Algemene voorwaarden van Apple Media Services

Deze algemene voorwaarden vormen een contract tussen u en Apple (de ‘Overeenkomst’). Lees de Overeenkomst zorgvuldig door. 

INHOUDSOPGAVE

A. INLEIDING

B. BETALINGEN, BELASTINGEN EN TERUGBETALINGEN

C. ACCOUNT

D. PRIVACY

E. GEBRUIKSREGELS VOOR SERVICES EN CONTENT

F. BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN SERVICES

G. DOWNLOADS

H. ABONNEMENTEN

I. BESCHIKBAARHEID VAN CONTENT EN SERVICES

J. DEVICES EN APPARATUUR VAN ANDERE FABRIKANTEN

K. KLANTENONDERSTEUNING

L. UW INZENDINGEN VOOR ONZE SERVICES 

M. DELEN MET GEZIN 

N. SEIZOENSPAS EN MULTI-PASS 

O. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DE APP STORE 

P. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DE APP STORE, APPLE BOOKS, APPLE PODCASTS EN GESELECTEERDE CONTENT   

Q. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR APPLE MUSIC

R. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR APPLE FITNESS+  

S. PROVIDER-ABONNEMENT

T. OVERIGE VOORWAARDEN VOOR ALLE SERVICES

A. INLEIDING

Deze Overeenkomst regelt uw gebruik van de services van Apple, waaronder, voor zover beschikbaar, App Store, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Podcasts-abonnementen, Apple TV, Apple TV+, Apple TV-kanalen, Game Center en iTunes (de ‘Services’) waarmee u content, ‘Apps’ (zoals hieronder gedefinieerd) en andere in-app services (de ‘Content’) kunt kopen, downloaden, in licentie nemen, huren of op abonnementsbasis verwerven. Content kan via de Services worden aangeboden door Apple of een derde partij die zich heeft geïdentificeerd als handelaar, en in beide gevallen wordt u, voor zover van toepassing, beschermd door de consumentenwetgeving. Onze Services zijn beschikbaar voor gebruik in uw eigen land of regio (‘Thuisland’) en tevens in elk EU-land waarin u tijdelijk verblijft. Wanneer u een account aanmaakt voor het gebruik van de Services in een specifiek land of regio, specificeert u dat als uw Thuisland. Om onze Services te gebruiken, hebt u compatibele hardware, software (de nieuwste versie wordt aanbevolen en is soms vereist) en internettoegang (mogelijk tegen betaling) nodig. Deze factoren kunnen de prestaties van onze Services beïnvloeden.

B. BETALINGEN, BELASTINGEN EN TERUGBETALINGEN

U kunt Content op onze Services gratis of tegen betaling verwerven. In beide gevallen is dat een ‘Transactie’. Bij elke Transactie verkrijgt u een licentie om uitsluitend de Content te gebruiken. Elke Transactie is een elektronisch contract tussen u en Apple en/of u en de entiteit die de Content op onze Services levert. Indien u echter een klant bent van Apple Distribution International Ltd., is Apple Distribution International Ltd. de leverancier van sommige Content die u van Apple Books, Apple Podcasts, of App Store koopt, zoals weergegeven op de productpagina en/of tijdens het acquisitieproces voor de betreffende Service. In een dergelijk geval verkrijgt u de Content van Apple Distribution International Ltd., die is gelicentieerd door de Contentaanbieder (d.w.z. de App-aanbieder (zoals hierna gedefinieerd), de boekuitgever, etc.). Tijdens uw eerste Transactie vragen wij u vragen hoe vaak u wenst dat wij tijdens toekomstige Transacties uw wachtwoord vragen. Als u op van toepassing zijnde Apple hardware Touch ID voor Transacties activeert, vragen wij u om alle Transacties met uw vingerafdruk te verifiëren en als u Face ID inschakelt voor Transacties, vragen wij u alle Transacties te verifiëren met gezichtsherkenning. U kunt uw wachtwoordinstellingen op elk gewenst moment beheren door deze instructies te volgen: https://support.apple.com/nl-be/HT204030

Elke Transactie waarvoor een vergoeding verschuldigd is, wordt, inclusief de toepasselijke belastingen, door Apple in rekening gebracht via uw geselecteerde betalingsmethode. Als u de betalingsmethode ook aan uw Apple Wallet hebt toegevoegd, belast Apple uw geselecteerde betalingsmethode mogelijk in Apple Wallet met behulp van Apple Pay. U kunt meerdere betaalmethoden aan uw Apple ID koppelen, en u stemt ermee in dat Apple deze betaalmethoden opslaat en in rekening brengt voor Transacties. Uw primaire betaalmethode wordt bovenaan de betalingspagina met accountinstellingen weergegeven. 

Als er om welke reden dan ook geen kosten in rekening kunnen worden gebracht via uw primaire betaalmethode (zoals bij verlopen of onvoldoende saldo), machtigt u Apple om te proberen om deze via uw andere in aanmerking komende betaalmethoden in rekening te brengen, in volgorde van voorkeur zoals deze worden weergegeven op de pagina met betalingen in uw accountinstellingen. Als we het bedrag niet in rekening kunnen brengen, blijft u verantwoordelijk voor eventuele niet-geïnde bedragen. Wij zullen proberen de bedragen opnieuw af te schrijven of u vragen een andere betalingsmethode op te geven. Als u Content vooruitbestelt, wordt dit bij u in rekening gebracht op het moment dat de Content aan u wordt geleverd (tenzij u de bestelling annuleert voordat de Content beschikbaar is). In overeenstemming met de lokale wetgeving kan Apple uw betalingsinformatie met betrekking tot uw betaalmethoden automatisch bijwerken indien dergelijke informatie door de betaalnetwerken of uw financiële instelling is aangeleverd. Voorwaarden met betrekking tot winkeltegoed en cadeaubonnen/codes zijn hier beschikbaar: https://www.apple.com/benl/legal/internet-services/itunes/giftcards/benl/terms.html. Ga voor meer informatie over hoe Transacties worden gefactureerd naar: https://support.apple.com/nl-be/HT201359. U gaat ermee akkoord dat u alle facturen in elektronisch formaat ontvangt, waaronder eventueel e-mail. De prijzen van Content kunnen te allen tijde wijzigen. Indien de levering van Content als gevolg van technische problemen onmogelijk is of onredelijk wordt vertraagd, hebt u uitsluitend recht op hernieuwde levering van de Content (indien mogelijk) of restitutie van de betaalde prijs. Apple kan bij gelegenheid betaling opschorten of annuleren of een restitutieverzoek weigeren als we aanwijzingen vinden van fraude, misbruik of onwettig of ander manipulatief gedrag dat Apple recht geeft op een overeenkomstige tegenvordering.

Herroepingsrecht: Als u uw bestelling wenst te annuleren, kunt u dit binnen veertien (14) dagen na ontvangst van uw ontvangstbewijs doen zonder opgaaf van reden.

Om uw bestelling te annuleren, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing. Om onmiddellijke verwerking te garanderen, adviseren wij u gebruik te maken van ‘Meld een probleem’ voor het annuleren van alle items, met uitzondering van ‘Completeer mijn seizoen’, dat kan worden geannuleerd door contact op te nemen met Apple Support. Abonnementsdiensten kunnen alleen worden opgezegd na het eerste abonnement en niet bij elke automatische verlenging. U hebt ook het recht om ons op de hoogte te stellen door middel van onderstaand modelformulier voor herroeping of door een andere duidelijke verklaring af te leggen. Als u ‘Meld een probleem’ gebruikt, zullen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van uw annulering sturen.

Om te voldoen aan de annuleringsdeadline, moet u uw bericht van annulering versturen voordat de periode van veertien (14) dagen is verstreken.

Gevolgen van annulering: Wij verlenen u restitutie binnen veertien (14) dagen gerekend vanaf de dag waarop wij uw opzeggingsbericht hebben ontvangen. We gebruiken dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt voor de transactie en voor de restitutie worden geen kosten in rekening gebracht.

Uitzondering op het herroepingsrecht: U kunt uw bestelling voor de levering van Content niet annuleren als de levering is gestart op uw verzoek en met uw erkenning dat u daarmee uw annuleringsrecht verliest.

Modelformulier voor herroeping:

- Aan Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland, rightofwithdrawal@apple.com:

- Bij dezen laat ik u weten dat ik mijn contract voor het volgende wens op te zeggen:

[VOEG BESTEL-ID, ITEM, ARTIEST EN TYPE IN]

- Besteld op [VOEG DATUM IN] / ontvangen op [VOEG DATUM IN]

- Naam van consument

- Adres van consument

- E-mailadres van consument

- Datum

C. ACCOUNT

Voor het gebruik van onze Services en de toegang tot uw Content is mogelijk een Apple ID vereist. Een Apple ID is de account die u in het hele ecosysteem van Apple gebruikt. Het gebruik van Game Center is onderworpen aan deze Overeenkomst en vereist bovendien een Game Center-account. Uw account is waardevol, en u bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan. Apple is niet verantwoordelijk voor verliezen als gevolg van onbevoegd gebruik van uw account. Neem contact op met Apple als u vermoedt dat uw account is gehackt.

U moet ten minste dertien (13) jaar zijn (of de gelijkwaardige minimumleeftijd hebben in uw Thuisland, zoals aangegeven tijdens het Apple ID-aanmaakproces) om een account aan te maken en onze Services te gebruiken. Voor personen onder deze leeftijd kan een Apple ID worden aangemaakt door een ouder of wettelijke voogd die ‘Delen met gezin’ gebruikt, of door een goedgekeurde onderwijsinstelling, hoewel bepaalde devices kunnen verhinderen dat dergelijke Apple ID’s toegang krijgen tot bepaalde Services op het device. Een ouder of wettelijke voogd die een account aanmaakt voor een minderjarige, dient deze Overeenkomst met de minderjarige door te nemen om er zeker van te zijn dat beiden de Overeenkomst begrijpen.

U kunt een Wettelijke contactpersoon voor uw Apple ID toevoegen, inlichten of verwijderen, zoals beschreven in https://support.apple.com/nl-be/HT212360. De toegang van een Erfeniscontact tot uw Apple ID is beperkt, zoals beschreven in https://support.apple.com/nl-be/HT212361.

D. PRIVACY

Uw gebruik van de Services is onderworpen aan het Privacybeleid van Apple, dat te raadplegen is op https://www.apple.com/benl/legal/privacy/.

E. GEBRUIKSREGELS VOOR SERVICES EN CONTENT

Uw gebruik van de Services en Content moet voldoen aan de regels die in dit gedeelte worden uiteengezet (‘Gebruiksregels’). Elk ander gebruik van de Services en Content is een wezenlijke schending van deze Overeenkomst. Apple kan uw gebruik van de Services en Content controleren om er zeker van te zijn dat u zich aan deze Gebruiksregels houdt.

Alle Services:

- U mag de Services en Content alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden (behalve zoals uiteengezet in het gedeelte ‘App Store-content’ hieronder of zoals anderszins gespecificeerd door Apple).

- De levering van Service of Content door Apple draagt geen commerciële of promotionele gebruiksrechten aan u over en houdt geen verlening of verklaring van afstand in van enig recht van de auteursrechteigenaren.

- U kunt op elk device Content van maximaal vijf (5) verschillende Apple ID’s gebruiken.

