AppleCare Protection Plan iPadille

Suomi

Sopimusehdot

Kuluttajansuojalaki

Tämän AppleCare Protection Plan iPadille -sopimuksen sisältämät edut täydentävät kaikkia kuluttajansuojalain suomia oikeuksia, esimerkiksi oikeuksia ehtoja vastaamattomista hyödykkeistä. Mikään tämän tukisopimuksen ehdoista ei millään tavalla rajoita kuluttajansuojalain sinulle suomia oikeuksia.

Jos sinulla on mahdollisuus vaatia kuluttajansuojalain suomia oikeuksia tukisopimuksen suomien oikeuksien lisäksi, voit valita, vaaditko oikeuksia kuluttajansuojalain vai tukisopimuksen nojalla.

Tärkeää: tukisopimuksen ehdot eivät ole voimassa vaateissa, jotka tehdään kuluttajansuojalain nojalla.

Jos haluat lisätietoja kuluttajansuojalaista, käy Applen verkkosivustossa (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) tai ota yhteyttä paikalliseen kuluttaja-asiamieheen.

1. Tukisopimus

Tämä palvelusopimus kattaa Apple Distribution International Limited in tai sen oikeuksien omistajan (joista käytetään tässä asiakirjassa nimitystä Apple) sinulle yllä mainitun tukisopimuksen puitteissa tarjoamat laitteistopalvelut ja teknisen tuen Apple-tuotteille ja niiden alkuperäisiin tuotepakkauksiin sisältyville Apple-lisävarusteille (näistä käytetään tässä asiakirjassa yhteisnimitystä tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet), jotka on lueteltu tukisopimusasiakirjassa (josta käytetään nimitystä tukisopimusvahvistus).

2. Tukisopimuksen voimassaolo

Tukisopimus astuu voimaan, kun ostat sen, ja päättyy tukisopimusvahvistuksessa mainittuna päivänä. Tätä aikaa kutsutaan voimassaoloajaksi. Voit hankkia tukisopimusvahvistuksen rekisteröimällä sopimuksen piiriin kuuluvat laitteet ja tukisopimuksen rekisteröintinumeron (jota kutsutaan tukisopimusnumeroksi) Applen palvelussa. Jos automaattinen rekisteröinti on käytettävissä, voit saada erillisen tukisopimusvahvistuksen. Jos automaattinen rekisteröinti on käytettävissä, mutta et saa erillistä tukisopimusvahvistusta, tukisopimusvahvistuksena toimii alkuperäinen ostokuitti. Tämän tukisopimuksen ehdot, tukisopimuksen ostamisen alkuperäinen ostokuitti ja tukisopimusvahvistus ovat kaikki osa palvelusopimustasi. Tukisopimuksen hinta käy ilmi alkuperäisestä ostokuitista. Tukisopimuksen sisältämä laitteistohuolto- ja tekninen tukipalvelu täydentävät laitteistovalmistajan laitetakuuseen ja ilmaiseen tekniseen tukeen sisältyviä palveluita.

3. Tukisopimuksen kattavuus

3.1. Laitteistohuolto

Jos teet sopimuksen voimassaoloaikana kelvollisen vaateen ilmoittamalla Applelle, että (i) tukisopimuksen piiriin kuuluvassa laitteessa on ilmennyt valmistus- tai materiaalivika, tai (ii) että tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen akkukapasiteetti on alle kahdeksankymmentä prosenttia (80 %) alkuperäisestä, Apple joko (a) korjaa vian maksutta uusilla osilla tai luotettavuudeltaan ja suorituskyvyltään uusia vastaavilla osilla tai (b) vaihtaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen korvaavaan uuteen tuotteeseen tai luotettavuudeltaan, suorituskyvyltään ja toiminnoiltaan alkuperäistä vastaavaan tuotteeseen. Jos Apple vaihtaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan tuotteen, alkuperäisestä tuotteesta tulee Applen omaisuutta ja korvaavasta tuotteesta sinun omaisuuttasi siten, että tukisopimus kattaa sen jäljellä olevan voimassaoloajan.

3.2 Tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet

Alkuperäisen tuotepaketin sisältämien Applen brändiin kuuluvien laitteiden ja lisävarusteiden lisäksi tukisopimuksen piiriin kuuluvat seuraavat laitteet ja lisävarusteet: AirPort Extreme Card, AirPort Express Base Station tai AirPort Extreme Base Station ja AirPort Time Capsule, jos niitä käytetään tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kanssa ja jos ne on alun perin ostettu enintään kaksi vuotta ennen tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ostamista.

3.3 Tekninen tuki

Apple tarjoaa sinulle sopimuksen voimassaoloaikana teknistä tukea puhelimitse ja Internetin välityksellä. Tekninen tuki saattaa sisältää asennus-, käynnistys-, määritys-, vianmääritys- ja palautustukea (pois lukien tietojen palauttaminen), mukaan lukien tiedostojen tallennus, noutaminen ja hallinta, järjestelmän virheilmoitusten tulkitseminen ja laitteiston huoltotarpeen määrittäminen. Apple tarjoaa tukea tuetun ohjelmiston kullakin hetkellä nykyiselle versiolle sekä sitä edeltävälle pääversiolle. Tässä yhteydessä pääversiolla tarkoitetaan Applen kaupallisesti julkaisemaa merkittävää ohjelmistoversiota, jonka versionumero on esimerkiksi 1.0 tai 2.0 ja joka ei ole Beta- tai esijulkaisuversio.

3.4 Teknisen tuen laajuus

Tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea sopimuksen piiriin kuuluville laitteille, iPad OS:lle (iOS) ja tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin valmiiksi asennetuille ohjelmistoille (joista molemmista käytetään nimitystä kuluttajaohjelmistot), tukisopimuksen piiriin kuuluvissa laitteissa toimimaan suunnitelluille Apple-ohjelmille, mukaan lukien Keynotelle, Pagesille, Numbersille, iMovielle ja GarageBandille (joista käytetään myös nimitystä kuluttajaohjelmistot) sekä tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ja tuetun tietokoneen (jolla tarkoitetaan tietokonetta, joka täyttää tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden yhteysvaatimukset) välisten yhteysongelmien korjaamiseksi.

4. Tukisopimuksen rajoitukset

4.1. Laitteistohuolto

TÄRKEÄÄ: Apple saattaa rajoittaa tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden huoltopalvelut tarjottavaksi vain tuotteen alkuperäisessä ostomaassa. Tukisopimus ei kata seuraavia:

(i) Tukisopimus ei kata sopimukseen piiriin kuuluvien laitteiden asennusta, poistamista tai hävittämistä tai korvaavan laitteen tarjoamista laitteen huollon ajaksi.

(ii) Tukisopimus ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat (a) muista kuin tukisopimuksen piiriin kuulumattomista laitteista, (b) onnettomuuksista, väärinkäytöksistä, nesteelle altistumisesta, tulesta, maanjäristyksestä tai muusta ulkoisesta syystä, (c) tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen käytöstä valmistajan käyttöoppaassa, teknisissä tiedoissa tai laitteen muissa julkaistuissa ohjeissa kuvattujen sallittujen tai tarkoitettujen käyttötapojen vastaisesti käytöstä tai (d) huollosta (mukaan lukien päivitykset ja laajennukset), jonka on suorittanut joku muu kuin Applen tai Applen valtuutetun huoltoliikkeen edustaja (AASP).

(iii) Tukisopimus ei koske sopimuksen piiriin kuuluvia laitteita, joiden sarjanumeroa on muokattu tai joiden sarjanumeroa on yritetty saada ei-luettavissa olevaan muotoon, tai laitteita, joiden toimintoja tai ominaisuuksia on muokattu ilman valmistajalta saatua kirjallista lupaa.

(iv) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvia laitteita, jotka ovat kadonneet tai jotka on varastettu. Tämä tukisopimus kattaa vain sellaiset sen piiriin kuuluvat laitteet, jotka palautetaan Applelle kokonaisuudessaan.

(v) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kosmeettisia vaurioita, esimerkiksi naarmuja, lommoja tai porttien rikkinäisiä muoviosia.

(vi) Tämä tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ehkäisevää ylläpitoa.

(vii) Tämä tukisopimus ei kata normaalista käytöstä tai tuotteen normaalista ikääntymisestä aiheutuvia vikoja.

4.2 Tekninen tuki

Tukisopimus ei kata seuraavia:

(i) Tukisopimus ei kata iOS:n ja kuluttajaohjelmistojen käyttöä palvelinpohjaisina sovelluksina tai tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden, iOS:n tai kuluttajaohjelmistojen käyttöä tai muokkaamista tavalla, joka ei vastaa valmistajan käyttöohjeissa, teknisissä tiedoissa tai sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden muissa julkaistuissa ohjeissa kuvattua tarkoitettua käyttötapaa tai muokkaustapaa.

(ii) Tukisopimus ei kata ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista päivittämällä ohjelmisto kullakin hetkellä uusimpaan versioon.

(iii) Tukisopimus ei kata muiden valmistajien tuotteita tai niiden vaikutuksia tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin, iOS-käyttöjärjestelmään tai kuluttajaohjelmistoihin.

(iv) Tukisopimus ei kata sellaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöä, joka ei liity kuluttajaohjelmistoihin, tai yhteysongelmia sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ja näiden välillä.

(v) Tukisopimus ei kata muita Apple-ohjelmistoja kuin iOS:n ja kuluttajaohjelmistot (tukisopimuksen ehtojen mukaisesti).

(vi) Tukisopimus ei kata mitään iOS-ohjelmistoa tai mitään muutakaan Applen brändin alaista ohjelmistoa, jolla on Beta-merkintä, esijulkaisumerkintä, esikatseluversiomerkintä tai jokin muu vastaava merkintä.

(vii) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden sisältämien ohjelmistojen tai tietojen vaurioita tai menetyksiä. Tämä tukisopimus ei kata ohjelmistojen, ohjelmien ja käyttäjien tietojen palautusta ja uudelleenasennusta.

5. Huolto- ja tukipalveluiden hankkiminen

Laitteistopalveluja ja teknistä tukea voi hankkia Apple-tukiresursseista alla kuvatulla tavalla. Jos soitat Applen tekniseen tukeen, puheluusi vastaava Applen tukihenkilö kysyy sinulta tukisopimusnumeroasi tai sopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi sarjanumeroa ennen tuen tarjoamista. Pidä tukisopimuksen vahvistusasiakirja ja tukisopimuksen sekä sen piiriin kuuluvien laitteiden alkuperäiset ostokuitit tallella, sillä tarvitset niitä, jos sinun on osoitettava tuotteesi oikeutus tukisopimuksen alaisiin palveluihin.

