Pikavaihtopalvelun (ERS) käyttöehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan Pikavaihtopalveluun (ERS), joka tarjotaan Applen rajoitetun takuun, AppleCare Protection Plan -sopimuksen tai AppleCare+-sopimuksen piiriin kuulumattomien palveluiden kanssa. Tämä palvelu ei muulla tavalla vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

i. Jos Apple päättää, että tuotteesi on oikeutettu ERS-palveluun, ja päätät tilata ERS-palvelun antamalla luottokorttitietosi Applelle, Apple toimittaa korvaavan tuotteen ilmoittamaasi paikkaan. Sitoudut palauttamaan tuotteen siten, että Apple saa sen kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun Apple lähetti korvaavan tuotteen (”Palautusjakso”). Sinun on palautettava alkuperäinen tuote vaihtotuotteen pakkauksessa Applen ohjeiden mukaan. Apple pitää alkuperäisen tuotteen ja sinä pidät vaihtotuotteen.

ii. ERS-palvelua käytettäessä Apple veloittaa luottokortiltasi vaihtotuotteen lähetyshetkellä ERS-maksun, joka on kuvattu alla kuvatuilla tuotepalvelun usein kysyttyjen kysymysten verkkosivuilla (”Palvelun usein kysytyt kysymykset”). Apple asettaa vaihtotuotteen lähetyshetkellä luottokortillesi varauksen, joka vastaa palvelun usein kysytyissä kysymyksissä kuvattua uuden korvaavan tuotteen arvoa (”korvaavan tuotteen arvo”). Apple säilyttää tämän varauksen ja veloittaa summan, jos takuun ulkopuoliseen huoltoon oikeuttamaton alkuperäinen tuote vahingoittuu, alkuperäinen tuote katoaa tai Applelle ei ole suoritettu muita maksuja. Korjaukset katsotaan takuun ulkopuolisiksi silloin, kun

  • tuote ei enää kuulu Apple-takuun, AppleCare-huoltosopimuksen tai kuluttajansuojalain piiriin.
  • ilmoittamasi ongelma johtuu vahingosta johtuvasta vauriosta tai luvattomista muokkauksista tai jos kyseinen vahingosta johtuva vaurio tai luvattomat muokkaukset estävät Applea käsittelemästä ilmoittamaasi ongelmaa.

Tuote

Huollon usein kysytyt kysymykset

iPhone

support.apple.com/fi-fi/iphone/repair/service

 

iii. Jos Apple saa alkuperäisen tuotteen palautusjakson aikana kunnossa, jossa se ei ole oikeutettu takuun ulkopuoliseen huoltoon, luottokortiltasi veloitetaan palvelun usein kysytyissä kysymyksissä kuvattu ylimääräinen summa, joka vastaa uuden korvaavan tuotteen arvon (”korvaavan tuotteen arvo”) ja takuun ulkopuolisen huollon maksun erotusta. Alkuperäinen tuote, jota ei voi käyttää luvattomien muutosten vuoksi tai joka on vioittunut vakavan vahingon seurauksena, kuten useaan osaan hajonnut tuote, ovat esimerkkejä tuotteesta, joka ei ole oikeutettu takuun ulkopuoliseen huoltoon.

iv. Jos Apple ei saa alkuperäistä tuotetta palautusjakson aikana, luottokortiltasi veloitetaan korvaavan tuotteen arvo. Jos alkuperäinen tuote kuitenkin palautetaan Applelle kymmenen (10) päivän kuluessa palautusjakson päättymisestä, luottokortiltasi veloitetaan huollon usein kysytyissä kysymyksissä kuvattu myöhästymismaksu ja muut maksut, jotka olet velvollinen maksamaan. Korvaavan tuotteen arvon loppuosa hyvitetään luottokortillesi. Kun olemme vahvistaneet, että kaikki maksut on maksettu, luottokortillasi oleva varaus peruutetaan. Tässä kuvatut maksut ja veloitukset eivät sisällä veroja.

v. Lisäehdot. Tässä esitettyjen ehtojen lisäksi palveluun sovelletaan osoitteessa www.apple.com/legal/sales-support/terms/repair/generalservice.html esitettyjä Applen korjausehtoja. 

vi. Maakohtaiset eroavaisuudet. Seuraavat maakohtaiset eroavaisuudet ovat voimassa, jos ne ovat epäyhtenäiset minkä tahansa näiden ehtojen muun osan kanssa:

a) Australia: Näissä ehdoissa sinulle suodut sopimusperusteiset oikeudet palautusten, hyvitysten ja takuiden osalta täydentävät lakisääteisiä oikeuksiasi, joihin saatat olla oikeutettu Competition and Consumer Act 2010 (Cth) -lain sekä muiden sovellettavien australialaisten kuluttajansuojalakien ja -säännösten perusteella. Tuotteillamme on takuita, joita ei voida sulkea pois Australian kuluttajansuojalakien nojalla. Vakavissa tuotevioissa olet oikeutettu tuotteen korjaukseen, korvaavaan tuotteeseen tai hyvitykseen sekä korvaukseen muista kohtuullisesti katsottuna ennustettavissa olevista vahingoista tai menetyksistä. Lisäksi sinulla on oikeus tuotteen korjaukseen tai korvaamiseen, mikäli tuote ei ole laadultaan hyväksyttävä, mutta vikaa ei silti voida katsoa vakavaksi tuoteviaksi.

032819 ERS OOW - Finnish