, flexibilní hlasový rotor, vlastní ovládání hlasitosti a možnost přizpůsobit si klávesové zkratky VoiceOver na Macu.
 • Lupa nabídne nový režim čtečky a možnost snadného spuštění Režimu detekce pomocí tlačítka Akce.
 • Uživatelé Braillova písma získají nový způsob, jak otevřít Braillský vstup na displeji a nechat jej aktivní, aby mohli rychleji ovládat zařízení a upravovat text, dostupnost japonštiny pro Braillský vstup na displeji, podporu víceřádkového Braillova písma díky Dot Pad a možnost výběru různých vstupních a výstupních tabulek.
 • Slabozrakým uživatelům zobrazí funkce Hover Typing při psaní do textového pole větší text, navíc v preferovaném písmu a barvě.
 • Pro uživatele, kterým hrozí ztráta schopnosti mluvit, bude funkce Osobní hlas nově k dispozici v mandarínské čínštině. Uživatelé, kteří mají potíže s výslovností nebo čtením celých vět, si budou moct vytvořit Osobní hlas s využitím kratších frází.
 • Pro uživatele, kteří nemluví vůbec, nabídne Živá řeč kategorie a současnou možnost využití funkce Živé titulky.
 • Uživatelům s tělesným postižením umožní funkce Virtual Trackpad pro AssistiveTouch ovládat zařízení pomocí malé části displeji v podobě trackpadu s nastavitelnou velikostí.
 • Switch Control nově umožní používat fotoaparáty na iPhonu a iPadu k rozpoznání gest prstů jako přepínačů.
 • Hlasová kontrola nabídne podporu pro vlastní slovní zásobu a složitá slova.

Oslavte s Applem Světový den přístupnosti

Tento týden Apple představuje nové funkce, vybrané kolekce a další zajímavosti u příležitosti oslav Světového dne přístupnosti:
 • V průběhu května budou vybrané prodejny Apple Store pořádat bezplatné akce, které zákazníkům pomohou prozkoumat a objevit funkce zpřístupnění integrované do produktů, které si tolik oblíbili. Apple Piazza Liberty v Miláně představí talentované lidi, kteří stojí za virální kampaní „Assume that I can“ ke Světovému dni Downova syndromu. Skupinové rezervace na akci Today at Apple, které jsou k dispozici celoročně v prodejnách Apple Store po celém světě, otevírají prostor přátelům, rodinám, školám a komunitním skupinám a umožňují jim dozvědět se více informací o funkcích zpřístupnění.
 • Zkratky mají novou funkci Calming Sounds, která přehrává ambientní zvuky a minimalizuje tak rušivé vlivy. Tím uživatelům pomáhá lépe se soustředit nebo odpočívat.
 • App Storu najdete mimořádné aplikace a hry, které podporují přístupnost a začlenění pro všechny, včetně hry Unpacking, ověnčené cenou App Store Award, aplikací a nástrojů pro rozšířenou a alternativní komunikaci (AAC) a dalších vychytávek.
 • Aplikace Apple TV zase ocení průkopnické tvůrce, umělce a aktivisty, kteří zasvětili svou tvorbu zkušenostem lidí s postižením. Letošním tématem je Přetváření světa a každý příběh vybízí diváky, aby si představili realitu, ve které má každý možnost podílet se na velkém příběhu lidstva.
 • Apple Knihy se zaměří na zkušenosti lidí s postižením prostřednictvím pečlivě sestavených výběrů osobních vyprávění od handicapovaných spisovatelů v podobě e-knih a audioknih.
 • Cvičení, meditace a tipy od tipy od trenérů v aplikaci Apple Fitness+ cílí na neslyšící nebo nedoslýchavé uživatele, kteří používají americký znakový jazyk, a funkce Time to Walk nově obsahuje přepisy v aplikaci Apple Podcasty. Cvičení s Fitness+ vždy obsahuje namluvený komentář speciálně určený pro nevidomé a slabozraké uživatele a také modifikátory, aby se mohli zapojit uživatelé všech úrovní.
 • Podpora Apple pomůže uživatelům zjistit, jak si mohou svá zařízení od Applu přizpůsobit pomocí integrovaných funkcí zpřístupnění. Od přizpůsobení gest až po vlastní nastavení způsobu, jakým se na displeji zobrazují informace: playlist s názvem Apple Accessibility poskytne uživatelům tipy, jak si přizpůsobit Apple Vision Pro, iPhone, iPad, Apple Watch a Mac tak, aby pro ně fungovaly co nejlépe.
Sdílet článek

Media

 • Text tohoto článku

 • Obrázky v tomto článku

Press Contact

Elena Yamshikova

Apple

eyamshikova@apple.com

Apple e-mail pro média

media.cee@apple.com