การรับประกันฮาร์ดแวร์

ก่อนที่คุณจะซื้อผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่เป็นเครื่องใหม่หรือเครื่องประกอบใหม่ (Refurbished) จาก Apple คุณสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันแบบจำกัดของ Apple รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่างๆ

ค้นหาการรับประกันของคุณ

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์

ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของ Apple คุณสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ของ Apple

ค้นหาข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับนักพัฒนาได้ที่เว็บไซต์นักพัฒนาของ Apple

ไปที่เว็บไซต์นักพัฒนา

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

 Apple ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วน

ดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมและนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย

การขายและการช่วยเหลือ

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการซื้อ บริการช่วยเหลือ และการให้บริการผลิตภัณฑ์ Apple

ศึกษาข้อมูลด้านการขายและบริการช่วยเหลือ

บริการทางอินเทอร์เน็ต

นโยบายและข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบริการออนไลน์ของ Apple รวมถึงบริการด้านสื่อของ Apple, iCloud และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางอินเทอร์เน็ต

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Apple มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้อย่างชัดเจน ดูวิธีตรวจสอบข้อมูลใดๆ ที่อาจเชื่อมโยงกับคุณ

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ทรัพย์สินทางปัญญา

นวัตกรรมของ Apple เป็นส่วนหนึ่งในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของเรา

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อทางกฎหมายอื่นๆ และรายละเอียดการติดต่อหากมีคำถามเพิ่มเติม

ศึกษาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม