otevře se v novém okně
Ve vietnamské provincii Hòa Bình nainstaloval nositel grantu od Applu Gravity Water inovativní systémy sběru dešťové vody ve více než 131 školách
Životní prostředí 21 května 2024
Poklidné jezero Hòa Bình se táhne podél okresu Đà Bắc ve venkovské provincii Hòa Bình v severním Vietnamu. Na břehu jezera pobývají rodiny farmářů, které s touto rozsáhlou vodní plochou žijí v harmonii. Obživa místních závisí na jeho zdrojích, včetně krevet a sladkovodních ryb, a pokud nevystačí s přírodními horskými toky – obzvlášť v období sucha – využívají jako zdroj také vodu z jezera.
Přestože se jedná o krásnou lokalitu a jezerní voda je velmi hojná, mnoho místních došlo k závěru, že není bezpečná. Mezi některými rodinami kmene Dao, což je etnická menšina, která emigrovala do Vietnamu z Číny již ve 12. století, se z generace na generaci přenáší víra, že bůh vody — nebo bůh deště — se k lidem chová dobře pouze v případě, že oni se chovají dobře k vodě.
„Pokud budeme vodu znečišťovat, bůh vody nás za to potrestá,“ říká Trần Thị Lan Hương, vedoucí pracovnice místní základní a střední internátní školy pro etnické menšiny Vay Nua, kde její syn Màn Xuân Phûc chodí do druhé třídy. „Snažíme se tedy udržovat vodní zdroje čisté.“
Na obrázku je student základní a střední internátní školy pro etnické menšiny Vay Nua, který pije vodu získanou díky systému Gravity Water
Na základní a střední internátní škole pro etnické menšiny Vay Nua v Hòa Bình zajistila organizace Gravity Water každému žákovi a studentovi celoroční přístup k čisté vodě, a to díky automatizovanému inteligentnímu měřicímu systému, který udává, zda se má voda dodávat z přírodních pramenů, nebo ze shromážděné dešťové vody
V mnoha případech není v silách komunit žijících na břehu jezera, aby kvalitu vody udržovaly samy. Vzhledem k tomu, že voda získaná z poškozených studen je kontaminovaná vápníkem a jinými kovy, je nutné ji řádně filtrovat. V případě horských vodních toků zase každý den dochází v rámci zemědělských praktik, například zavlažování rýžových polí nebo chovu dobytka, k jejich odkloňování nebo znečištění před tím, než voda vůbec steče dolů. V období sucha se navíc z toků stávají pouhé pramínky.
Ve škole, kterou navštěvuje syn Hương, nainstalovala globální organizace pro čistou vodu Gravity Water inovativní systém pro sběr dešťové vody, čímž učitelům, žákům i studentům, kteří na školních kolejích přebývají od pondělí do soboty, poskytla přístup ke klimaticky odolnému zdroji čisté vody. V roce 2023 udělil Apple organizaci Gravity Water grant, díky kterému bude moct zajistit bezpečnou a čistou vodu pro 131 škol na území severního Vietnamu. Tato spolupráce je součástí strategie Applu, která se zaměřuje na dostupnost, kvalitu a přístupnost vody napříč celým dodavatelským řetězcem po celém světě. Rozsah úsilí, které se v provincii Hòa Bình vynaložilo, je patrný z použití prověřených technologií ke zlepšení přístupu k vodě, její sanitaci a hygieně.
Organizace Gravity Water uplatňuje přístup designu zaměřeného na člověka a spolupracuje s každou školou na identifikaci aktuálních problémů, na jejichž základě pak vymýšlí vhodné řešení. Díky tomuto přístupu mají školy nad systémem plnou kontrolu. Mohou se totiž spolehnout na to, že stávající systém pro zásobování vody dobře znají, stejně jako na automatizaci, kterou jim spolupráce s Gravity Water umožňuje.
„Každý týden uvádíme do chodu 5 nových systémů a moc nás baví, jak je každá škola jiná,“ říká Phan Viet Dung, projektový manažer Gravity Water ve Vietnamu, který v provincii Hòa Bình vyrostl. „Doprava, vzdálenost mezi školami a podmínky infrastruktury – to vše se u každé školy liší. Některým školám chybí nástroje, v jiných je zase zásobování vodou nestabilní. Musíme zajistit, že na stabilitě zásobování vodou nezáleží – škola musí mít čistou vodu k dispozici neustále.“
Na portrétu je Phan Viet Dung, který stojí venku před květinovým zátiším a na hlavě má přilbu
