Πολιτική απορρήτου της Apple

Ενημερώθηκε στις 31 Μαρτίου 2024

Η Πολιτική απορρήτου της Apple περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Apple συλλέγει, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τα προσωπικά σου δεδομένα.

Εκτός από την παρούσα Πολιτική απορρήτου, παρέχουμε πληροφορίες
για τα δεδομένα και το απόρρητο ενσωματωμένες στα προϊόντα μας και σε συγκεκριμένες δυνατότητες που ζητούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σου δεδομένα. Αυτές οι πληροφορίες για συγκεκριμένα προϊόντα συνοδεύονται από το εικονίδιο για τα Δεδομένα και το απόρρητο.

Privacy Icon

Θα έχεις την ευκαιρία να ελέγξεις αυτές τις πληροφορίες για συγκεκριμένα προϊόντα πριν χρησιμοποιήσεις αυτές τις δυνατότητες. Μπορείς επίσης να δεις αυτές τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, από τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με αυτές τις δυνατότητες ή/και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση apple.com/legal/privacy/data

Μπορείς να εξοικειωθείς με τις πρακτικές προστασίας απορρήτου μας,
στις οποίες μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση μέσω των παρακάτω επικεφαλίδων, και να επικοινωνήσεις μαζί μας σε περίπτωση που έχεις απορίες.

Λήψη ενός αντιγράφου της παρούσας Πολιτικής απορρήτου
 
Πολιτική απορρήτου για τις εφαρμογές μελετών υγείας της Apple

 • Ποια θεωρούνται προσωπικά δεδομένα στην Apple;

 • Τα δικαιώματά σου για την προστασία του απορρήτου στην Apple

 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Apple από εσένα

 • Προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει η Apple από άλλες πηγές

 • Χρήση προσωπικών δεδομένων από την Apple

 • Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από την Apple

 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Apple

 • Παιδιά και προσωπικά δεδομένα

 • Cookie και άλλες τεχνολογίες

 • Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων μεταξύ χωρών

 • Η εταιρική μας δέσμευση στην προστασία του απορρήτου σου

 • Ερωτήσεις για θέματα απορρήτου