Kansainväliset tukitiedot

www.apple.com/support/country

Applen valtuutetut huoltoliikkeet, jälleenmyyjät ja Apple Store -jälleenmyyntiliikkeet

locate.apple.com/fi/fi/

Applen tuki ja huolto

support.apple.com/fi-fi/HT201232

6. Laitteistohuoltovaihtoehdot

6.1 Apple voi oman harkintansa mukaan tarjota laitteistohuoltopalveluita yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:

(i) Sisäänkantohuolto: Palauta tukisopimuksen piiriin kuuluva laite Applen omistamaan jälleenmyyntiliikkeeseen tai Applen valtuuttamalle huoltoliikkeelle, joka tarjoaa sisäänkantohuoltoa. Huolto voidaan joko suorittaa paikan päällä tai jälleenmyyjä tai huoltoliike voi lähettää tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi Apple-korjauspalveluun (ARS) korjattavaksi tai vaihdettavaksi. Kun saat ilmoituksen huollon valmistumisesta, sinun on noudettava laitteesi viipymättä.

(ii) Huolto postitse: Jos Apple päättää, että tukisopimuksen piiriin kuuluva laitteesi on oikeutettu huoltoon postitse, Apple lähettää sinulle valmiiksi maksetun kuljetustodistuksen (sekä mahdollisesti myös pakkausmateriaalit, jos sinulla ei enää ole alkuperäistä tuotepakettia). Sinun vastuullasi on sitten lähettää laitteesi Apple-korjauspalveluun Applen ohjeiden mukaisesti. Kun huolto on tehty, Apple-korjauspalvelu palauttaa laitteesi tai korvaavan tuotteen sinulle. Apple maksaa lähetyskulut molempiin suuntiin, kunhan noudatat kaikkia ohjeita. Apple tai Applen valtuuttama huoltoliike voi myös noutaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen sinulta ja palauttaa sen huollon suorittamisen jälkeen suoraan sinulle.

(iii) Express Replacement Service -huolto (ERS-huolto) tai Tee-se-itse-osahuolto (DIY-huolto): Tietyille tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille on saatavilla ERS-huoltoa. DIY-huoltoa puolestaan on saatavilla helposti vaihdettaville tuotteille, osille ja lisävarusteille (kuten hiirille ja näppäimistöille), jotka voi vaihtaa ilman työkaluja. Jos saatavilla on ERS- tai DIY-huoltoa, sitä koskevat alla mainitut ehdot.

(a) Huolto, jossa Apple edellyttää korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen palautusta: Apple voi edellyttää, että luottokortiltasi tehdään katevaraus summalle, joka vastaa korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen jälleenmyyntihintaa ja toimituskustannuksia. Jos luottokortiltasi ei voida tehdä katevarausta, et voi hyödyntää tätä huoltopalvelua. Tässä tapauksessa Apple pyrkii järjestämään huollon muulla tavoin. Apple lähettää sinulle korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen sekä ohjeet sen käyttöön ottamiseksi – sekä tarvittaessa ohjeet ja vaatimukset korvatun tuotteen tai osan palauttamiseksi Applelle. Kun toimit saamiesi ohjeiden mukaan, Apple peruuttaa katevarauksen luottokortiltasi, joten sinulta ei veloiteta mitään tuotteesta, osasta tai lisävarusteesta eikä sen toimituskuluista. Jos et palauta korvattua osaa, tuotetta tai lisälaitetta ohjeiden mukaisesti tai jos palautat korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen, joka ei ole oikeutettu huoltoon, Apple veloittaa luottokortiltasi katevarauksen summan.

(b) Huolto, jossa Apple ei edellytä korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen palautusta: Apple lähettää sinulle maksutta korvaavan tuotteen, osan tai lisävarusteen sekä ohjeet sen asentamiseen. Tarvittaessa Apple lähettää sinulle myös ohjeet korvatun tuotteen, osan tai lisävarusteen hävittämiseksi.

(c) Apple ei ole vastuussa mistään työvoimakustannuksista, joita sinulle mahdollisesti aiheutuu ERS- tai DIY-huollosta. Jos tarvitset lisäohjeita tai apua, ota yhteyttä Appleen soittamalla alla mainituista verkkoresursseista löytyvään numeroon tai käymällä Applen jälleenmyyntiliikkeessä tai Applen valtuutetussa huoltoliikkeessä.

6.2 Jos haluat huoltopalveluita maassa, joka ei ole tukisopimuksen ostomaa, käytettävissäsi ovat vain kyseisessä maassa tarjolla olevat huoltopalvelut. Jos tukisopimuksen piiriin kuuluvaa laitetta ei voida huoltaa siinä maassa, jossa teet huoltopyynnön ja joka ei ole tuotteen ostomaa, saatat olla vastuussa huollon edellyttämistä toimitus- ja käsittelykuluista. Jos haet palvelua eri maassa, josta ostit tukisopimuksen alun perin, sinun täytyy noudattaa kaikkia soveltuvia tuonti- ja vientilakeja sekä -säädöksiä ja maksaa kaikki tarvittavat tullimaksut, arvonlisäverot sekä muut maksut ja verot. Kansainvälisen huollon yhteydessä Apple voi korjata tai vaihtaa vialliset tuotteet ja osat vastaavilla osilla ja tuotteilla, jotka ovat paikallisten standardien mukaisia.

7. Käyttäjän vastuut

Jos haluat hankkia tukea tai huoltopalveluita tukisopimuksen nojalla, sinun on noudatettava seuraavia ehtoja:

(i) Sinun on pyydettäessä esitettävä tukisopimusnumerosi sekä kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta.

(ii) Sinun on annettava tiedot tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen ongelmien oireista sekä niiden syistä.

(iii) Sinun on vastattava tietopyyntöihin, esimerkiksi annettava pyydettäessä tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen sarjanumero, malli, käyttöjärjestelmäversio ja tiedot laitteeseen asennetuista ohjelmistoista sekä siihen liitetyistä tai asennetuista oheislaitteista, tiedot saamistasi virheilmoituksista sekä tiedot siitä, mitä teit, ennen kuin laitteen vika ilmeni, ja miten olet yrittänyt ratkaista ongelmaa.

(iv) Sinun on noudatettava Applen antamia ohjeita, esimerkiksi ohjeita siitä, että et lähetä Apple-tuotteita tai -lisävarusteita, jotka eivät ole oikeutettuja huolto- tai vaihtopalveluun, ja että pakkaat laitteen toimitusohjeiden mukaisesti.

(v) Sinun on päivitettävä ohjelmisto kullakin hetkellä saatavilla olevaan uusimpaan versioon ennen tuen tai huoltopalvelun hankkimista.

(vi) Sinun on varmuuskopioitava tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen ohjelmistot ja tiedot. LAITTEISTOHUOLLON AIKANA APPLE POISTAA IPADIN SISÄLLÖN JA ALUSTAA SEN TALLENNUSTILAN UUDELLEEN. Apple palauttaa iPadisi tai tarjoaa sinulle korvaavan iPadin alkuperäisin määrityksin (saatavilla olevien päivitysten mukaan sovellettuna). Apple voi asentaa iPadiin huollon aikana iOS-päivityksiä, jotka estävät iPadia käyttämästä iOS:n aiempaa versiota. iOS-päivityksen johdosta iPadiin asennetut muiden valmistajien ohjelmistot eivät ehkä ole yhteensopivia iPadin kanssa tai toimi siinä. Olet itse vastuussa kaikkien ohjelmistojen, ohjelmien, tietojen ja salasanojen uudelleenasennuksesta.

8. Vastuuvapauslauseke

8.1 Jos olet kuluttaja, mikään tämän tukisopimuksen ehdoista ei rajoita tai sulje pois Applen vastuuta mistä tahansa lakirikkomuksesta. Mikään tämän tukisopimuksen ehto ei voi rajoittaa kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

8.2 Jos et ole kuluttaja, sinua koskevat seuraavat ehdot:

(i) Tämä tukisopimus määrittää kokonaisuudessaan Applen vastuut ja vastuuvelvollisuudet tarjottujen tuotteiden suhteen (ja puhelintuen ja takuupalveluiden suorittamiseen liittyen) sekä palveluiden tarjoamiseen liittyen.

(ii) Applea eivät sido mitkään muut kuin tässä tukisopimuksessa nimenomaisesti mainitut takuut ja muut ehdot tai säädökset.

(iii) Mikä tahansa tuotteisiin tai palveluihin liittyvä takuu, ehto tai muu säädös, joka voitaisiin muutoin sisällyttää tai liittää tähän tukisopimukseen asetuksen, tapaoikeuden tai sen maan lakien nojalla, josta olet ostanut tukisopimuksen, tai millä tahansa muulla tavalla (mukaan lukien rajoituksetta kaikki epäsuorat ehdot laadusta, soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen sekä kohtuullisesta huolellisuudesta ja taidosta) suljetaan täten pois laajimmassa lain sallimassa merkityksessä. Applen vastuulla ei ole varmistaa, että tukisopimus vastaa omia tarpeitasi.

8.3 Mikään tämän tukisopimuksen ehto ei rajoita tai sulje pois Applen vastuuta kuolemantapauksista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat huolimattomuudesta tai petoksesta.

Yllä olevien ehtojen puitteissa Apple ei ole tämän tukisopimuksen nojalla vastuussa mistään tulonmenetyksistä, voittojen menetyksistä, sopimuksien menetyksistä, tietojen menetyksistä, mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai tappioista tai mistään vahingoista, jotka aiheutuvat oikeudenvastaisesta teosta (huolimattomuudesta), sopimusrikkomuksesta tai muusta vastaavasta syystä.

Yllä olevien ehtojen puitteissa Applen enimmäiskokonaisvastuuvelvollisuus tämän sopimuksen nojalla ei missään tapauksessa – olipa kyseessä sitten oikeudenvastainen teko (mukaan lukien huolimattomuus) tai muu vastaava – ole suurempi kuin sinun meille kyseiseen tilanteeseen liittyvistä tuotteista tai palveluista maksamasi yhteissumma.