Phan Viet Dung je projektový manažer Gravity Water v provincii Hòa Bình. Dung v provincii vyrostl a jako malý onemocněl v důsledku konzumace znečištěné vody z kanálu. To ho inspirovalo k tomu, aby se uplatnil v oblasti hospodaření s vodními zdroji. Poslechněte si o jeho cestě k organizaci Gravity Water a o tom, proč se zavázal zajistit čistou vodu pro školy ve svém rodném městě
Hòa Bình má subtropické monzunové podnebí a střídají se tam dvě roční období. Na vrcholu období sucha, které obvykle trvá jeden až dva měsíce od října do dubna, se provincie potýká s velkým suchem. S letními měsíci přichází silné deště, přičemž v některých letech naprší až 114 cm vody. Jak je vidět v nejhustěji osídlených částech světa, které se rovněž nacházejí v subtropech, srážky jsou pro přírodu a život nezbytné, zároveň jsou ale také důvodem k obavám. V nejzranitelnějších komunitách se totiž stále častěji vyskytují silné záplavy a sesuvy půdy, které zhoršují znečištění dostupných zdrojů vody. Gravity Water ale doufá, že dokáže ze silných dešťů namísto klimatické hrozby udělat jedno z nejlepších řešení tohoto problému.
„Naší filozofií je, že dešťová voda má potenciál zásadně změnit přístup k vodě pro ty, kteří ji nejvíce potřebují,“ říká Danny Wright, výkonný ředitel Gravity Water, který organizaci v roce 2016 založil. „Sběr dešťové vody není pro Vietnam žádnou novinkou, jedná se totiž o jednu z nejstarších technologií na světě. Byl jsem ve školách, kde se voda ze střech sbírá do nádrží pomocí bambusu rozříznutého napůl. Máme obrovskou příležitost rozšířit naši technologii a dopad, které na tyto venkovské komunity máme.“
Student základní a střední školy Hiền Lương si venku myje ruce v lavoru s kohoutkem.
Školní sestry a učitelé na základní a střední škole Hiền Lương učí žáky a studenty hospodařit s vodou
Gravity Water připojuje velké odolné vodní nádrže k řadě chytrých měřičů, které sledují úroveň využití podzemní vody a množství vody získané ze srážek, čímž se stará o to, že školy budou mít spolehlivý zdroj vody po celý rok. Systém je plně automatizovaný a pomocí senzorů hladiny vody určuje, kdy a z jakého zdroje je třeba dodat vodu do školních kuchyní, koupelen a ubytoven, kde se studenti sprchují a perou si oblečení. Tým také pro vedení školy organizuje školení, ve kterém ho učí, jak sledovat měsíční spotřebu vody ve škole. Učitelé pak sledování spotřeby zdokonalují ve svých třídách. Každý den během výuky nebo mimoškolních aktivit předvádějí studentům správné hospodaření s vodou a hygienické návyky.
„Pořádáme několik kurzů, kde děti učíme, jak správně hospodařit s vodou,“ říká Hà Thị Dự, zástupce ředitele ve Vay Nua. „A protože tu děti bydlí, mají možnost se naučit, že mít čistou vodu stojí čas a úsilí.“
„Každý žák je zodpovědný za to, že budeme mít dostatek vody,“ říká Bàn Thiên Anh, žák sedmé třídy ve Vay Nua. „Teď tu máme období sucha a vodní toky nám jako zdroj vody nestačí. Někdy se stane, že nemáme dost vody na úklid koupelen, musíme se tedy učit, jak vodu efektivně využívat. Vodu třeba dostaneme, jen když máme žízeň, a vždycky ji musíme dopít. Nesmíme s ní plýtvat.“
Student píše na mazací tabuli, zatímco ostatní studenti a dospělí přihlížejí.
Bàn Thiên Anh je žákem sedmé třídy ve Vay Nua a z předmětů ho nejvíc baví matematika. Na snímku Anh kreslí hranový graf znázorňující vztah mezi množstvím srážek a spotřebou vody během školení ohledně toho, jak jim nový systém Gravity Water pomůže sledovat spotřebu podzemní a uložené dešťové vody
Na základní a střední škole Hiền Lương, která se nachází na břehu jezera Hòa Bình, kde se zrovna nechal nainstalovat další systém od Gravity Water, vede Hà Hồng Liên ranní cvičení během jedné z patnáctiminutových přestávek studentů. Liên je školní sestra a zodpovídá tedy za zdraví a pohodu studentů.
„Děti jsou pořád šťastné a překypují energií,“ říká Liên. „Každý rok vyučuji kurzy, kde děti učím, jak se o sebe mají starat a dbát na hygienu. O přestávkách se ale sejde spousta studentů na jednom místě. Všichni si hrají a mají žízeň. Před spoluprací s Gravity Water jsem mívala obavy o své zdraví i o zdraví dětí, a to kvůli špatné kvalitě vody.“