- Voor elke Service mag u zich bij maximaal tien (10) devices (waarvan ten hoogste vijf (5) computers) tegelijkertijd met uw Apple ID aanmelden, hoewel gelijktijdige streams of downloads van Content mogelijk worden beperkt tot een lager aantal devices, zoals uiteengezet onder ‘Apple Music- en Apple TV-content’. Elke computer moet bovendien met dezelfde Apple ID worden gemachtigd (voor meer informatie over het machtigen van computers gaat u naar https://support.apple.com/nl-be/HT201251). Devices kunnen elke negentig (90) dagen aan een andere Apple ID worden gekoppeld.

- Het manipuleren van afspeelaantallen, downloads, beoordelingen of recensies op welke manier dan ook, zoals (i) met behulp van een bot, script of geautomatiseerd proces; of (ii) door het verstrekken of accepteren van enige vorm van compensatie of incentive, is niet toegestaan.

- U mag geen software, device, geautomatiseerd proces of soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces gebruiken om enig deel van de Content of Services te scrapen, te kopiëren of metingen, analyses of monitoring uit te voeren.

- Het is uw verantwoordelijkheid om na het downloaden geen Content te verliezen, te vernietigen of te beschadigen. We raden u aan om regelmatig een reservekopie van uw Content te maken.

- U mag de beveiligingstechnologie die bij de Services of Content is inbegrepen niet manipuleren of omzeilen.

- U hebt alleen toegang tot onze Services met behulp van de software van Apple en u mag geen gewijzigde versies van dergelijke software wijzigen of gebruiken.

- U kunt de productpagina voor elke Service of App van derden in de App Store raadplegen om de compatibiliteit te bepalen.

- Voor videocontent is een HDCP-verbinding vereist.

Verkoop en verhuur van audio- en videocontent:

- U kunt DRM-vrije content (Digital Rights Management) gebruiken op een redelijk aantal compatibele devices die u bezit of beheert. Met DRM beveiligde Content kan worden gebruikt op maximaal vijf (5) computers en op een willekeurig aantal devices waarmee u vanaf die computers synchroniseert.

- Gehuurde content kan op één device tegelijk worden bekeken en moet binnen dertig (30) dagen worden afgespeeld en binnen achtenveertig (48) uur na het begin van het afspelen worden voltooid (deze periode wordt niet verlengd door het stoppen, pauzeren of herstarten van het afspelen).

- U kunt een audio-afspeellijst met gekochte muziek maximaal zeven (7) keer op schijf branden om te luisteren; deze beperking is niet van toepassing op DRM-vrije Content. Andere Content mag niet op schijf worden gebrand. U mag de schijf waarop u uw Content hebt gebrand, op dezelfde manier gebruiken als een schijf die u in een winkel hebt gekocht, met inachtneming van de lokale auteursrechtwetgeving.

- Gekochte Content blijft over het algemeen beschikbaar voor u om te downloaden, opnieuw te downloaden of op andere wijze te openen via Apple. Hoewel dit onwaarschijnlijk is, kan het gebeuren dat, na uw aankoop, Content van de Services wordt verwijderd (bijvoorbeeld omdat de aanbieder het materiaal heeft verwijderd) en niet meer beschikbaar is voor verder downloaden of toegang via Apple. Om er zeker van te zijn dat u van de Content kunt blijven genieten, raden wij u aan alle aangekochte Content te downloaden op een device in uw bezit en er een reservekopie van te maken.

App Store-content:

- De term ‘Apps’ omvat apps en App Clips voor alle platformen en/of besturingssystemen van Apple, inclusief alle in-app aankopen, uitbreidingen (zoals toetsenborden), stickers en abonnementen die in dergelijke apps of App Clips beschikbaar zijn.

- Personen die in naam van een commerciële onderneming, een overheidsorganisatie of een onderwijsinstelling (een ‘Onderneming’) handelen, mogen niet-Arcade-apps downloaden en synchroniseren voor gebruik door ofwel (i) een enkele persoon op een of meer devices die eigendom zijn van of gebruikt worden door een Onderneming; ofwel (ii) meerdere personen op een enkel gedeeld device dat eigendom is van of beheerd wordt door een Onderneming. Voor alle duidelijkheid: voor elk device dat afwisselend of gezamenlijk door meerdere gebruikers wordt gebruikt, is een afzonderlijke licentie vereist.

Apple Music:

- Met een individueel Apple Music-abonnement kunt u op één device tegelijk streamen; met een gezinslidmaatschap kunnen u of uw gezinsleden op maximaal zes (6) devices tegelijk streamen.

Apple Arcade:

- Apple Arcade-apps kunnen alleen worden gedownload of opnieuw worden gedownload met een geldige proefversie van, of abonnement op Apple Arcade.

- Als uw abonnement afloopt, zijn apps die u via Apple Arcade hebt gedownload niet langer toegankelijk voor u.

Apple TV-content:

- Voor de meeste kanalen kunt u videocontent streamen op maximaal drie (3) devices tegelijk. 

- Meer informatie over gebruiksregels voor Apple TV+-content is te vinden op https://support.apple.com/nl-be/HT210074.

F. BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN SERVICES

Als u de bepalingen van deze Overeenkomst niet naleeft, kan Apple: (i) deze Overeenkomst en/of uw Apple ID beëindigen, waarbij u aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van uw Apple ID verschuldigd zijn; en/of (ii) uw licentie op de software beëindigen; en/of (iii) uw toegang tot de Services onmogelijk maken. Bij het beslissen of uw toegang tot de Services moet worden beëindigd of opgeschort, zal Apple rekening houden met uiteenlopende factoren, waaronder de ernst van de tekortkoming in de naleving en de vraag of u zich al eerder niet aan deze Overeenkomst hebt gehouden.