9. Peruuttaminen

Voit peruuttaa tämän tukisopimuksen milloin tahansa mistä tahansa syystä. Jos päätät peruuttaa tämän tukisopimuksen, soita Applelle soittomaallesi osoitteessa https://support.apple.com/fi-fi/HT201232 annettuun puhelinnumeroon tai lähetä ilmoitus, johon on liitetty tukisopimusnumero, Applen asiakastuelle osoitteeseen Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Sinun on liitettävä ilmoitukseesi mukaan kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta. Elleivät paikalliset lait muuta määrää ja jos peruutat tukisopimuksen 30 päivän kuluessa sen ostamisesta tai näiden ehtojen vastaanottamisesta (myöhemmän mukaan), saat täyden hyvityksen maksamastasi hinnasta, josta kuitenkin vähennetään tukisopimuksen nojalla saamasi tuen tai palvelun hinta. Jos olet kuluttaja ja olet solminut tämän tukisopimuksen Apple Store -verkkosivustossa tai muulla tavoin etäyhteyden välityksellä (esimerkiksi puhelimitse), voit peruuttaa tukisopimuksen 14 päivän kuluessa sen ostamisesta tai ostovahvistuksen (joka sisältää muun muassa tiedot peruutusoikeuksistasi) vastaanottamisesta. Näistä ehdoista sovelletaan sitä, joka on myöhäisempi. Jos peruutat näiden ehtojen mukaisesti, saat täyden hyvityksen maksamastasi hinnasta. Jos peruutat tukisopimuksen yli 30 päivää sen vastaanottamisesta, saat suhteellisen hyvityksen alkuperäisestä ostohinnasta. Suhteellinen hyvitys perustuu siihen, kuinka paljon tukisopimuksen voimassaoloaikaa on jäljellä. Suhteellisesta hyvityksestä kuitenkin vähennetään (a) 25 euron peruutusmaksu tai 10 % suhteellisen hyvityksen summasta, sen mukaan, kumpi on pienempi, ja (b) kaikkien tukisopimuksen nojalla saamiesi palveluiden hinta. Tätä peruutusmaksua ei peritä, kun peruutus perustuu lakisääteiseen kuluttajan peruutusoikeuteen tai palautusoikeuteen (esimerkiksi lakisääteinen palautusaika). Elleivät paikalliset lait muuta määrää, Apple voi peruuttaa tämän tukisopimuksen petosten, vilppien tai merkittävästi harhaanjohtavien tietojen perusteella. Elleivät paikalliset lait muuta määrää, Apple voi peruuttaa tämän tukisopimuksen myös siinä tapauksessa, jos sen piiriin kuuluvan laitteen huolto- tai varaosia ei ole saatavilla. Tästä on kuitenkin ilmoitettava kirjallisesti 30 päivää etukäteen. Jos Apple peruuttaa tämän tukisopimuksen siitä syystä, että huolto- tai varaosia ei ole saatavilla, saat suhteellisen hyvityksen tukisopimuksen jäljellä olevasta voimassaoloajasta.

10. Sopimuksen siirto

(i) Siirto tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen uudelle omistajalle: Voit – alla mainittujen rajoitusten puitteissa – siirtää kaikki tukisopimuksen perusteella sinulle kuuluvat oikeudet kerran toiselle henkilölle tai taholle, kunhan seuraavat ehdot täyttyvät: (a) siirrossa on mukana tukisopimuksen alkuperäinen ostotosite, tukisopimusvahvistus sekä kaikki sen pakkausmateriaalit, mukaan lukien painetut materiaalit ja nämä sopimusehdot, (b) ilmoitat siirrosta Applelle lähettämällä siirtoilmoituksen Applen asiakastukeen (jonka yhteystiedot ovat seuraavat: Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland), (c) tukisopimuksen vastaanottava osapuoli hyväksyy sen sopimusehdot. Kun ilmoitat Applelle tukisopimuksen siirtämisestä, sinun on ilmoitettava myös tukisopimusnumero, tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden sarjanumerot, kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta sekä uuden omistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

(ii) Siirto alkuperäisestä tukisopimukseen piiriin kuuluvasta laitteesta uudelle tukisopimuksen piiriin kuuluvalle laitteelle: Voit siirtää tukisopimuksen kerran ja pysyvästi uudelle Apple-tuotteelle, jonka ostat itsellesi 30 päivän sisällä siitä, kun hankit alkuperäisen tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen. Uuden tuotteen on täytettävä tukisopimuksen kelpoisuusehdot. Lisäksi molemmilla tuotteilla on oltava siirtohetkellä voimassa oleva Applen yhden vuoden rajoitettu laitteistotakuu. Apple myöntää uudelle tuotteelle tukisopimusvahvistuksen, minkä jälkeen tämä tuote on tukisopimuksen piiriin kuuluva laite. Kun ilmoitat Applelle siirrosta, sinun on toimitettava tukisopimusnumero, siirrettävien tuotteiden sarjanumerot ja ostotositteet. Sinun on lähetettävä nämä tiedot sisältävä siirtoilmoitus Applelle postitse yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

11. Tietosuoja

Apple säilyttää ja käyttää asiakkaiden tietoja Applen asiakkaita koskevan tietosuojakäytännön mukaisesti. Se on luettavissa osoitteessa www.apple.com/legal/warranty/privacy.

12. Yleistä

(i) Kenelläkään Applen jälleenmyyjällä, edustajalla tai työntekijällä ei ole oikeuksia tehdä muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän tukisopimukseen.

(ii) Jos mikä tahansa tämän tukisopimuksen ehto katsotaan lain vastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto suljetaan tämän tukisopimuksen ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan vaikuta muiden ehtojen lainvoimaisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

(iii) Hyväksyt sen, että mitään Applelle tämän tukisopimuksen nojalla luovutettuja tietoja ei pidetä luottamuksellisina tietoina tai omistusoikeudellisina tietoina.

(iv) Sinun on ostettava ja rekisteröivä tukisopimus 12 kuukauden kuluessa siitä, kun ostat alun perin tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi.

(v) Tämän tukisuunnitelman piiriin kuuluvat taloudelliset vastuut kantaa Apple Distribution International Limited, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Jos Apple Distribution International Limited ei pysty kantamaan näitä vastuita, niistä vastaa Apple Operations Europe Ltd., joka on Irlannin tasavallan lakien mukaisesti rekisteröity yritys.

(vi) Tämä tukisuunnitelma tarjotaan sinulle ja se on voimassa vain, jos asut sellaisessa maassa, jossa Apple tai sen tytäryhtiöt tarjoavat tukisopimusta. Nämä maat on lueteltu osoitteessa www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Tätä tukisopimusta ei tarjota henkilöille, jotka eivät ole täysi-ikäisiä. Tätä tukisopimusta ei tarjota paikoissa, joissa laki sen kieltää.

(vii) Tätä tukisopimusta tulkitaan ja sovelletaan sen maan lakien mukaisesti, josta tukisopimus on ostettu.

021320 APP for iPad Finland v2.3


AppleCare Protection Plan iPadille

Sopimusehdot
 
Kuluttajansuojalaki
 
Tämän AppleCare Protection Plan iPadille -sopimuksen sisältämät edut täydentävät kaikkia kuluttajansuojalain suomia oikeuksia, esimerkiksi oikeuksia ehtoja vastaamattomista hyödykkeistä. Mikään tämän tukisopimuksen ehdoista ei millään tavalla rajoita kuluttajansuojalain sinulle suomia oikeuksia.
 
Jos sinulla on mahdollisuus vaatia kuluttajansuojalain suomia oikeuksia tukisopimuksen suomien oikeuksien lisäksi, voit valita, vaaditko oikeuksia kuluttajansuojalain vai tukisopimuksen nojalla.
 
Tärkeää: tukisopimuksen ehdot eivät ole voimassa vaateissa, jotka tehdään kuluttajansuojalain nojalla.
 
Jos haluat lisätietoja kuluttajansuojalaista, käy Applen verkkosivustossa (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) tai ota yhteyttä paikalliseen kuluttaja-asiamieheen.
 
1. Tukisopimus
 
Tämä palvelusopimus kattaa Apple Distribution Internationalin tai sen oikeuksien omistajan (joista käytetään tässä asiakirjassa nimitystä Apple) sinulle yllä mainitun tukisopimuksen puitteissa tarjoamat laitteistopalvelut ja teknisen tuen Applen brändin mukaisille tuotteille ja niiden alkuperäisiin tuotepakkauksiin sisältyville lisävarusteille (näistä käytetään tässä asiakirjassa yhteisnimitystä sopimuksen piiriin kuuluvat laitteet), jotka on lueteltu tukisopimusasiakirjassa (josta käytetään nimitystä tukisopimusvahvistus).
 
2. Tukisopimuksen voimassaolo
 
Tukisopimus astuu voimaan, kun ostat sen, ja päättyy tukisopimusvahvistuksessa mainittuna päivänä. Tätä aikaa kutsutaan voimassaoloajaksi. Voit hankkia tukisopimusvahvistuksen rekisteröimällä sopimuksen piiriin kuuluvat laitteet ja tukisopimuksen rekisteröintinumeron (jota kutsutaan tukisopimusnumeroksi) Applen palvelussa. Jos automaattinen rekisteröinti on käytettävissä, voit saada erillisen tukisopimusvahvistuksen.  Jos automaattinen rekisteröinti on käytettävissä, mutta et saa erillistä tukisopimusvahvistusta, tukisopimusvahvistuksena toimii alkuperäinen ostokuitti. Tämän tukisopimuksen ehdot, tukisopimuksen ostamisen alkuperäinen ostokuitti ja tukisopimuksen vahvistus ovat kaikki osa palvelusopimustasi. Tukisopimuksen hinta käy ilmi alkuperäisestä myyntikuitista. Tukisopimuksen sisältämä laitteistohuolto- ja tekninen tukipalvelu täydentävät laitteistovalmistajan laitetakuuseen ja ilmaiseen tekniseen tukeen sisältyviä palveluita.
 
