Pikavaihtopalvelun (ERS) käyttöehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan Pikavaihtopalveluun (ERS), joka tarjotaan Applen rajoitetun takuun piiriin kuuluvien palveluiden kanssa. Tämä palvelu täydentää Applen takuuseen sisältyviä maksuttomia huoltovaihtoehtoja, eikä se muulla tavalla vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

i. Jos haluat lyhentää aikaa, jonka joudut olemaan ilman Apple-tuotetta, ja jos Apple katsoo, että tuotteesi on oikeutettu ERS-palveluun, ja päätät tilata
ERS-palvelun antamalla luottokorttitietosi Applelle, Apple toimittaa korvaavan tuotteen ilmoittamaasi paikkaan. Sitoudut palauttamaan tuotteen niin, että Apple saa sen kymmenen (10) päivän kuluessa päivästä, jona Apple lähetti korvaavan tuotteen (”Palautusjakso”). Sinun on palautettava alkuperäinen tuote vaihtotuotteen pakkauksessa Applen ohjeiden mukaan. Apple pitää alkuperäisen tuotteen ja sinä pidät vaihtotuotteen.

ii. ERS-palvelua käytettäessä Apple veloittaa luottokortiltasi vaihtotuotteen lähetyshetkellä ERS-maksun, joka on kuvattu alla kuvatuilla tuotepalvelun usein kysyttyjen kysymysten verkkosivuilla (”Palvelun usein kysytyt kysymykset”). ERS-maksua ei sovellettavin osin peritä AppleCare-huoltosopimuksen hankkineilta asiakkailta. Tämän lisäksi Apple asettaa vaihtotuotteen lähetyshetkellä luottokortillesi varauksen, joka vastaa palvelun usein kysytyissä kysymyksissä kuvattua uuden korvaavan tuotteen arvoa (”korvaavan tuotteen arvo”). Apple säilyttää tämän varauksen ja veloittaa summan, jos Applen takuun tai sovellettavan AppleCare-huoltosopimuksen piiriin kuulumaton alkuperäinen tuote vahingoittuu, alkuperäinen tuote katoaa tai Applelle ei ole suoritettu muita maksuja. Korjaukset katsotaan takuun ulkopuolisiksi silloin, kun

  • tuote ei enää kuulu Apple-takuun, AppleCare-huoltosopimuksen tai kuluttajansuojalain piiriin.
  • ilmoittamasi ongelma johtuu vahingosta johtuvasta vauriosta tai luvattomista muokkauksista tai jos kyseinen vahingosta johtuva vaurio tai luvattomat muokkaukset estävät Applea käsittelemästä ilmoittamaasi ongelmaa.

Tuote

Huollon usein kysytyt kysymykset

iPhone

support.apple.com/fi-fi/iphone/repair/service

iPad

support.apple.com/fi-fi/ipad/repair/service

Apple Watch

support.apple.com/fi-fi/watch/repair/service

 

iii. Jos Apple saa alkuperäisen tuotteen palautusjakson aikana kunnossa, (i) jossa se on oikeutettu takuuhuoltoon, luottokortillasi oleva varaus peruutetaan; (ii) jos se ei ole oikeutettu takuuhuoltoon, mutta se on oikeutettu takuun ulkopuoliseen huoltoon, luottokortiltasi veloitetaan palvelun usein kysytyissä kysymyksissä kuvattu takuun ulkopuolisen huollon maksu; (iii) jos se ei ole oikeutettu takuuhuoltoon eikä takuun ulkopuoliseen palveluun, luottokortiltasi veloitetaan korvaavan tuotteen arvo. Alkuperäinen tuote, jota ei voi käyttää luvattomien muutosten vuoksi tai joka on vioittunut vakavan vahingon seurauksena, kuten useaan osaan hajonnut laite, ovat esimerkkejä tuotteesta, joka ei ole oikeutettu takuun ulkopuoliseen huoltoon.

iv. Jos Apple ei saa alkuperäistä tuotetta palautusjakson aikana, luottokortiltasi veloitetaan korvaavan tuotteen arvo. Jos alkuperäinen tuote kuitenkin palautetaan Applelle kymmenen (10) päivän kuluessa palautusjakson päättymisestä, luottokortiltasi veloitetaan huollon usein kysytyissä kysymyksissä kuvattu myöhästymismaksu ja muut maksut, jotka olet velvollinen maksamaan. Korvaavan tuotteen arvon loppuosa hyvitetään luottokortillesi. Kun olemme vahvistaneet, että kaikki maksut on maksettu, luottokortillasi oleva varaus peruutetaan. Tässä kuvatut maksut ja veloitukset eivät sisällä veroja.

Maakohtaiset eroavaisuudet

Seuraavat maakohtaiset eroavaisuudet ovat voimassa, jos ne ovat epäyhtenäiset minkä tahansa näiden ehtojen muun osan kanssa:

Australia: Näissä ehdoissa sinulle suodut sopimusperusteiset oikeudet palautusten, hyvitysten ja takuiden osalta täydentävät lakisääteisiä oikeuksiasi, joihin saatat olla oikeutettu Competition and Consumer Act 2010 (Cth) -lain sekä muiden sovellettavien australialaisten kuluttajansuojalakien ja -säännösten perusteella. Tuotteillamme on takuita, joita ei voida sulkea pois Australian kuluttajansuojalakien nojalla. Vakavissa tuotevioissa olet oikeutettu tuotteen korjaukseen, korvaavaan tuotteeseen tai hyvitykseen sekä korvaukseen muista kohtuullisesti katsottuna ennustettavissa olevista vahingoista tai menetyksistä. Lisäksi sinulla on oikeus tuotteen korjaukseen tai korvaamiseen, mikäli tuote ei ole laadultaan hyväksyttävä, mutta vikaa ei silti voida katsoa vakavaksi tuoteviaksi.

032819 ERS IW - Finnish