„I učitelé musí umět hospodařit s vodou,“ pokračuje Liên. „Pokud vodu použijeme k umývání zeleniny, tu stejnou vodu pak využijeme na mytí nádobí nebo k něčemu podobnému. Pečlivě dbáme na to, abychom jednu várku vody využili několikrát.“
„Jsme dospělí, takže si uvědomujeme vztah mezi naší bezpečností, zdravím a životním prostředím,“ říká Phạm Thiên Nam, ředitel školy Hiền Lương. „Ve vietnamštině máme přísloví, že jíme vařené jídlo a převařenou vodu. Chceme, aby se to samé naučily i děti a aby tyto znalosti dokázaly aplikovat pro zajištění svého vlastního bezpečí.“
Přístup k pitné vodě se v komunitách v provincii Hòa Bình může prodražit, a to jak ve škole, tak i doma. Etnické menšiny, které tu přitom tvoří 70 % populace, vydělávají méně než 4 dolary denně. Nemají tedy peníze na balenou vodu nebo domácí filtrační systémy. Sběr dešťové vody během období silných monzunů je přírodní a nákladově efektivní způsob, jak toto období přečkat.
Na portrétu je Phạm Thiên Nam, ředitel základní a střední školy Hiền Lương.
Phạm Thiên Nam je ředitelem základní a střední školy Hiền Lương. Své studenty tu v praktických hodinách učí o vztahu mezi jejich bezpečím, zdravím a životním prostředím. Těší se, že bude moct pedagogický sbor školy proškolit v tom, jak používat nový systém Gravity Water, a zavést ve svých třídách výuku bezpečnosti vody
„Tuto nevýhodu měníme ve výhodu, takže máme více vody, kterou můžeme naplnit nejen nádrže od organizace Gravity Water, ale i ty školní,“ říká Chu Thanh Hoa, národní ředitelka Gravity Water ve Vietnamu.
Mimo provincii Hòa Bình má Gravity Water projekty po celém světe. Díky tomu může organizace dále rozšiřovat svou technologii sběru dešťové vody a poskytnout tak klimaticky odolné řešení pro školy a nejzranitelnější komunity. V Nepálu její systémy zajišťují přístup k čisté vodě více než 60 komunitám v údolí Káthmándú. V Tchaj-peji na Tchaj-wanu pomáhá tato organizace využívat dešťovou vodu 48 školám i městu samotnému. V Malajsii má díky technologii Gravity Water přístup k nezávadné pitné vodě dalších 50 škol. V Mexiku zase spolupracuje s místní společností Isla Urbana, která se zabývá sběrem dešťové vody ve městech, na venkově a ve školách. U každého z těchto projektů organizace Gravity Water shromažďuje údaje v reálném čase, aby mohla měřit dopad a sledovat účinnost svého systému.
Na portrétu je Chu Thanh Hoa, která stojí venku v modré vestě Gravity Water.
Chu Thanh Hoa je národní ředitelkou Gravity Water ve Vietnamu. Poslechněte si nahrávku, kde Chu Thanh Hoa vysvětluje, jak dokáže Gravity Water silné deště přeměnit v čistou vodu
Do roku 2030 plánuje Gravity Water poskytnout přístup k bezpečné a čisté vodě 1 milionu objektů (včetně domácností), a to prostřednictvím různých projektů a partnerství ve školách nebo s využitím veřejné infrastruktury. Extrémní projevy počasí jsou problematické, jelikož zasahují stále více obyvatel vyspělých i rozvojových zemí. Organizace má však optimistické vyhlídky a stále věří v budoucnost, ve které budou moct komunity zůstat ve spojení s jejich životním prostředím.
„Odolnost vůči klimatickým změnám posiluje vztah lidí k přírodním zdrojům, stejně jako jejich chápání,“ říká D. Wright. „Je nesmírně důležité, ale příští generace studentů a lidí, kteří zdědí tuto planetu, rozuměli významu šetření vodou. Máme velikou radost, že můžeme tento vzdělávací program přiblížit dětem, které se nejen dozví, jak konkrétně vodu využívají nebo jak funguje sběr dešťové vody, ale které se tohle všechno naučí zábavným způsobem. A třeba to ovlivní jejich chování, protože když si budou mýt ruce, řeknou si: „Hele, když tenhle kohoutek utáhnu, možná bude zítra ta čára o trochu níž. A to je pravým smyslem naší práce: podnítit kritické myšlení ohledně vytvoření možných řešení, která nám pomohou zlepšit vztah k našemu životnímu prostředí.“
Sdílet článek

Media

  • Text tohoto článku

  • Obrázky v tomto článku

Press Contact

Elena Yamshikova

Apple

eyamshikova@apple.com

Apple e-mail pro média

media.cee@apple.com