3. Tukisopimuksen kattavuus
 
3.1. Laitteistohuolto
 
Jos teet sopimuksen voimassaoloaikana kelvollisen vaateen ilmoittamalla Applelle, että (i) tukisopimuksen piiriin kuuluvassa laitteessa on ilmennyt valmistus- tai materiaalivika, tai (ii) että tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen akkukapasiteetti on alle kahdeksankymmentä prosenttia (80 %) alkuperäisestä, Apple joko (a) korjaa vian maksutta uusilla osilla tai luotettavuudeltaan ja suorituskyvyltään uusia vastaavilla osilla tai (b) vaihtaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen korvaavaan uuteen tuotteeseen tai luotettavuudeltaan, suorituskyvyltään ja toiminnoiltaan alkuperäistä vastaavaan tuotteeseen. Jos Apple vaihtaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan tuotteen, alkuperäisestä tuotteesta tulee Applen omaisuutta ja korvaavasta tuotteesta sinun omaisuuttasi tukisopimuksen jäljellä olevaksi voimassaoloajaksi.
 
3.2 Tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet
 
Alkuperäisen tuotepaketin sisältämien Applen brändiin kuuluvien laitteiden ja lisävarusteiden lisäksi tukisopimuksen piiriin kuuluvat seuraavat laitteet ja lisävarusteet: AirPort Extreme Card, AirPort Express Base Station tai AirPort Extreme Base Station ja AirPort Time Capsule, jos niitä käytetään tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kanssa ja jos ne on alun perin ostettu enintään kaksi vuotta ennen tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ostamista.
 
3.3 Tekninen tuki
 
Apple tarjoaa sinulle sopimuksen voimassaoloaikana teknistä tukea puhelimitse ja Internetin välityksellä. Tekninen tuki saattaa sisältää asennus-, käynnistys-, määritys-, vianmääritys- ja palautustukea (pois lukien tietojen palauttaminen), mukaan lukien tiedostojen tallennus, noutaminen ja hallinta, järjestelmän virheilmoitusten tulkitseminen ja laitteiston huoltotarpeen määrittäminen. Apple tarjoaa tukea tuetun ohjelmiston kullakin hetkellä nykyiselle versiolle sekä sitä edeltävälle pääversiolle. Tässä yhteydessä pääversiolla tarkoitetaan Applen kaupallisesti julkaisemaa merkittävää ohjelmistoversiota, jonka versionumero on esimerkiksi 1.0 tai 2.0 ja joka ei ole Beta- tai esijulkaisuversio.
 
3.4 Teknisen tuen laajuus
 
Apple tarjoaa tukisopimuksen nojalla teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille, iPod OS:lle (josta käytetään tässä asiakirjassa nimitystä iOS) sekä tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin valmiiksi asennetuille ohjelmille (joihin molempiin viitataan nimellä kuluttajaohjelmisto) sekä tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ja tuetun tietokoneen (jolla tarkoitetaan tietokonetta, joka täyttää tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden yhteysvaatimukset) välisten yhteysongelmien korjaamiseksi.
 
4. Tukisopimuksen kattavuus
 
4.1. Laitteistohuolto
 
TÄRKEÄÄ: Apple saattaa rajoittaa tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden huoltopalvelut tarjottavaksi vain tuotteen alkuperäisessä ostomaassa. Tukisopimus ei kata seuraavia:
 
(i) Tukisopimus ei kata sopimukseen piiriin kuuluvien laitteiden asennusta, poistamista tai hävittämistä tai korvaavan laitteen tarjoamista laitteen huollon ajaksi.
 
(ii) Tukisopimus ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat (a) muista kuin tukisopimuksen piiriin kuulumattomista laitteista, (b) onnettomuuksista, väärinkäytöksistä, nesteelle altistumisesta, tulesta, maanjäristyksestä tai muusta ulkoisesta syystä, (c) tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen käytöstä vastoin valmistajan sallittuja käyttötarkoituksia tai käytöstä tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen käyttöohjeiden, teknisten tietojen tai muiden julkaistujen ohjeiden vastaisesti tai (d) huollosta (mukaan lukien päivitykset ja laajennukset), jonka on suorittanut joku muu kuin Applen tai Applen valtuuttaman huoltoliikkeen edustaja (AASP).
 
(iii) Tukisopimus ei koske sopimuksen piiriin kuuluvia laitteita, joiden sarjanumeroa on muokattu tai joiden sarjanumeroa on yritetty saada ei-luettavissa olevaan muotoon, tai laitteita, joiden toimintoja tai ominaisuuksia on muokattu ilman valmistajalta saatua kirjallista lupaa.
 
(iv) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvia laitteita, jotka ovat kadonneet tai jotka on varastettu. Tämä tukisopimus kattaa vain sellaiset sen piiriin kuuluvat laitteet, jotka palautetaan Applelle kokonaisuudessaan.
 
(v) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kosmeettisia vaurioita, esimerkiksi naarmuja, lommoja tai porttien rikkinäisiä muoviosia.
 
(vi) Tämä tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ehkäisevää ylläpitoa.
 
(vii) Tämä tukisopimus ei kata normaalista käytöstä tai tuotteen normaalista ikääntymisestä aiheutuvia vikoja.
 
4.2 Tekninen tuki
 
Tukisopimus ei kata seuraavia:
 
(i) Tukisopimus ei kata iOS:n ja kuluttajaohjelmistojen käyttöä palvelinpohjaisina sovelluksina tai tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden, iOS:n tai kuluttajaohjelmistojen käyttöä tai muokkaamista tavalla, joka ei vastaa valmistajan käyttöohjeissa, teknisissä tiedoissa tai sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden muissa julkaistuissa ohjeissa kuvattua tarkoitettua käyttötapaa tai muokkaustapaa.
 
(ii) Tukisopimus ei kata ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista päivittämällä ohjelmisto kullakin hetkellä uusimpaan versioon.
 
(iii) Tukisopimus ei kata muiden valmistajien tuotteita tai niiden vaikutuksia tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin, iOS-käyttöjärjestelmään tai kuluttajaohjelmistoihin.
 
(iv) Tukisopimus ei kata sellaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöä, joka ei liity kuluttajaohjelmistoihin, tai yhteysongelmia sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ja näiden välillä.
 
(v) Tukisopimus ei kata muita Apple-ohjelmistoja kuin iOS:n ja kuluttajaohjelmistot (tukisopimuksen ehtojen mukaisesti).
 
(vi) Tukisopimus ei kata mitään iOS-ohjelmistoa tai mitään muutakaan Applen brändin alaista ohjelmistoa, jolla on Beta-merkintä, esijulkaisumerkintä, esikatseluversiomerkintä tai jokin muu vastaava merkintä.
 
(vii) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden sisältämien ohjelmistojen tai tietojen vaurioita tai menetyksiä. Tämä tukisopimus ei kata ohjelmistojen, ohjelmien ja käyttäjien tietojen palautusta ja uudelleenasennusta.
 
5. Huolto- ja tukipalveluiden hankkiminen
 
Voit hankkia laitteistohuoltopalveluita ja teknistä tukea alla mainittujen Applen tukiresurssien avulla tai soittamalla Applen aloitusoppaassa (johon viitataan tässä asiakirjassa nimellä opas) mainittuun numeroon. Opas sisältyy tukisopimuksen tuotepakettiin. Jos soitat Applen tekniseen tukeen, puheluusi vastaava Applen tukihenkilö kysyy sinulta tukisopimusnumerosi tai sopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi sarjanumeron ennen tuen tarjoamista. Pidä tukisopimuksen vahvistusasiakirja ja tukisopimuksen sekä sen piiriin kuuluvien laitteiden alkuperäiset ostokuitit tallella, sillä tarvitset niitä, jos sinun on osoitettava tuotteesi oikeutus tukisopimuksen alaisiin palveluihin.
 
Kansainväliset tukitiedot
Applen valtuuttamat huoltoliikkeet, jälleenmyyjät ja Apple Store -jälleenmyyntiliikkeet
Apple-tuki ja -huoltopalvelut
 
6. Laitteistohuoltovaihtoehdot.
 
6.1 Apple voi oman harkintansa mukaan tarjota laitteistohuoltopalveluita yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:
 
(i) Sisäänkantohuolto: Palauta tukisopimuksen piiriin kuuluva laite Applen omistamaan jälleenmyyntiliikkeeseen tai Applen valtuuttamalle huoltoliikkeelle, joka tarjoaa sisäänkantohuoltoa. Huolto voidaan joko suorittaa paikan päällä tai jälleenmyyjä tai huoltoliike voi lähettää tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi Apple-korjauspalveluun (ARS) huollettavaksi. Kun saat ilmoituksen huollon valmistumisesta, sinun on noudettava laitteesi viipymättä.
 
(ii) Huolto postitse: Jos Apple päättää, että tukisopimuksen piiriin kuuluva laitteesi on oikeutettu huoltoon postitse, Apple lähettää sinulle valmiiksi maksetun kuljetustodistuksen (sekä mahdollisesti myös pakkausmateriaalit, jos sinulla ei enää ole alkuperäistä tuotepakettia). Sinun vastuullasi on sitten lähettää laitteesi Apple-korjauspalveluun Applen ohjeiden mukaisesti. Kun huolto on tehty, Apple-korjauspalvelu palauttaa laitteesi tai korvaavan tuotteen sinulle. Apple maksaa lähetyskulut molempiin suuntiin, kunhan noudatat kaikkia ohjeita. Apple tai Applen valtuuttama huoltoliike voi myös noutaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen sinulta ja palauttaa sen huollon suorittamisen jälkeen suoraan sinulle.
 
(iii) Express Replacement Service -huolto (ERS-huolto) tai Tee-se-itse-osahuolto (DIY-huolto): Tietyille tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille on saatavilla ERS-huoltoa. DIY-huoltoa puolestaan on saatavilla helposti vaihdettaville tuotteille, osille ja lisävarusteille (kuten hiirille ja näppäimistöille), jotka voi vaihtaa ilman työkaluja. Jos saatavilla on ERS- tai DIY-huoltoa, sitä koskevat alla mainitut ehdot.
 
(a) Huolto, jossa Apple edellyttää korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen palautusta: Apple voi edellyttää, että luottokortiltasi tehdään katevaraus summalle, joka vastaa korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen jälleenmyyntihintaa ja toimituskustannuksia. Jos luottokortiltasi ei voida tehdä katevarausta, et voi hyödyntää tätä huoltopalvelua. Tässä tapauksessa Apple pyrkii järjestämään huollon muulla tavoin. Apple lähettää sinulle korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen sekä ohjeet sen käyttöön ottamiseksi – sekä tarvittaessa ohjeet ja vaatimukset korvatun tuotteen tai osan palauttamiseksi Applelle. Kun toimit saamiesi ohjeiden mukaan, Apple ei veloita katevarausta luottokortiltasi, joten sinulta ei veloiteta mitään tuotteesta tai osasta ja sen toimituskuluista. Jos et palauta korvattua osaa, tuotetta tai lisälaitetta ohjeiden mukaisesti tai jos palautat korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen, joka ei ole oikeutettu huoltoon, Apple veloittaa luottokortiltasi katevarauksen summan.
 