Apple behoudt zich bovendien het recht voor om te allen tijde en met of zonder kennisgeving de Services (of een deel daarvan of Content daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, en Apple zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van u of derden wanneer zij dat recht uitoefent. Voor zover mogelijk zal Apple u vooraf waarschuwen voor elke wijziging, opschorting of stopzetting van de Service. Beëindiging van de Service heeft geen invloed op de Content die u al hebt verkregen en gedownload. Het is echter mogelijk dat u geen extra computers kunt machtigen om dergelijke Content te gebruiken. Als Apple een Service beëindigt die een abonnement is waarvoor u al hebt betaald, zal Apple u een restitutie verlenen.

G. DOWNLOADS

Er gelden mogelijk beperkingen voor de hoeveelheid Content die u kunt downloaden, en sommige gedownloade Content kan een bepaalde tijd na het downloaden of het eerste afspelen verlopen. Bepaalde Content is mogelijk helemaal niet beschikbaar om te downloaden.

Mogelijk kunt u eerder verkregen Content opnieuw downloaden (‘Opnieuw downloaden’) op uw devices die zijn ingelogd met dezelfde Apple ID (‘Gekoppelde devices’). U kunt de soorten Content die beschikbaar zijn voor Opnieuw downloaden in uw Thuisland bekijken op https://support.apple.com/nl-be/HT204632. Content is mogelijk niet beschikbaar voor Opnieuw downloaden als die Content niet langer wordt aangeboden op onze Services.

Content kan ook op elk moment uit onze Services worden verwijderd (bijvoorbeeld omdat de aanbieder deze heeft verwijderd), waarna deze niet meer kan worden gedownload, opnieuw gedownload of op een andere manier kan worden geopend vanuit Apple.

H. ABONNEMENTEN

Met de Services en bepaalde Apps kunt u toegang tot Content of Services kopen op basis van een abonnement (‘Betaalde abonnementen’). Betaalde abonnementen worden automatisch verlengd totdat ze worden opgezegd in het gedeelte ‘Beheer abonnementen’ van uw accountinstellingen. Ga naar https://support.apple.com/nl-be/HT202039 voor meer informatie over het opzeggen van uw abonnementen. U wordt gewaarschuwd als de prijs van een Betaald abonnement stijgt en, indien nodig, is uw toestemming vereist om door te gaan. De kosten worden uiterlijk vierentwintig (24) uur voor het begin van de laatste betaalde abonnementsperiode in rekening gebracht. Als we via uw betaalmethode uw betaling om welke reden dan ook niet kunnen innen (bijvoorbeeld omdat deze is vervallen of wegens onvoldoende saldo) en u uw Betaalde abonnement niet hebt geannuleerd, blijft u verantwoordelijk voor eventuele niet-geïnde bedragen en blijven wij proberen de bedragen te innen via de betaalmethode voor het geval dat u de gegevens van de betaalmethode bijwerkt. Dit kan leiden tot een wijziging van de aanvangsdatum van de volgende periode van uw Betaalde abonnement en van de datum waarop u voor elke abonnementsperiode wordt gefactureerd, zoals weergegeven op uw ontvangstbewijs. Wij behouden ons het recht voor om uw Betaalde abonnement te beëindigen als wij niet in staat zijn de kosten voor verlenging ervan via uw betaalmethode te innen. Sommige Betaalde abonnementen bieden een gratis proefperiode aan voordat de kosten via uw betaalmethode worden geïnd. Als u beslist om een Betaald abonnement op te zeggen voor wij deze via uw betaalmethode in rekening gaan brengen, moet u het abonnement ten minste vierentwintig (24) uur vóór het verstrijken van de gratis proefperiode annuleren.

Als u begint met een gratis proefperiode van een Betaald abonnement dat door Apple als Content-aanbieder is aangeboden (een ‘Betaald abonnement van Apple’) en deze vóór het einde ervan annuleert, kunt u de gratis proefversie niet opnieuw activeren.

Gratis proefversies of gratis aanbiedingen voor Betaalde Apple abonnementen, met uitzondering van iCloud, kunnen niet worden gecombineerd met gratis proefversies of aanbiedingen van Apple One. Als u deelneemt aan een gratis proefperiode of gratis aanbieding voor Betaalde Apple abonnementen en u een abonnement neemt op Apple One, worden uw gratis proefabonnementen of aanbiedingen niet onderbroken, zelfs niet als u toegang hebt tot dergelijke Betaalde Apple abonnementen via uw Apple One-abonnement. U erkent dat uw gratis proefperiode of gratis aanbieding kan verlopen terwijl u een betaald Apple One-abonnement hebt, en Apple heeft geen verplichting om enig deel van een dergelijke vervallen gratis proefversie of gratis aanbieding te herstellen, u ervoor terug te betalen of u er anderszins voor te compenseren.

Wanneer uw Betaalde abonnement op een Service of Content eindigt, raakt u de toegang kwijt tot alle functionaliteit of Content van die Service waarvoor een Betaald abonnement vereist is.

I. BESCHIKBAARHEID VAN CONTENT EN SERVICES

De voorwaarden in deze Overeenkomst met betrekking tot Services, Contenttypes, functies of functionaliteit die in uw Thuisland niet beschikbaar zijn, gelden niet voor u tenzij en totdat ze voor u beschikbaar worden. Om te zien welke soorten Content voor u beschikbaar zijn in uw Thuisland, gaat u naar de Services of naar https://support.apple.com/nl-be/HT204411. Bepaalde services en content die voor u beschikbaar zijn in uw Thuisland, zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u buiten uw Thuisland reist, tenzij de wet dit voorschrijft.

