Všechno
máš
pod
kontrolou.

Tvoje soukromí chráníme od samého začátku – od chvíle, co zapneš nové zařízení, a pokaždé, když použiješ nějakou aplikaci. Tady najdeš pár věcí, které potřebuješ
k zabezpečení vědět.

Seznam se s nastavením a ovládáním ochrany soukromí.

Díky pečlivě promyšleným nastavením máš svoje data vždycky pod kontrolou. Můžeš si nastavit, co a kde se sdílí a kdy zálohuje. A počínaje iOS 14.5 a iPadOS 14.5 máš větší kontrolu nad tím, jak můžou aplikace nakládat s tvými daty a sledovat tvoji aktivitu.

Zobrazit dokument A Day in the Life of Your Data (PDF)

Bezpečnostní kontrola

V téhle části Nastavení iOS můžou lidé, kteří jsou vystavení domácímu nebo partnerskému násilí, rychle resetovat udělené uživatelské přístupy. Taky v ní získáš přehled o tom, jací lidé a aplikace mají udělený přístup a můžeš vmžiku zrušit sdílení polohy a hesel.

Více o osobní bezpečnosti a zařízeních Apple
Nové

Upozornění na citlivý obsah

Upozornění na citlivý obsah ti ušetří pohled na nevyžádané fotky nebo videa s možným obsahem nahoty, protože se nejdřív otevřou rozmazané. Funguje to ve Zprávách, se soubory posílanými přes AirDrop, ve videozprávách na FaceTimu a v aplikaci Telefon, když přijmeš pohlednici kontaktu. Funkce je volitelná a dá se vypnout na panelu nastavení Soukromí a zabezpečení. Veškeré zpracování fotek a videí probíhá v zařízení, takže se k danému obsahu nedostane ani Apple, ani žádná třetí strana.

Štítky o ochraně soukromí

Na stránkách jednotlivých aplikací v App Storu najdeš přehledný štítek s informacemi o tom, jak vývojáři nakládají se soukromými informacemi. Dozvíš se tam, jak shromažďují a využívají tvoje data, včetně údajů o poloze, procházení webu a kontaktech. Tyhle štítky jsou výsledkem trvalého úsilí o zlepšení transparentnosti a kontroly nad osobními daty. Apple bude tuhle funkci dál aktualizovat a spolupracovat s vývojáři, aby měli uživatelé vždy dostatek informací k rozhodování.

Více o štítcích k ochraně soukromí Podívej se, jak aplikace od Apple zachází s tvými daty

Přehled o sledování aplikacemi

Tvoje zařízení znají tvůj životní příběh. Věříme, že rozhodnutí, jak budou aplikace moct sledovat a sdílet tvoje data s ostatními společnostmi a zprostředkovateli dat, by mělo být na tobě.

Počínaje iOS 14.5 a iPadOS 14.5 tě všechny aplikace musí požádat o oprávnění, pokud chtějí tvoji aktivitu sledovat v jiných aplikacích nebo na webech patřících jiným společnostem. V Nastaveních můžeš svoje preference u libovolné aplikace změnit, nebo zobrazování těchto požadavků rovnou zakázat.

Zpráva o soukromí v aplikacích

Ve zprávě o soukromí v aplikacích získáš rychlý přehled o tom, jak s tvými daty různé aplikace nakládají. V sekci Nastavení zjistíš, jak často aplikace během posledních sedmi dní využily přístup k tvojí poloze, fotkám, fotoaparátu, mikrofonu nebo kontaktům. Taky uvidíš, se kterými doménami se aplikace spojily. Spolu se štítky o ochraně soukromí ti tahle funkce pomůže získat podrobnější přehled o tom, jak aplikace nakládají s tvými soukromými daty.

Oprávnění schránky

Když aplikace chtějí vložit obsah schránky zkopírovaný v jiné aplikaci, potřebují tvoje svolení.

Oprávnění aplikací třetích stran

Apple ti dává kontrolu nad daty, která sdílíš s aplikacemi, a lepší přehled o tom, jak se používají. Aplikace tě můžou požádat o přístup k poloze, kontaktům, kalendářům nebo třeba fotkám. Když bude nějaká aplikace třetí strany chtít tyhle údaje poprvé použít, zobrazí se ti výzva s vysvětlením, ať se můžeš informovaně rozhodnout, jestli přístup povolíš. I když souhlas jednou udělíš, můžeš ho kdykoli změnit v Nastaveních. iOS a iPadOS vyžadují, aby tě vývojáři museli nejdřív požádat o souhlas, než začnou tebe nebo tvoje zařízení za účelem inzerce sledovat v jiných aplikacích nebo webech, které patří jiným společnostem. Stejně tak potřebují tvůj souhlas, aby mohli tvoje data sdílet s jakýmikoli zprostředkovateli dat.