(b) Huolto, jossa Apple ei edellytä korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen palautusta: Apple lähettää sinulle maksutta korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen sekä ohjeet sen asentamiseen. Tarvittaessa Apple lähettää sinulle myös ohjeet korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen hävittämiseksi.
 
(c) Apple ei ole vastuussa mistään työvoimakustannuksista, joita sinulle mahdollisesti aiheutuu ERS- tai DIY-huollosta. Jos tarvitset lisäohjeita tai apua, ota yhteyttä Appleen soittamalla alla mainituista verkkoresursseista löytyvään numeroon tai käymällä Applen jälleenmyyntiliikkeessä tai Applen valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
 
6.2 Jos haluat huoltopalveluita maassa, joka ei ole tukisopimuksen ostomaa, sinulle on tarjolla vain kyseisessä maassa käytettävissä olevia huoltopalveluita. Jos tukisopimuksen piiriin kuuluvaa laitetta ei voida huoltaa siinä maassa, jossa teet huoltopyynnön ja joka ei ole tuotteen ostomaa, saatat olla vastuussa huollon edellyttämistä toimitus- ja käsittelykuluista. Jos haet palvelua eri maassa, josta ostit tukisopimuksesi alun perin, sinun täytyy noudattaa kaikkia soveltuvia tuonti- ja vientilakeja sekä -säädöksiä ja maksaa kaikki tarvittavat tullimaksut, arvonlisäverot sekä muut maksut ja verot. Kansainvälisen huollon yhteydessä Apple voi korjata tai vaihtaa vialliset tuotteet ja osat vastaavilla osilla ja tuotteilla, jotka ovat paikallisten standardien mukaisia.
 
7. Käyttäjän vastuut
 
Jos haluat hankkia tukea tai huoltopalveluita tukisopimuksen nojalla, sinun on noudatettava seuraavia ehtoja:
 
(i) Sinun on pyydettäessä esitettävä tukisopimusnumerosi sekä kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta.
 
(ii) Sinun on annettava tiedot tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen ongelmien oireista sekä niiden syistä.
 
(iii) Sinun on vastattava tietopyyntöihin, esimerkiksi annettava pyydettäessä tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen sarjanumero, malli, käyttöjärjestelmäversio tai tiedot siihen asennetuista ohjelmistoista, liitetyistä tai asennetuista oheislaitteista, tiedot saamistasi virheilmoituksista sekä tiedot siitä, mitä teit, ennen kuin laitteen vika ilmeni, ja miten olet yrittänyt ratkaista ongelmaa.
 
(iv) Sinun on noudatettava Applen antamia ohjeita, esimerkiksi ohjeita siitä, että et lähetä Apple-tuotteita tai -lisävarusteita, jotka eivät ole oikeutettuja huolto- tai vaihtopalveluun, ja että pakkaat laitteen toimitusohjeiden mukaisesti.
 
(v) Sinun on päivitettävä ohjelmisto kullakin hetkellä saatavilla olevaan uusimpaan versioon ennen tuen tai huoltopalvelun hankkimista.
 
(vi) Sinun on varmuuskopioitava tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen ohjelmistot ja tiedot. APP IPADILLE -TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN HUOLLON AIKANA APPLE POISTAA IPADIN SISÄLLÖN JA ALUSTAA SEN TALLENNUSTILAN UUDELLEEN. Apple palauttaa iPadisi tai tarjoaa sinulle korvaavan iPadin alkuperäisin määrityksin (saatavilla olevien päivitysten mukaan sovellettuna). Apple voi asentaa iPadiin huollon aikana iOS-päivityksiä, jotka estävät iPadia käyttämästä iOS:n aiempaa versiota. iOS-päivityksen johdosta iPadiin asennetut muiden valmistajien ohjelmistot eivät ehkä ole yhteensopivia iPadin kanssa tai toimi siinä. Olet itse vastuussa kaikkien ohjelmistojen, ohjelmien, tietojen ja salasanojen uudelleenasennuksesta.
 
8. Vastuuvapauslauseke
 
8.1       Jos olet kuluttaja, mikään tämän tukisopimuksen ehdoista ei rajoita tai sulje pois Applen vastuuta mistä tahansa lakirikkomuksesta. Mikään tämän tukisopimuksen ehto ei voi rajoittaa kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
 
8.2       Jos et ole kuluttaja, sinua koskevat seuraavat ehdot:
 
(i)      Tämä tukisopimus määrittää kokonaisuudessaan Applen vastuut ja vastuuvelvollisuudet tarjottujen tuotteiden suhteen (ja puhelintuen ja takuupalveluiden suorittamiseen liittyen) sekä palveluiden tarjoamiseen liittyen.
 
(ii)     Applea eivät sido mitkään muut kuin tässä tukisopimuksessa nimenomaisesti mainitut takuut ja muut ehdot tai säädökset.
 
(iii)    Mikä tahansa takuu, ehto tai muu säädös, joka liittyy tuotteisiin tai palveluihin, jotka voitaisiin muutoin sisällyttää tai liittää tähän tukisopimukseen asetuksen, tapaoikeuden tai sen maan lakien nojalla, josta olet ostanut tukisopimuksen, tai millä tahansa muulla tavalla (mukaan lukien rajoituksetta kaikki epäsuorat ehdot laadusta, soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja kohtuullinen hoito ja osaaminen) suljetaan täten pois laajimmassa lain sallimassa merkityksessä. Applen vastuulla ei ole varmistaa, että tukisopimus vastaa omia tarpeitasi.
 
8.3       Mikään tämän tukisopimuksen ehto ei rajoita tai sulje pois Applen vastuuta kuolemantapauksista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat huolimattomuudesta tai petoksesta.
 
Yllä olevien ehtojen puitteissa Apple ei ole tämän tukisopimuksen nojalla vastuussa mistään tulonmenetyksistä, voittojen menetyksistä, sopimuksien menetyksistä, tietojen menetyksistä, mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai tappioista tai mistään vahingoista, jotka aiheutuvat oikeudenvastaisesta teosta (huolimattomuudesta), sopimusrikkomuksesta tai muusta vastaavasta syystä.
 
Yllä olevien ehtojen puitteissa Applen enimmäiskokonaisvastuuvelvollisuus tämän sopimuksen nojalla ei missään tapauksessa – olipa kyseessä sitten oikeudenvastainen teko (mukaan lukien huolimattomuus) tai muu vastaava – ole suurempi kuin sinun meille kyseiseen tilanteeseen liittyvistä tuotteista tai palveluista maksamasi yhteissumma.
 
9. Peruuttaminen
 
Voit peruuttaa tämän tukisopimuksen milloin tahansa mistä tahansa syystä. Jos päätät peruuttaa tämän tukisopimuksen, soita Applelle aloitusoppaassa mainittuun numeroon tai lähetä tai faksaa Applen asiakaspalveluun kirjallinen peruutusilmoitus, joka sisältää tukisopimusnumerosi. Sen yhteystiedot ovat seuraavat: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faksinumero: +353 (0)21-428-3917). Sinun on liitettävä ilmoitukseesi mukaan kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta. Elleivät paikalliset lait muuta määrää ja jos peruutat tukisopimuksen 30 päivän kuluessa sen ostamisesta tai näiden ehtojen vastaanottamisesta (myöhemmän mukaan), saat täyden hyvityksen maksamastasi hinnasta, josta kuitenkin vähennetään tukisopimuksen nojalla saamasi tuen tai palvelun hinta. Jos olet kuluttaja ja olet solminut tämän tukisopimuksen Apple Store -verkkosivustossa tai muulla tavoin etäyhteyden välityksellä (esimerkiksi puhelimitse), voit peruuttaa tukisopimuksen 14 päivän kuluessa sen ostamisesta tai ostovahvistuksen (joka sisältää muun muassa tiedot peruutusoikeuksistasi) vastaanottamisesta. Näistä ehdoista sovelletaan sitä, joka on myöhäisempi. Jos peruutat näiden ehtojen mukaisesti, saat täyden hyvityksen maksamastasi hinnasta.  Jos peruutat tukisopimuksen yli 30 päivää sen jälkeen, kun olet saanut sen ostovahvistuksen, saat suhteellisen hyvityksen alkuperäisestä ostohinnasta. Suhteellinen hyvitys perustuu siihen, kuinka paljon tukisopimuksen voimassaoloaikaa on jäljellä. Suhteellisesta hyvityksestä kuitenkin vähennetään (a) 25 euron peruutusmaksu tai 10 % suhteellisen hyvityksen summasta, sen mukaan, kumpi on pienempi, ja (b) kaikkien tukisopimuksen nojalla saamiesi palveluiden hinta. Tätä peruutusmaksua ei peritä, kun peruutus perustuu lakisääteiseen kuluttajan peruutusoikeuteen tai palautusoikeuteen (esimerkiksi lakisääteinen palautusaika). Elleivät paikalliset lait muuta määrää, Apple voi peruuttaa tämän tukisopimuksen petosten, vilppien tai merkittävästi harhaanjohtavien tietojen perusteella. Elleivät paikalliset lait muuta määrää, Apple voi peruuttaa tämän tukisopimuksen myös siinä tapauksessa, jos sen piiriin kuuluvan laitteen huolto- tai varaosia ei ole saatavilla. Tästä on kuitenkin ilmoitettava kirjallisesti 30 päivää etukäteen. Jos Apple peruuttaa tämän tukisopimuksen siitä syystä, että huolto- tai varaosia ei ole saatavilla, saat suhteellisen hyvityksen tukisopimuksen jäljellä olevasta voimassaoloajasta.
 