J. DEVICES EN APPARATUUR VAN ANDERE FABRIKANTEN

Het is mogelijk dat u de Services of bepaalde functies van de Services niet kunt gebruiken wanneer u ze opent op een device dat niet van het merk Apple is. Raadpleeg de app store op uw device van een andere fabrikant om te bepalen of de Service wordt ondersteund. Bovendien kunnen bepaalde Services vereisen, aanwijzen of suggereren dat u in bepaalde omstandigheden en/of voor bepaalde activiteiten apparatuur van derden gebruikt; voor dergelijk gebruik gelden de algemene voorwaarden van dergelijke apparatuur en het dient plaats te vinden in overeenstemming met de toepasselijke instructies van de fabrikant. Door de Services te gebruiken, stemt u ermee in dat Apple van tijd tot tijd automatisch kleine updates van de software op apparatuur van derden kan downloaden en installeren.

K. KLANTENONDERSTEUNING

Als u vragen hebt over onze Services, bijvoorbeeld over facturering en abonnementen of uw Apple ID, gaat u naar https://getsupport.apple.com, waar u telefonisch, per e-mail of per chat contact met ons kunt opnemen na het selecteren van het probleem dat voor u het meest relevant is. Als u ervoor kiest om met ons te chatten, hebt u de mogelijkheid om een ​​transcript van uw gesprek te downloaden, met daarin de datum en tijd waarop het gesprek plaatsvond.

Wij bieden algemene ondersteuning voor alle Services behalve de App Store, waarvoor het volgende van toepassing is: Apple biedt ondersteuning voor alle zaken die verband houden met de Transactie, inclusief maar niet beperkt tot betaling, levering en terugbetalingen; voor alle zaken met betrekking tot de content en functionaliteit van een app neemt u contact op met de aanbieder van de app (zoals weergegeven op de productpagina van de app in de App Store).

L. UW INZENDINGEN VOOR ONZE SERVICES

Met onze Services kunt u materiaal inzenden of plaatsen, zoals opmerkingen, beoordelingen en recensies, afbeeldingen, video’s en podcasts (inclusief bijbehorende metagegevens en illustraties). Uw gebruik van dergelijke functies moet voldoen aan de onderstaande Richtlijnen voor inzendingen, die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt, en als we kennis nemen van materiaal dat in strijd is met onze Richtlijnen voor inzendingen, zullen we dit verwijderen. Als u materiaal ziet dat niet voldoet aan de Richtlijnen voor inzendingen, inclusief aanstootgevende, beledigende of illegale content, laat het ons dan weten via reportaproblem.apple.com of door contact op te nemen met Apple Support. Behalve voor zover wettelijk verboden, verleent u Apple hierbij een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om het materiaal dat u inzendt binnen de Services en gerelateerde marketing te gebruiken, evenals om het materiaal dat u inzendt te gebruiken voor interne doeleinden van Apple. Apple kan ingezonden materiaal monitoren en besluiten het te verwijderen of te bewerken, onder meer via geautomatiseerde contentfilters en/of menselijke beoordeling. Apple controleert of verifieert niet of u een Service of Content hebt gebruikt voordat u een opmerking, review of beoordeling over die Service of Content inzendt. Als Apple uw materiaal verwijdert omdat het niet voldoet aan de Richtlijnen voor inzendingen, kunt u informatie over uw verhaalsmogelijkheden vinden op apple.com/legal/dsa/redress-options.

Richtlijnen voor inzendingen: U mag de Services niet gebruiken voor het volgende:

- materiaal inzenden (i) waarvoor u geen toestemming, recht of licentie op het gebruik bezit, of (ii) dat inbreuk doet op de rechten van derden;

- aanstootgevende, beledigende, onwettige, bedrieglijke, onnauwkeurige of schadelijke content plaatsen of inzenden;

- persoonlijke, privé- of vertrouwelijke informatie van anderen publiceren;

- persoonlijke gegevens opvragen bij een minderjarige;

- u voordoen als een andere persoon of banden met een andere persoon of entiteit verkeerd voorstellen;

- spam plaatsen of verzenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal of aankondigingen van informatieve aard;

- een classificatie of recensie plaatsen, wijzigen of verwijderen in ruil voor enigerlei compensatie of incentive; 

- een oneerlijke, beledigende, schadelijke, misleidende of te kwader trouw gegeven beoordeling of recensie plaatsen of inzenden, of een beoordeling of recensie plaatsen of inzenden die niet relevant is voor de beoordeelde Content;

- illegale, bedrieglijke of manipulerende activiteiten plannen of uitvoeren.

M. DELEN MET GEZIN

Het gezinshoofd (‘Gezinshoofd’) moet achttien (18) jaar (of de gelijkwaardige leeftijd van meerderjarigheid in uw Thuisland) of ouder zijn en de ouder of wettelijke voogd van een gezinslid jonger dan dertien (13) jaar (of de gelijkwaardige minimumleeftijd in het Thuisland zoals aangegeven tijdens het registratieproces). Apple devices zijn vereist voor toegang tot alle functies van ‘Delen met gezin’. Met ‘Delen met gezin’ kunnen in aanmerking komende abonnementen worden gedeeld met maximaal zes (6) leden van een gezin. Ga voor meer informatie over ‘Delen met gezin’ naar https://support.apple.com/nl-be/HT201060.

Gedeelde aankoop: De functie ‘Gedeelde aankoop’ van ‘Delen met gezin’ maakt het mogelijk in aanmerking komende Content te delen met maximaal zes (6) gezinsleden. Het Gezinshoofd nodigt andere leden uit om deel te nemen en gaat ermee akkoord te betalen voor alle Transacties die door Gezinsleden worden geïnitieerd. De in aanmerking komende betaalmethoden van het Gezinshoofd worden gebruikt om te betalen voor een Transactie die is geïnitieerd door een Gezinslid (behalve wanneer de account van het Gezinslid een winkeltegoed heeft; dit wordt altijd eerst gebruikt). Wanneer de in aanmerking komende betalingsmethodes van het Gezinshoofd worden gebruikt, handelen gezinsleden als vertegenwoordigers van het Gezinshoofd. Het Gezinshoofd stemt ermee in: (1) voor deze Transacties te zullen betalen; (2) dat de door Gezinsleden geïnitieerde Transacties zijn toegestaan; en (3) dat Transacties in rekening zullen worden gebracht via in aanmerking komende betaalmethoden op de wijze zoals hierboven in paragraaf B is uiteengezet. Gezinshoofden zijn verantwoordelijk voor het naleven van hun betaalmethodecontracten en aanvaarden alle risico’s met betrekking tot het delen van toegang tot hun in aanmerking komende betaalmethoden met Gezinsleden. Het Gezinslid dat de bestelling plaatst, ontvangt een betalingsbewijs of factuur voor de betreffende Transactie, en, indien betaling plaatsvond via de betaalmethode van het Gezinshoofd, ontvangt deze laatste ook een ontvangstbewijs of factuur.