Žádná aplikace nemůže bez tvého svolení získat přístup ke kameře ani k mikrofonu. Když nějaká aplikace v iOS 14 nebo iPadOS 14 a novějších používá mikrofon nebo kameru, na zařízení tě o tom bude informovat ukazatel. Je vidět přímo v aplikaci, v jiných aplikacích i na ploše. A v Ovládacím centru uvidíš, které aplikace mikrofon nebo kameru použily v poslední době. V iOS a iPadOS nemají aplikace povolený přístup ke kameře, když běží na pozadí.

Někdy se může stát, že bude nějaká aplikace potřebovat zjistit, jaká zařízení se v tvojí síti zrovna nachází – třeba když se budeš chtít připojit k chytré televizi nebo k tiskárně. Počínaje iOS 14.5 a iPadOS 14.5 tě všechny aplikace musí požádat o oprávnění, než budou moct tvoji místní síť prohledat.

iOS a iPadOS ti taky dají vědět, když nějaká aplikace využije přístup k tvojí schránce, ať můžeš zkontrolovat, že má opravdu přístup jen k tomu, k čemu by ho mít měla.

Informace o datech a soukromí

V informacích o datech a soukromí snadno získáš přehled o tom, jak bude Apple s tvými osobními daty zacházet, než se k něčemu zaregistruješ nebo začneš používat nové funkce. Pod ikonou Data a soukromí najdeš užitečné informace o tom, jaká osobní data by se mohla sdílet a jak se použijí k vylepšení tvojí uživatelské zkušenosti.

Polohová data

Někdy se může hodit, aby tvoje zařízení vědělo, kde se zrovna nacházíš – třeba když v Kalendáři plánuješ schůzky nebo používáš navigaci. Polohové služby používají ke zjištění polohy tvého zařízení kombinaci GPS, Bluetoothu, crowdsourcovaných Wi‑Fi hotspotů a vysílačů. Shromažďování a používání těchto polohových dat máš u Apple pod kontrolou ty. Počínaje iOS 14, iPadOS 14 a watchOS 7 si můžeš vybrat, jestli mají mít aplikace místo tvojí přesné polohy přístup k tvojí přibližné poloze (zhruba v rozsahu 25 km²). Ve výchozím nastavení nejsou polohové služby zapnuté. Můžeš je povolit, když poprvé zapneš zařízení, a když si to rozmyslíš, tak je můžeš zase kdykoli zakázat.

Zobrazit studii Location Services Privacy (PDF)

Stránka Data a soukromí

Na stránce Data a soukromí najdeš řadu nástrojů určených ke správě ochrany soukromí, díky kterým budeš mít svoje osobní data ještě víc pod kontrolou. Tyhle nástroje ti umožní získat kopii dat, požádat o úpravy dat, deaktivovat účet nebo ho rovnou smazat.

Více o tom, jak mít svoje data pod kontrolou Přejít na stránku Data a soukromí

Analýza

Když se rozhodneš přispívat k analýze, tvoje zařízení s iOS nebo iPadOS bude moct shromažďovat data o tvém zařízení a spárovaných Apple Watch a odesílat je společnosti Apple k analytickým účelům. Analýza dat společnosti Apple pomáhá vylepšovat produkty a řešit případné problémy, jako je třeba padání aplikací. Shromážděné informace tě nemůžou osobně identifikovat a můžou se odesílat pouze tehdy, pokud s tím budeš výslovně souhlasit. Analýza může obsahovat podrobnosti o hardwaru a operačním systému, statistiky výkonu a informace o tom, jak svoje zařízení a aplikace používáš. Při shromažďování se osobní data buď nezahrnují vůbec, z reportů se před odesláním společnosti Apple odstraní, nebo jsou chráněná technikami, jako je třeba diferenciální ochrana soukromí.

Informace, které shromažďujeme pomocí diferenciální ochrany soukromí, nám pomáhají vylepšovat naše služby, aniž bychom při tom narušili tvoje soukromí.