10. Sopimuksen siirto
 
(i) Siirto tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen uudelle omistajalle: Voit – alla mainittujen rajoitusten puitteissa – siirtää kaikki tukisopimuksen perusteella sinulle kuuluvat oikeudet kerran toiselle henkilölle tai taholle, kunhan seuraavat ehdot täyttyvät: (a) siirrossa on mukana tukisopimuksen alkuperäinen ostotosite, tukisopimusvahvistus sekä kaikki sen pakkausmateriaalit, mukaan lukien painetut materiaalit ja nämä sopimusehdot; (b) ilmoitat siirrosta Applelle lähettämällä tai faksaamalla siirtoilmoituksen Applen asiakastukeen (jonka yhteystiedot ovat seuraavat: Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, faksinumero: +353 (0)21 428 3917); (c) tukisopimuksen vastaanottava osapuoli hyväksyy sen sopimusehdot. Kun ilmoitat Applelle tukisopimuksen siirtämisestä, sinun on ilmoitettava myös tukisopimusnumero, tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden sarjanumerot, kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta sekä uuden omistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 
(ii) Siirto alkuperäisestä tukisopimukseen piiriin kuuluvasta laitteesta uudelle tukisopimuksen piiriin kuuluvalle laitteelle: Voit siirtää tukisopimuksen kerran ja pysyvästi uudelle Apple-tuotteelle, jonka ostat itsellesi 30 päivän sisällä siitä, kun hankit alkuperäisen tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen. Uuden tuotteen on täytettävä tukisopimuksen kelpoisuusehdot. Lisäksi molemmilla tuotteilla on oltava siirtohetkellä voimassa oleva Applen yhden vuoden rajoitettu laitteistotakuu. Apple myöntää uudelle tuotteelle tukisopimusvahvistuksen, minkä jälkeen tämä tuote on tukisopimuksen piiriin kuuluva laite. Kun ilmoitat Applelle siirrosta, sinun on toimitettava tukisopimusnumero, siirrettävien tuotteiden sarjanumerot ja ostotositteet. Sinun on lähetettävä nämä tiedot sisältävä siirtoilmoitus Applelle faksitse tai postitse yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
 
11. Tietosuoja
 
Apple säilyttää ja käyttää asiakkaiden tietoja Applen asiakkaita koskevan tietosuojakäytännön mukaisesti. Se on luettavissa osoitteessa www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Yleistä
 
(i)      Kenelläkään Applen jälleenmyyjällä, edustajalla tai työntekijällä ei ole oikeuksia tehdä muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän tukisopimukseen.
 
(ii)      Jos mikä tahansa tämän tukisopimuksen ehto katsotaan lain vastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto suljetaan tämän tukisopimuksen ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan vaikuta muiden ehtojen lainvoimaisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.
 
(iii)     Hyväksyt sen, että mitään Applelle tämän tukisopimuksen nojalla luovutettuja tietoja ei pidetä luottamuksellisina tietoina tai omistusoikeudellisina tietoina.
 
(iv)     Sinun on ostettava ja rekisteröivä tukisopimus 12 kuukauden kuluessa siitä, kun ostat alun perin tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi.
 
(v)     Tämän tukisuunnitelman piiriin kuuluvat taloudelliset vastuut kantaa Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Jos Apple Distribution International ei pysty kantamaan näitä vastuita, niistä vastaa Apple Operations Europe, joka on Irlannin tasavallan lakien mukaisesti rekisteröity yritys.
 
(vi)     Tämä tukisuunnitelma tarjotaan sinulle ja se on voimassa vain, jos asut sellaisessa maassa, jossa Apple tai sen tytäryhtiöt tarjoavat tukisopimusta. Nämä maat on lueteltu osoitteessa www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Tätä tukisopimusta ei tarjota henkilöille, jotka eivät ole täysi-ikäisiä. Tätä tukisopimusta ei tarjota paikoissa, joissa laki sen kieltää.
 
(vii) Tätä tukisopimusta tulkitaan ja sovelletaan sen maan lakien mukaisesti, josta tukisopimus on ostettu.
 
061915 APP for iPad Finland v2.1

AppleCare Protection Plan iPadille

Suomi

Sopimusehdot
 
Kuluttajansuojalaki
 
Tämän AppleCare Protection Plan iPadille -sopimuksen sisältämät edut täydentävät kaikkia kuluttajansuojalain suomia oikeuksia, esimerkiksi oikeuksia ehtoja vastaamattomista hyödykkeistä. Mikään tämän tukisopimuksen ehdoista ei millään tavalla rajoita kuluttajansuojalain sinulle suomia oikeuksia.
 
Jos sinulla on mahdollisuus vaatia kuluttajansuojalain suomia oikeuksia tukisopimuksen suomien oikeuksien lisäksi, voit valita, vaaditko oikeuksia kuluttajansuojalain vai tukisopimuksen nojalla.
 
Tärkeää: tukisopimuksen ehdot eivät ole voimassa vaateissa, jotka tehdään kuluttajansuojalain nojalla.
 
Jos haluat lisätietoja kuluttajansuojalaista, käy Applen verkkosivustossa (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) tai ota yhteyttä paikalliseen kuluttaja-asiamieheen.
 
1. Tukisopimus
 
Tämä palvelusopimus kattaa Apple Distribution Internationalin tai sen oikeuksien omistajan (joista käytetään tässä asiakirjassa nimitystä Apple) sinulle yllä mainitun tukisopimuksen puitteissa tarjoamat laitteistopalvelut ja teknisen tuen Applen brändin mukaisille tuotteille ja niiden alkuperäisiin tuotepakkauksiin sisältyville lisävarusteille (näistä käytetään tässä asiakirjassa yhteisnimitystä sopimuksen piiriin kuuluvat laitteet), jotka on lueteltu tukisopimusasiakirjassa (josta käytetään nimitystä tukisopimusvahvistus).
 
2. Tukisopimuksen voimassaolo
 
Tukisopimus astuu voimaan, kun ostat sen, ja päättyy tukisopimusvahvistuksessa mainittuna päivänä. Tätä aikaa kutsutaan voimassaoloajaksi. Voit hankkia tukisopimusvahvistuksen rekisteröimällä sopimuksen piiriin kuuluvat laitteet ja tukisopimuksen rekisteröintinumeron (jota kutsutaan tukisopimusnumeroksi) Applen palvelussa. Jos automaattinen rekisteröinti on mahdollista, tukisopimusvahvistuksesi on tuotteen ostosta saamasi alkuperäinen kuitti. Tämän tukisopimuksen ehdot, tukisopimuksen ostamisen alkuperäinen ostokuitti ja tukisopimuksen vahvistus ovat kaikki osa palvelusopimustasi. Tukisopimuksen hinta käy ilmi alkuperäisestä myyntikuitista. Tukisopimuksen sisältämä laitteistohuolto- ja tekninen tukipalvelu täydentävät laitteistovalmistajan laitetakuuseen ja ilmaiseen tekniseen tukeen sisältyviä palveluita.
 
3. Tukisopimuksen kattavuus
 
3.1. Laitteistohuolto
 
Jos teet sopimuksen voimassaoloaikana kelvollisen vaateen ilmoittamalla Applelle, että (i) tukisopimuksen piiriin kuuluvassa laitteessa on ilmennyt valmistus- tai materiaalivika, (ii) että tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen akkukapasiteetti on heikentynyt 50 % tai enemmän alkuperäisestä, Apple joko (a) korjaa vian maksutta uusilla osilla tai luotettavuudeltaan ja suorituskyvyltään uusia vastaavilla osilla tai (b) vaihtaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen korvaavaan uuteen tuotteeseen tai luotettavuudeltaan, suorituskyvyltään ja toiminnoiltaan alkuperäistä vastaavaan tuotteeseen. Jos Apple vaihtaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan tuotteen, alkuperäisestä tuotteesta tulee Applen omaisuutta ja korvaavasta tuotteesta sinun omaisuuttasi tukisopimuksen jäljellä olevaksi voimassaoloajaksi.
 
3.2 Tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet
 
Alkuperäisen tuotepaketin sisältämien Applen brändiin kuuluvien laitteiden ja lisävarusteiden lisäksi tukisopimuksen piiriin kuuluvat seuraavat laitteet ja lisävarusteet: AirPort Extreme Card, AirPort Express Base Station tai AirPort Extreme Base Station ja Time Capsule, jos niitä käytetään tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kanssa ja jos ne on alun perin ostettu enintään kaksi vuotta ennen tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ostamista.
 
3.3 Tekninen tuki
 
Apple tarjoaa sinulle sopimuksen voimassaoloaikana teknistä tukea puhelimitse ja Internetin välityksellä. Tekninen tuki saattaa sisältää asennus-, käynnistys-, määritys-, vianmääritys- ja palautustukea (pois lukien tietojen palauttaminen), mukaan lukien tiedostojen tallennus, noutaminen ja hallinta, järjestelmän virheilmoitusten tulkitseminen ja laitteiston huoltotarpeen määrittäminen. Apple tarjoaa tukea tuetun ohjelmiston kullakin hetkellä nykyiselle versiolle sekä sitä edeltävälle pääversiolle. Tässä yhteydessä pääversiolla tarkoitetaan Applen kaupallisesti julkaisemaa merkittävää ohjelmistoversiota, jonka versionumero on esimerkiksi 1.0 tai 2.0 ja joka ei ole Beta- tai esijulkaisuversio.
 
3.4 Teknisen tuen laajuus
 
Apple tarjoaa tukisopimuksen nojalla teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille, iPod OS:lle (josta käytetään tässä asiakirjassa nimitystä iOS) sekä tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin valmiiksi asennetuille ohjelmille (joihin molempiin viitataan nimellä kuluttajaohjelmisto) sekä tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ja tuetun tietokoneen (jolla tarkoitetaan tietokonetta, joka täyttää tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden yhteysvaatimukset) välisten yhteysongelmien korjaamiseksi.
 
4. Tukisopimuksen kattavuus
 
4.1. Laitteistohuolto
 
TÄRKEÄÄ: Apple saattaa rajoittaa tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden huoltopalvelut tarjottavaksi vain tuotteen alkuperäisessä ostomaassa. Tukisopimus ei kata seuraavia:
 
(i) Tukisopimus ei kata sopimukseen piiriin kuuluvien laitteiden asennusta, poistamista tai hävittämistä tai korvaavan laitteen tarjoamista laitteen huollon ajaksi.
 
(ii) Tukisopimus ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat (a) muista kuin tukisopimuksen piiriin kuulumattomista laitteista, (b) onnettomuuksista, väärinkäytöksistä, nesteelle altistumisesta, tulesta, maanjäristyksestä tai muusta ulkoisesta syystä, (c) tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen käytöstä vastoin valmistajan sallittuja käyttötarkoituksia tai käytöstä tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen käyttöohjeiden, teknisten tietojen tai muiden julkaistujen ohjeiden vastaisesti tai (d) huollosta (mukaan lukien päivitykset ja laajennukset), jonka on suorittanut joku muu kuin Applen tai Applen valtuuttaman huoltoliikkeen edustaja (AASP).
 