‘Vraag om te kopen’: ‘Vraag om te kopen’ is een functie waarmee het Gezinshoofd Transacties van een Gezinslid jonger dan achttien (18) jaar (of de gelijkwaardige leeftijd van meerderjarigheid in uw Thuisland) kan goedkeuren. Content die door Gezinsleden wordt gedeeld of via contentcodes wordt verkregen, valt over het algemeen niet onder ‘Vraag om te kopen’; contentcodes die toegang bieden tot abonnementen vallen wel onder ‘Vraag om te kopen’. Het Gezinshoofd moet de ouder of wettelijke voogd zijn van een familielid voor wie ‘Vraag om te kopen’ is geactiveerd. ‘Vraag om te kopen’ is standaard ingeschakeld voor elk Gezinslid jonger dan dertien (13) jaar (of de gelijkwaardige minimumleeftijd in uw Thuisland) en blijft ingeschakeld totdat de ouder of wettelijke voogd dit uitschakelt. Als 'Vraag om te kopen' is uitgeschakeld nadat het Gezinslid achttien (18) jaar is geworden (of de in het Thuisland geldende leeftijd voor meerderjarigheid heeft bereikt), kan dit niet meer worden ingeschakeld. Voor ‘Vraag om te kopen’ is het niet vereist dat ‘Delen van aankopen’ is ingeschakeld.

Wijzigingen van Gezinsleden: Wanneer een Gezinslid het gezin verlaat of uit het gezin wordt verwijderd, hebben de overgebleven gezinsleden mogelijk geen toegang meer tot de Content van het voormalige lid, met inbegrip van de Content die met de betaalmethode van het Gezinshoofd is aangeschaft.

Regels voor ‘Delen met gezin’: U kunt slechts deel uitmaken van één Gezin tegelijk en u kunt zich niet vaker dan tweemaal per jaar aansluiten bij een Gezin. U kunt de Apple ID die u aan een gezin koppelt, niet vaker dan één keer per negentig (90) dagen wijzigen. Alle Gezinsleden moeten hetzelfde Thuisland hebben. Niet alle Content, met inbegrip van In-app aankopen, abonnementen en sommige in het verleden aangeschafte Apps, komt in aanmerking voor ‘Delen van aankopen’. Apple TV+, Apple TV-kanalen, Apple One Family, Apple One Premier, Apple Music Family, Apple Arcade, Apple News+, en Apple Fitness+-abonnementen kunnen automatisch worden gebruikt voor ‘Delen met gezin’. Voor abonnementen die door een Gezin worden gedeeld gelden per abonnement mogelijk beperkingen op het gebruik van Content.

N. SEIZOENSPAS EN MULTI-PASS

Een Pas geeft u de mogelijkheid om televisiecontent te kopen en te ontvangen wanneer die beschikbaar wordt. Een Seizoenspas geldt voor televisiecontent met een beperkt aantal afleveringen per seizoen; een Multi-Pass geldt voor televisiecontent die doorlopend beschikbaar is. De volledige prijs van een Seizoenspas of Multi-Pass wordt op het ogenblik van de Transactie in rekening gebracht. De Content van een Seizoenspas of Multi-Pass kan tot negentig (90) dagen na het beschikbaar worden van de laatste aflevering worden gedownload. Als een Contentleverancier Apple minder tv-afleveringen levert dan gepland toen u een Seizoenspas kocht, crediteren wij de winkelwaarde van het overeenkomstige aantal afleveringen dat niet aan Apple is geleverd op uw Apple ID.

O. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DE APP STORE (MET UITZONDERING VAN APPLE ARCADE-APPS)

LICENTIE VOOR APP STORE-CONTENT

App-licenties worden aan u verstrekt door Apple of een externe ontwikkelaar (‘App-aanbieder’). Apple treedt op als agent voor Leveranciers van de App bij het beheren van de App Store en is geen partij bij de verkoopovereenkomst of gebruikersovereenkomst tussen u en de App-aanbieder. Als u echter een klant bent van Apple Distribution International Ltd., is de verkoper Apple Distribution International Ltd., wat betekent dat u de licentie op de App van Apple Distribution International Ltd. koopt, maar dat de App door de App-aanbieder in licentie wordt gegeven. Een door Apple in licentie gegeven App is een ‘Apple App’, een door een App-aanbieder in licentie gegeven App is een ‘App van derden’. Elke App die u koopt, wordt gereguleerd door de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de Gelicentieerde app (‘Standaard licentieovereenkomst voor eindgebruikers’) die hierna wordt uiteengezet, tenzij Apple of de Aanbieder van de app een licentieovereenkomst levert die de Standaard licentieovereenkomst voor eindgebruikers vervangt (een ‘Aangepaste licentieovereenkomst voor eindgebruikers’). Tenzij anders bepaald door plaatselijke wetgeving is alleen de App-aanbieder van een App van derden verantwoordelijk voor de content en garanties ervan, evenals voor eventuele aanspraken die u maakt met betrekking tot de App van derden. U erkent en aanvaardt dat Apple een externe begunstigde is van de Standaard licentieovereenkomst voor eindgebruikers of de Aangepaste licentieovereenkomst voor eindgebruikers van elke App van derden en daardoor een dergelijke overeenkomst kan afdwingen. Bepaalde Apps, zoals stickers en iMessage-apps, verschijnen misschien niet op het beginscherm van het device maar kunnen in de applade van Berichten worden geopend en gebruikt.