Taky dokážeme identifikovat běžně používané typy dat v aplikaci Zdraví a na webových doménách v Safari, které způsobují problémy s výkonem. Tyhle informace nám umožňují dál spolupracovat s vývojáři a vylepšovat tvoji uživatelskou zkušenost, aniž bychom o tobě cokoli prozradili.

Když udělíš výslovný souhlas se sdílením analytických dat iCloudu, Apple bude moct analyzovat, jak využíváš data ze svého účtu na iCloudu, například útržky textu z e‑mailů, a vylepšovat podle toho Siri a další inteligentní funkce. Analýza proběhne až po použití technik, jako je třeba diferenciální ochrana soukromí, takže si tvoje data nikdo nebude moct spojit s tebou ani s tvým účtem.

Reklamy

Apple při nabízení reklam vždy respektuje tvoje soukromí. S reklamami od Apple se můžeš setkat třeba v App Storu, v Apple News a v Akciích. Reklamní platforma Apple tě nesleduje, neskupuje tvoje osobní informace a ani je nesdílí s jinými společnostmi. Transakce provedené přes Apple Pay, data z aplikace Zdraví a data z aplikace HomeKit reklamní platforma Apple k nabízení reklam nepoužívá. K výběru vhodných reklam se může použít tvoje historie vyhledávání a stahování z App Storu. V aplikacích Apple News a Akcie se reklamy částečně zobrazují podle toho, co čteš nebo sleduješ. To zahrnuje témata a kategorie článků, které čteš, a příspěvků, které sleduješ, odebíráš nebo se na ně necháváš upozorňovat oznámeními. Články, které čteš, se ale nevyužívají k zobrazování cílených reklam kdekoli mimo tyhle aplikace. V Nastaveních se můžeš podívat, jaké informace Apple k nabízení reklam používá. Taky můžeš v Nastaveních kdykoli vypnout osobní reklamy. Pak se ti v App Storu, v Apple News a v Akciích přestanou zobrazovat cílené reklamy. Vypnutím osobní reklamy snížíš relevanci reklam, které ti bude Apple nabízet, ale počet zobrazovaných reklam se tím snížit nemusí. Reklamní platforma Apple nenabízí reklamy dětem pod 13 let a spravovaným Apple ID. Apple se také řídí přísnými pravidly v případě aplikací z kategorie Děti v App Storu. Aplikace z téhle kategorie nesmí používat analýzy ani reklamy třetích stran.

Zabezpeč svoje zařízení.

Ke svým zařízením a informacím
máš mít přístup jenom ty.

Režim blokování

Režim blokování je volitelný režim ochrany proti úzce zacílenému spywaru určený pro specifickou skupinu uživatelů, proti kterým by mohl být veden sofistikovaný kybernetický útok například ze strany státem podporovaných soukromých společností, které vyvíjejí útočný spyware. Režim blokování v iOS 16 nebo novějším, iPadOS 16 nebo novějším, macOS Ventura nebo novějším a na Apple Watch zesiluje ochranu zařízení a omezuje některé funkce, aby se minimalizovala účinnost podobných spywarových útoků.

Šestimístné kódy

Nastavit přístupový kód je ta nejdůležitější věc, jakou můžeš pro ochranu svého zařízení udělat. Kód je na zařízeních s Touch ID nebo Face ID automaticky nastavený jako šestimístný, takže existuje milión různých kombinací. V Nastaveních taky můžeš zapnout volbu Smazat data, která po 10 neúspěšných pokusech o zadání kódu vymaže ze zařízení všechna data.

Více o tom, jak chránit svoje zařízení kódem

Touch ID a Face ID

Touch ID a Face ID slouží k intuitivnímu a bezpečnému ověřování pouhým dotykem prstu nebo pohledem. Data o tvém otisku prstu nebo obličeji se převádí do matematického zápisu, dál šifrují a používají výhradně v Secure Enclave na tvém Macu, iPadu nebo iPhonu. Otisk prstu a data obličeje jsou natolik osobní informace, že jejich ochranu bere tvoje zařízení opravdu vážně. Přístup k nim nemá operační systém na tvém zařízení ani jakékoli aplikace, které na něm běží. Tyhle data se taky nikdy neukládají na servery Apple a nezálohují na iCloud ani nikam jinam.