(iii) Tukisopimus ei koske sopimuksen piiriin kuuluvia laitteita, joiden sarjanumeroa on muokattu tai joiden sarjanumeroa on yritetty saada ei-luettavissa olevaan muotoon, tai laitteita, joiden toimintoja tai ominaisuuksia on muokattu ilman valmistajalta saatua kirjallista lupaa.
 
(iv) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvia laitteita, jotka ovat kadonneet tai jotka on varastettu. Tämä tukisopimus kattaa vain sellaiset sen piiriin kuuluvat laitteet, jotka palautetaan Applelle kokonaisuudessaan.
 
(v) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kosmeettisia vaurioita, esimerkiksi naarmuja, lommoja tai porttien rikkinäisiä muoviosia.
 
(vi) Tämä tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ehkäisevää ylläpitoa.
 
(vii) Tämä tukisopimus ei kata normaalista käytöstä tai tuotteen normaalista ikääntymisestä aiheutuvia vikoja.
 
4.2 Tekninen tuki
 
Tukisopimus ei kata seuraavia:
 
(i) Tukisopimus ei kata iOS:n ja kuluttajaohjelmistojen käyttöä palvelinpohjaisina sovelluksina tai tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden, iOS:n tai kuluttajaohjelmistojen käyttöä tai muokkaamista tavalla, joka ei vastaa valmistajan käyttöohjeissa, teknisissä tiedoissa tai sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden muissa julkaistuissa ohjeissa kuvattua tarkoitettua käyttötapaa tai muokkaustapaa.
 
(ii) Tukisopimus ei kata ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista päivittämällä ohjelmisto kullakin hetkellä uusimpaan versioon.
 
(iii) Tukisopimus ei kata muiden valmistajien tuotteita tai niiden vaikutuksia tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin, iOS-käyttöjärjestelmään tai kuluttajaohjelmistoihin.
 
(iv) Tukisopimus ei kata sellaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöä, joka ei liity kuluttajaohjelmistoihin, tai yhteysongelmia sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ja näiden välillä.
 
(v) Tukisopimus ei kata muita Apple-ohjelmistoja kuin iOS:n ja kuluttajaohjelmistot (tukisopimuksen ehtojen mukaisesti).
 
(vi) Tukisopimus ei kata mitään iOS-ohjelmistoa tai mitään muutakaan Applen brändin alaista ohjelmistoa, jolla on Beta-merkintä, esijulkaisumerkintä, esikatseluversiomerkintä tai jokin muu vastaava merkintä.
 
(vii) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden sisältämien ohjelmistojen tai tietojen vaurioita tai menetyksiä. Tämä tukisopimus ei kata ohjelmistojen, ohjelmien ja käyttäjien tietojen palautusta ja uudelleenasennusta.
 
5. Huolto- ja tukipalveluiden hankkiminen
 
Voit hankkia laitteistohuoltopalveluita ja teknistä tukea alla mainittujen Applen tukiresurssien avulla tai soittamalla Applen aloitusoppaassa (johon viitataan tässä asiakirjassa nimellä opas) mainittuun numeroon. Opas sisältyy tukisopimuksen tuotepakettiin. Jos soitat Applen tekniseen tukeen, puheluusi vastaava Applen tukihenkilö kysyy sinulta tukisopimusnumerosi tai sopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi sarjanumeron ennen tuen tarjoamista. Pidä tukisopimuksen vahvistusasiakirja ja tukisopimuksen sekä sen piiriin kuuluvien laitteiden alkuperäiset ostokuitit tallella, sillä tarvitset niitä, jos sinun on osoitettava tuotteesi oikeutus tukisopimuksen alaisiin palveluihin.
 
 
Kansainväliset tukitiedot
Applen valtuuttamat huoltoliikkeet, jälleenmyyjät ja Apple Store -jälleenmyyntiliikkeet
Apple-tuki ja -huoltopalvelut
 
6. Laitteistohuoltovaihtoehdot.
 
6.1 Apple voi oman harkintansa mukaan tarjota laitteistohuoltopalveluita yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:
 
(i) Sisäänkantohuolto: Palauta tukisopimuksen piiriin kuuluva laite Applen omistamaan jälleenmyyntiliikkeeseen tai Applen valtuuttamalle huoltoliikkeelle, joka tarjoaa sisäänkantohuoltoa. Huolto voidaan joko suorittaa paikan päällä tai jälleenmyyjä tai huoltoliike voi lähettää tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi Apple-korjauspalveluun (ARS) huollettavaksi. Kun saat ilmoituksen huollon valmistumisesta, sinun on noudettava laitteesi viipymättä.
 
(ii) Huolto postitse: Jos Apple päättää, että tukisopimuksen piiriin kuuluva laitteesi on oikeutettu huoltoon postitse, Apple lähettää sinulle valmiiksi maksetun kuljetustodistuksen (sekä mahdollisesti myös pakkausmateriaalit, jos sinulla ei enää ole alkuperäistä tuotepakettia). Sinun vastuullasi on sitten lähettää laitteesi Apple-korjauspalveluun Applen ohjeiden mukaisesti. Kun huolto on tehty, Apple-korjauspalvelu palauttaa laitteesi tai korvaavan tuotteen sinulle. Apple maksaa lähetyskulut molempiin suuntiin, kunhan noudatat kaikkia ohjeita.
 
(iii) Express Replacement Service -huolto (ERS-huolto) tai Tee-se-itse-osahuolto (DIY-huolto): Tietyille tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille on saatavilla ERS-huoltoa. DIY-huoltoa puolestaan on saatavilla helposti vaihdettaville tuotteille, osille ja lisävarusteille (kuten hiirille ja näppäimistöille), jotka voi vaihtaa ilman työkaluja. Jos saatavilla on ERS- tai DIY-huoltoa, sitä koskevat alla mainitut ehdot.
 
(a) Huolto, jossa Apple edellyttää korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen palautusta: Apple voi edellyttää, että luottokortiltasi tehdään katevaraus summalle, joka vastaa korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen jälleenmyyntihintaa ja toimituskustannuksia. Jos luottokortiltasi ei voida tehdä katevarausta, et voi hyödyntää tätä huoltopalvelua. Tässä tapauksessa Apple pyrkii järjestämään huollon muulla tavoin. Apple lähettää sinulle korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen sekä ohjeet sen käyttöön ottamiseksi – sekä tarvittaessa ohjeet ja vaatimukset korvatun tuotteen tai osan palauttamiseksi Applelle. Kun toimit saamiesi ohjeiden mukaan, Apple ei veloita katevarausta luottokortiltasi, joten sinulta ei veloiteta mitään tuotteesta tai osasta ja sen toimituskuluista. Jos et palauta korvattua osaa, tuotetta tai lisälaitetta ohjeiden mukaisesti tai jos palautat korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen, joka ei ole oikeutettu huoltoon, Apple veloittaa luottokortiltasi katevarauksen summan.
 
(b) Huolto, jossa Apple ei edellytä korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen palautusta: Apple lähettää sinulle maksutta korvaavan tuotteen, osan tai lisävarusteen sekä ohjeet sen asentamiseen. Tarvittaessa Apple lähettää sinulle myös ohjeet korvatun tuotteen, osan tai lisävarusteen hävittämiseksi.
 
(c) Apple ei ole vastuussa mistään työvoimakustannuksista, joita sinulle mahdollisesti aiheutuu ERS- tai DIY-huollosta. Jos tarvitset lisäohjeita tai apua, ota yhteyttä Appleen soittamalla alla mainituista verkkoresursseista löytyvään numeroon tai käymällä Applen jälleenmyyntiliikkeessä tai Applen valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
 
6.2 Jos haluat huoltopalveluita maassa, joka ei ole tukisopimuksen ostomaa, sinulle on tarjolla vain kyseisessä maassa käytettävissä olevia huoltopalveluita. Jos tukisopimuksen piiriin kuuluvaa laitetta ei voida huoltaa siinä maassa, jossa teet huoltopyynnön ja joka ei ole tuotteen ostomaa, saatat olla vastuussa huollon edellyttämistä toimitus- ja käsittelykuluista. Jos haet palvelua eri maassa, josta ostit tukisopimuksesi alun perin, sinun täytyy noudattaa kaikkia soveltuvia tuonti- ja vientilakeja sekä -säädöksiä ja maksaa kaikki tarvittavat tullimaksut, arvonlisäverot sekä muut maksut ja verot. Kansainvälisen huollon yhteydessä Apple voi korjata tai vaihtaa vialliset tuotteet ja osat vastaavilla osilla ja tuotteilla, jotka ovat paikallisten standardien mukaisia.
 
7. Käyttäjän vastuut
 
Jos haluat hankkia tukea tai huoltopalveluita tukisopimuksen nojalla, sinun on noudatettava seuraavia ehtoja:
 
(i) Sinun on pyydettäessä esitettävä tukisopimusnumerosi sekä kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta.
 
(ii) Sinun on annettava tiedot tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen ongelmien oireista sekä niiden syistä.
 
(iii) Sinun on vastattava tietopyyntöihin, esimerkiksi annettava pyydettäessä tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen sarjanumero, malli, käyttöjärjestelmäversio tai tiedot siihen asennetuista ohjelmistoista, liitetyistä tai asennetuista oheislaitteista, tiedot saamistasi virheilmoituksista sekä tiedot siitä, mitä teit, ennen kuin laitteen vika ilmeni, ja miten olet yrittänyt ratkaista ongelmaa.
 
(iv) Sinun on noudatettava Applen antamia ohjeita, esimerkiksi ohjeita siitä, että et lähetä Apple-tuotteita tai -lisävarusteita, jotka eivät ole oikeutettuja huolto- tai vaihtopalveluun, ja että pakkaat laitteen toimitusohjeiden mukaisesti.
 
(v) Sinun on päivitettävä ohjelmisto kullakin hetkellä saatavilla olevaan uusimpaan versioon ennen tuen tai huoltopalvelun hankkimista.
 