IN-APP AANKOPEN

Apps kunnen content, services of functies aanbieden die in de Apps kunnen worden gebruikt (‘In-app aankopen’). In-app aankopen die tijdens het gebruik van de App worden verbruikt (bijvoorbeeld virtuele edelstenen), kunnen niet van het ene device naar het andere worden overgezet en kunnen slechts eenmaal worden gedownload. U moet uw account verifiëren voordat u In-app aankopen doet (los van de verificatie voor het verkrijgen van andere Content) door uw wachtwoord in te voeren of door Touch ID of Face ID te gebruiken. U kunt gedurende vijftien (15) minuten bijkomende In-app aankopen doen zonder uw account opnieuw te hoeven verifiëren, tenzij u ons hebt gevraagd om voor elke aankoop een wachtwoord te vereisen dan wel Touch ID of Face ID ingeschakeld hebt. U kunt de mogelijkheid om In-app-aankopen te doen uitschakelen door deze instructies te volgen: https://support.apple.com/nl-be/HT201304.

APP-BUNDELS

Sommige Apps kunnen verkocht worden als bundel (‘App-bundel’). De bij een App-bundel getoonde prijs is de prijs die bij u in rekening wordt gebracht bij aankoop van de App-bundel. De prijs van de App-bundel kan worden verlaagd vanwege Apps die u mogelijk al hebt aangeschaft of verkregen, maar kan ook een minimumtoeslag omvatten om de App-bundel te vervolledigen.

ZOEKRESULTATEN EN RANGLIJSTEN

 

Bij het bepalen van de volgorde van de Apps in de zoekresultaten zijn de belangrijkste parameters die in overweging worden genomen de metadata die door App-leveranciers worden verstrekt, de manier waarop klanten zich met de Apps en de App Store hebben beziggehouden en de populariteit van de Apps in de App Store. Deze belangrijkste parameters leveren de meest relevante resultaten op voor zoekopdrachten van klanten.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN GELICENTIEERDE APPS

Apps die via de App Store beschikbaar worden gesteld, worden aan u in licentie gegeven, niet aan u verkocht. Uw licentie voor elke App is onderworpen aan uw voorafgaande aanvaarding van ofwel deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de Gelicentieerde app (‘Standaard licentieovereenkomst voor eindgebruikers’), ofwel een aangepaste licentieovereenkomst voor eindgebruikers tussen u en de Aanbieder van de app (‘Aangepaste licentieovereenkomst voor eindgebruikers’). Uw licentie voor een Apple App volgens deze Standaard licentieovereenkomst voor eindgebruikers of Aangepaste licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt verleend door Apple en uw licentie voor een App van derden volgens deze Standaard licentieovereenkomst voor eindgebruikers of Aangepaste licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt verleend door de App-aanbieder voor die App van derden. Elke aan deze Standaard licentieovereenkomst voor eindgebruikers onderworpen App wordt hierna een ‘Gelicentieerde app’ genoemd. De App-aanbieder c.q. Apple (de ‘Licentiegever’) behoudt alle rechten in en op de Gelicentieerde app die deze Standaard licentieovereenkomst voor eindgebruikers niet uitdrukkelijk aan u verleent.

a. Reikwijdte van de Licentie: De Licentiegever verleent u een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Gelicentieerde app op elk product van het merk Apple dat uw eigendom is of dat u gebruikt, zoals toegestaan door de Regels voor het Gebruik. De voorwaarden van deze Standaard licentieovereenkomst voor eindgebruikers gelden voor alle content, materialen of services die toegankelijk zijn via of worden aangekocht in de Gelicentieerde app, en voor de upgrades die de Licentiegever levert als vervanging van of aanvulling op de oorspronkelijke Gelicentieerde app, tenzij de upgrade vergezeld gaat van een Aangepaste licentieovereenkomst voor eindgebruikers. Behoudens het bepaalde in de Regels voor het gebruik, mag u de Gelicentieerde App niet distribueren of beschikbaar maken op een netwerk waar deze door meerdere devices tegelijk kan worden gebruikt. U mag de Gelicentieerde app niet overdragen, herdistribueren of in sublicentie geven, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst, en indien u uw device van Apple aan een derde verkoopt, moet u de Gelicentieerde app daaraan voorafgaand van het device verwijderen. Het is u niet toegestaan de Gelicentieerde app, haar updates of een gedeelte ervan te kopiëren (behalve zoals toegestaan door deze licentie en door de Regels voor het Gebruik), te reverse-engineeren, te disassembleren, te trachten de broncode eruit af te leiden, te wijzigen of er afgeleide werken van te maken (behalve indien en voor zover een van de voorgaande beperkingen wordt verboden door de toepasselijke wet of wordt toegestaan door de licentievoorwaarden voor het gebruik van in de Gelicentieerde app opgenomen open-source componenten).

b. Toestemming voor gebruik van gegevens: U aanvaardt dat de Licentiegever technische gegevens en aanverwante informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over uw device, systeem en toepassingssoftware en randapparaten) verzamelt en gebruikt die periodiek worden vergaard om de levering van (eventuele) software-updates, productondersteuning en andere services in verband met de Gelicentieerde app te faciliteren. De Licentiegever kan deze informatie gebruiken om zijn producten te verbeteren of om u services of technologieën te leveren, zolang dit plaatsvindt op een manier waarop u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

c. Beëindiging. Deze Standaard licentieovereenkomst voor eindgebruikers blijft van kracht tot u of de Licentiegever deze beëindigt. Uw rechten volgens deze Standaard licentieovereenkomst voor eindgebruikers vervallen automatisch wanneer u de voorwaarden ervan niet naleeft.