Více o zabezpečení platformy Apple

Najít

Když povolíš aplikaci Najít na svém iPhonu, iPadu nebo Macu, zůstaneš se svým zařízením vždycky ve spojení, i kdyby se třeba ztratilo, nebo ho někdo ukradl. Aplikace Najít je navržená tak, aby chránila tvoje soukromí. Když se na novém zařízení přihlásíš k iCloudu, aktivuje se automaticky. Na mapě pak uvidíš aktuální i minulou polohu svých zařízení, což zvyšuje tvoje šance, že se ti podaří ho získat zpátky. Kdyby se ti nepodařilo zařízení získat nazpět, můžeš na něm na dálku smazat všechna svoje osobní data. Apple obdrží informace o poloze tvého zařízení jedině tehdy, když zrovna zjišťuješ polohu svého zařízení, když zařízení přepneš do režimu ztráty nebo když aktivuješ funkci Odeslat poslední polohu. Údaje o poloze se uchovávají jenom 24 hodin, abychom ti mohli zobrazit poslední známou polohu tvého zařízení. Aplikace Najít taky automaticky zapne Zámek aktivace, což znamená, že než bude kdokoli moct vymazat nebo znovu aktivovat tvoje zařízení, bude muset zadat tvoje Apple ID.

Síť aplikace Najít se opírá o stovky miliónů zařízení Apple s technologií Bluetooth. Když se tvoje ztracené zařízení nebo předměty vyskytnou poblíž jiného zařízení Apple, obdržíš jejich přibližnou polohu. Celý tento proces je od začátku až do konce šifrovaný, takže poloha tvého zařízení a další informace budou před společností Apple a jinými výrobci vždycky chráněné.

Dvoufaktorové ověřování

Dvoufaktorové ověřování představuje nejlepší způsob, jak svoje data ochránit, protože tím ke svému Apple ID přidáš další úroveň zabezpečení. Je navržené tak, aby se k tvému účtu nedostal nikdo jiný, než ty – i kdyby znal tvoje heslo. Když se ke svému účtu přihlásíš na novém zařízení nebo z webu, na všech zařízeních, která máš označená jako důvěryhodná, se objeví ověřovací kód. K dokončení přihlášení musíš kód zadat spolu se svým heslem. Bez kódu a hesla se tak k tvému účtu nikdo jiný nedostane. Když se jednou přihlásíš, ověřovací kód už nebudeš muset znovu zadávat, dokud se úplně neodhlásíš, nevymažeš zařízení, nebo nebudeš kvůli zabezpečení potřebovat změnit heslo.

Více o nastavení dvoufaktorového ověřování

Upozornění na AirTag

Pokud iPhone detekuje AirTag, který není tvůj, ale pohybuje se zároveň s tebou, upozorní tě. Jakmile AirTag najdeš, dostaneš pokyny, jak ho vypnout. Abychom předešli nežádoucímu sledování, jakýkoli AirTag, který se na delší dobu vzdálí od svého majitele, na sebe upozorní přehráním zvuku.

Více o AirTagu a upozorněních

Další způsoby, jak ochráníš svoje data.

Měj se na pozoru před podvodnými pokusy o získání tvých osobních informací.

Sleduj oznámení.

Když se poprvé přihlásíš na novém zařízení, aktualizuješ platební metodu, změníš heslo nebo ve svém účtu provedeš jiné změny, Apple tě o tom informuje e‑mailem nebo push oznámením. Takže pokud ti od nás přijde oznámení o změně, o které nevíš, mohlo by to znamenat, že někdo získal přístup k tvému účtu. Pokud se s něčím takovým setkáš, přejdi do správy Apple ID a okamžitě si změň heslo. A když budeš potřebovat, obrať se na Podporu Apple a my ti pomůžeme.

Změna hesla k Apple ID Kontaktuj podporu ohledně Apple ID

Dávej pozor na phishing.

Phishingem se rozumí podvodné pokusy o získání tvých osobních informací, například hesla k Apple ID nebo údaje platební karty. Většinou se rozesílají e‑mailem nebo ve zprávě. Žádost může vypadat jako od skutečné firmy nebo člověka, ale ve skutečnosti není. Nejlepší způsob, jak se před phishingovými pokusy o získání údajů k tvému Apple ID chránit, je zapnout dvoufaktorové ověřování. Nikdy nikomu v e‑mailech nebo zprávách nesděluj svoje heslo, ověřovací kódy ani jakékoli další citlivé informace spojené s tvým účtem. Pokud obdržíš e‑mail, který ti zdánlivě poslala společnost Apple, ale považuješ ho za phishing, přepošli ho na reportphishing@apple.com.

Více o tom, jak se chránit před phishingem