(vi) Sinun on varmuuskopioitava tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen ohjelmistot ja tiedot. APP IPADILLE -TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN HUOLLON AIKANA APPLE POISTAA IPADIN SISÄLLÖN JA ALUSTAA SEN TALLENNUSTILAN UUDELLEEN. Apple palauttaa iPadisi tai tarjoaa sinulle korvaavan iPadin alkuperäisin määrityksin (saatavilla olevien päivitysten mukaan sovellettuna). Apple voi asentaa iPadiin huollon aikana iOS-päivityksiä, jotka estävät iPadia käyttämästä iOS:n aiempaa versiota. iOS-päivityksen johdosta iPadiin asennetut muiden valmistajien ohjelmistot eivät ehkä ole yhteensopivia iPadin kanssa tai toimi siinä. Olet itse vastuussa kaikkien ohjelmistojen, ohjelmien, tietojen ja salasanojen uudelleenasennuksesta.
 
8. Vastuuvapauslauseke
 
8.1       Jos olet kuluttaja, mikään tämän tukisopimuksen ehdoista ei rajoita tai sulje pois Applen vastuuta mistä tahansa lakirikkomuksesta. Mikään tämän tukisopimuksen ehto ei voi rajoittaa kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
 
8.2       Jos et ole kuluttaja, sinua koskevat seuraavat ehdot:
 
(i)      Tämä tukisopimus määrittää kokonaisuudessaan Applen vastuut ja vastuuvelvollisuudet tarjottujen tuotteiden suhteen (ja puhelintuen ja takuupalveluiden suorittamiseen liittyen) sekä palveluiden tarjoamiseen liittyen.
 
(ii)     Applea eivät sido mitkään muut kuin tässä tukisopimuksessa nimenomaisesti mainitut takuut ja muut ehdot tai säädökset.
 
(iii)    Mikä tahansa takuu, ehto tai muu säädös, joka liittyy tuotteisiin tai palveluihin, jotka voitaisiin muutoin sisällyttää tai liittää tähän tukisopimukseen asetuksen, tapaoikeuden tai sen maan lakien nojalla, josta olet ostanut tukisopimuksen, tai millä tahansa muulla tavalla (mukaan lukien rajoituksetta kaikki epäsuorat ehdot laadusta, soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja kohtuullinen hoito ja osaaminen) suljetaan täten pois laajimmassa lain sallimassa merkityksessä. Applen vastuulla ei ole varmistaa, että tukisopimus vastaa omia tarpeitasi.
 
8.3       Mikään tämän tukisopimuksen ehto ei rajoita tai sulje pois Applen vastuuta kuolemantapauksista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat huolimattomuudesta tai petoksesta.
 
Yllä olevien ehtojen puitteissa Apple ei ole tämän tukisopimuksen nojalla vastuussa mistään tulonmenetyksistä, voittojen menetyksistä, sopimuksien menetyksistä, tietojen menetyksistä, mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai tappioista tai mistään vahingoista, jotka aiheutuvat oikeudenvastaisesta teosta (mukaan lukien huolimattomuus), sopimusrikkomuksesta tai muusta vastaavasta syystä.
 
Yllä olevien ehtojen puitteissa Applen enimmäiskokonaisvastuuvelvollisuus tämän sopimuksen nojalla ei missään tapauksessa – olipa kyseessä sitten oikeudenvastainen teko (mukaan lukien huolimattomuus) tai muu vastaava – ole suurempi kuin sinun meille kyseiseen tilanteeseen liittyvistä tuotteista tai palveluista maksamasi yhteissumma.
 
9. Peruuttaminen
 
Voit peruuttaa tämän tukisopimuksen milloin tahansa mistä tahansa syystä. Jos päätät peruuttaa tämän tukisopimuksen, soita Applelle aloitusoppaassa mainittuun numeroon tai lähetä tai faksaa Applen asiakaspalveluun kirjallinen peruutusilmoitus, joka sisältää tukisopimusnumerosi. Sen yhteystiedot ovat seuraavat: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faksinumero: +353 (0)21-428-3917). Sinun on liitettävä ilmoitukseesi mukaan kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta. Elleivät paikalliset lait muuta määrää ja jos peruutat tukisopimuksen 30 päivän kuluessa sen ostamisesta tai näiden ehtojen vastaanottamisesta (myöhemmän mukaan), saat täyden hyvityksen maksamastasi hinnasta, josta kuitenkin vähennetään tukisopimuksen nojalla saamasi tuen tai palvelun hinta. Jos olet kuluttaja ja olet solminut tämän tukisopimuksen Apple Store -verkkosivustossa tai muulla tavoin etäyhteyden välityksellä (esimerkiksi puhelimitse), voit peruuttaa tukisopimuksen 14 päivän kuluessa sen ostamisesta tai ostovahvistuksen (joka sisältää muun muassa tiedot peruutusoikeuksistasi) vastaanottamisesta. Näistä ehdoista sovelletaan sitä, joka on myöhäisempi. Jos peruutat näiden ehtojen mukaisesti, saat täyden hyvityksen maksamastasi hinnasta. Jos peruutat tukisopimuksen yli 30 päivää sen jälkeen, kun olet saanut sen ostovahvistuksen, saat suhteellisen hyvityksen alkuperäisestä ostohinnasta. Suhteellinen hyvitys perustuu siihen, kuinka paljon tukisopimuksen voimassaoloaikaa on jäljellä. Suhteellisesta hyvityksestä kuitenkin vähennetään (a) 25 euron peruutusmaksu tai 10 % suhteellisen hyvityksen summasta, sen mukaan, kumpi on pienempi, ja (b) kaikkien tukisopimuksen nojalla saamiesi palveluiden hinta. Tätä peruutusmaksua ei peritä, kun peruutus perustuu lakisääteiseen kuluttajan peruutusoikeuteen tai palautusoikeuteen (esimerkiksi lakisääteinen palautusaika). Elleivät paikalliset lait muuta määrää, Apple voi peruuttaa tämän tukisopimuksen petosten, vilppien tai merkittävästi harhaanjohtavien tietojen perusteella. Elleivät paikalliset lait muuta määrää, Apple voi peruuttaa tämän tukisopimuksen myös siinä tapauksessa, jos sen piiriin kuuluvan laitteen huolto- tai varaosia ei ole saatavilla. Tästä on kuitenkin ilmoitettava kirjallisesti 30 päivää etukäteen. Jos Apple peruuttaa tämän tukisopimuksen siitä syystä, että huolto- tai varaosia ei ole saatavilla, saat suhteellisen hyvityksen tukisopimuksen jäljellä olevasta voimassaoloajasta.
 
10. Sopimuksen siirto
 
(i) Siirto tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen uudelle omistajalle: Voit – alla mainittujen rajoitusten puitteissa – siirtää kaikki tukisopimuksen perusteella sinulle kuuluvat oikeudet kerran toiselle henkilölle tai taholle, kunhan seuraavat ehdot täyttyvät: (a) siirrossa on mukana tukisopimuksen alkuperäinen ostotosite, tukisopimusvahvistus sekä kaikki sen pakkausmateriaalit, mukaan lukien painetut materiaalit ja nämä sopimusehdot; (b) ilmoitat siirrosta Applelle lähettämällä tai faksaamalla siirtoilmoituksen Applen asiakastukeen (jonka yhteystiedot ovat seuraavat: Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, faksinumero: +353 (0)21 428 3917); (c) tukisopimuksen vastaanottava osapuoli hyväksyy sen sopimusehdot. Kun ilmoitat Applelle tukisopimuksen siirtämisestä, sinun on ilmoitettava myös tukisopimusnumero, tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden sarjanumerot, kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta sekä uuden omistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 
(ii) Siirto alkuperäisestä tukisopimukseen piiriin kuuluvasta laitteesta uudelle tukisopimuksen piiriin kuuluvalle laitteelle: Voit siirtää tukisopimuksen kerran ja pysyvästi uudelle Apple-tuotteelle, jonka ostat itsellesi 30 päivän sisällä siitä, kun hankit alkuperäisen tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen. Uuden tuotteen on täytettävä tukisopimuksen kelpoisuusehdot. Lisäksi molemmilla tuotteilla on oltava siirtohetkellä voimassa oleva Applen yhden vuoden rajoitettu laitteistotakuu. Apple myöntää uudelle tuotteelle tukisopimusvahvistuksen, minkä jälkeen tämä tuote on tukisopimuksen piiriin kuuluva laite. Kun ilmoitat Applelle siirrosta, sinun on toimitettava tukisopimusnumero, siirrettävien tuotteiden sarjanumerot ja ostotositteet. Sinun on lähetettävä nämä tiedot sisältävä siirtoilmoitus Applelle faksitse tai postitse yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
 
11. Tietosuoja
 
Apple säilyttää ja käyttää asiakkaiden tietoja Applen asiakkaita koskevan tietosuojakäytännön mukaisesti. Se on luettavissa osoitteessa www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Yleistä
 
(i)      Kenelläkään Applen jälleenmyyjällä, edustajalla tai työntekijällä ei ole oikeuksia tehdä muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän tukisopimukseen.
 
(ii)      Jos mikä tahansa tämän tukisopimuksen ehto katsotaan lain vastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto suljetaan tämän tukisopimuksen ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan vaikuta muiden ehtojen lainvoimaisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.
 
(iii)     Hyväksyt sen, että mitään Applelle tämän tukisopimuksen nojalla luovutettuja tietoja ei pidetä luottamuksellisina tietoina tai omistusoikeudellisina tietoina.
 
(iv)     Sinun on ostettava ja rekisteröivä tukisopimus 12 kuukauden kuluessa siitä, kun ostat alun perin tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi.
 
(v)     Tämän tukisuunnitelman piiriin kuuluvat taloudelliset vastuut kantaa Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Jos Apple Distribution International ei pysty kantamaan näitä vastuita, niistä vastaa Apple Operations Europe, joka on Irlannin tasavallan lakien mukaisesti rekisteröity yritys.
 
(vi)     Tämä tukisuunnitelma tarjotaan sinulle ja se on voimassa vain, jos asut sellaisessa maassa, jossa Apple tai sen tytäryhtiöt tarjoavat tukisopimusta. Nämä maat on lueteltu osoitteessa https://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/emeaipadcountrylist.html. Tätä tukisopimusta ei tarjota henkilöille, jotka eivät ole täysi-ikäisiä. Tätä tukisopimusta ei tarjota paikoissa, joissa laki sen kieltää.
 
(vii)    Tätä tukisopimusta tulkitaan ja sovelletaan sen maan lakien mukaisesti, josta tukisopimus on ostettu.
 
040213 APP for iPad Finland v2