d. Externe services. De Gelicentieerde app kan toegang geven tot services en websites van de Licentiegever en/of derden (collectief en individueel, ‘Externe services’). U aanvaardt dat u de Externe services op eigen risico gebruikt. De Licentiegever is niet verantwoordelijk voor het onderzoek of de evaluatie van de content of nauwkeurigheid van Externe services van derden en is niet aansprakelijk voor dergelijke Externe services van derden. Door een Gelicentieerde app of Externe service weergegeven gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot financiële, medische en locatie-informatie, dienen louter ter informatie en worden niet gewaarborgd door de Licentiegever of zijn agenten. U mag de Externe services niet gebruiken op een manier die strijdig is met de voorwaarden van deze Standaard licentieovereenkomst voor eindgebruikers of met de intellectuele eigendomsrechten van de Licentiegever of een derde. U aanvaardt dat u de Externe services niet zult gebruiken om een persoon of entiteit te pesten, te misbruiken, te stalken, te bedreigen of te belasteren. U aanvaardt dat de Licentiegever niet aansprakelijk is voor een dergelijk gebruik. Het is mogelijk dat de Externe services niet beschikbaar zijn in alle talen of in uw Thuisland en dat ze niet geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een gegeven locatie. Indien u Externe services gebruikt, bent u als enige verantwoordelijk voor de naleving van eventuele toepasselijke wetten. De Licentiegever behoudt zich het recht voor om Externe services op elk ogenblik zonder kennisgeving of aansprakelijkheid tegenover u te wijzigen, op te schorten, te verwijderen, uit te schakelen of er beperkingen of grenzen aan op te leggen.

e. GARANTIE: Licentiegever zal redelijke zorgvuldigheid en vakkundigheid betrachten met betrekking tot de levering van de Gelicentieerde applicatie en alle Externe services die door de Gelicentieerde applicatie aan u worden verleend of geleverd. Tenzij anders bepaald door lokale wetgeving geniet u mogelijk een wettelijke conformiteitsgarantie voor aangeschafte Gelicentieerde applicaties met een minimumduur van twee (2) jaar, en voor in-app-abonnementen gedurende de contractuele leveringsperiode. Licentiegever doet geen andere beloften en geeft geen andere garanties met betrekking tot de Externe services, en garandeert met name niet dat:

(i) uw gebruik van de Externe services ononderbroken of foutloos zal zijn;

(ii) de Externe Services vrij zullen zijn van verlies, corruptie, aanvallen, virussen, interferentie, hacking of andere inbreuken op de beveiliging, en Licentiegever wijst elke aansprakelijkheid in verband daarmee af. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een reservekopie van uw eigen systeem, inclusief alle Gelicentieerde applicaties die op uw systeem zijn opgeslagen.

f. Beperking van aansprakelijkheid.

(i) Behalve zoals uiteengezet in lid (ii) hieronder, zijn Licentiegever, haar directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, opdrachtgevers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door Licentiegever, haar werknemers of agenten wanneer:

(1) er geen sprake is van schending van een wettelijke zorgplicht jegens u door Licentiegever of door een van diens werknemers of agenten;

(2) het verlies of de schade geen redelijkerwijs te voorzien gevolg is van een dergelijke schending;

(3) het verlies of de schade groter is geworden als gevolg van schending uwerzijds van enige voorwaarde van deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (‘Overeenkomst’);

(4) het verlies of die schade het gevolg is van een besluit van de Licentiegever om u te waarschuwen, uw toegang tot de Externe services op te schorten of te beëindigen, of een andere maatregel te nemen gedurende het onderzoek naar een vermoedelijke schending, of het gevolg is van de conclusie van de licentiegever dat een schending van deze overeenkomst heeft plaatsgevonden;

(5) er sprake is van verlies van inkomsten, handel of winst, of enig verlies of beschadiging van gegevens in verband met uw gebruik van de Gelicentieerde applicatie.

(ii) Niets in deze overeenkomst ontslaat de Licentiegever geheel of ten dele van diens aansprakelijkheid wegens fraude, grove nalatigheid of boos opzet, of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door diens nalatigheid.

g. Het is u niet toegestaan de Gelicentieerde app te gebruiken of anderszins te exporteren of te herexporteren, behalve voor zover toegestaan krachtens de wetten van de Verenigde Staten en van het rechtsgebied waarin u de Gelicentieerde app hebt verkregen. De Gelicentieerde app mag in het bijzonder, doch niet uitsluitend, niet worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (a) naar landen waartegen de V.S. een embargo hebben ingesteld (b) naar personen die voorkomen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaans Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaans Ministerie van Handel. Door uw gebruik van de Gelicentieerde app verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land bevindt en niet op een dergelijke lijst voorkomt. U verklaart tevens dat u deze producten niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn volgens de wetten van de Verenigde Staten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of productie van raketten of nucleaire, chemische of biologische wapens.

h. Overheidseindgebruikers in de V.S. De Gelicentieerde app en de bijbehorende documentatie zijn ‘Commercial Items’, zoals omschreven in 48 C.F.R. §2.101, en bestaan uit ‘Commercial Computer Software’ en ‘Commercial Computer Software Documentation’, zoals beschreven in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, afhankelijk van welke paragraaf van toepassing is. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, afhankelijk van welke paragraaf van toepassing is, worden de ‘Commercial Computer Software’ en ‘Commercial Computer Software Documentation’ aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid (a) alleen als ‘Commercial Items’ in licentie gegeven en (b) alleen met de rechten die worden verleend aan alle andere eindgebruikers conform de voorwaarden die hierin worden genoemd. Ongepubliceerde rechten voorbehouden krachtens de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten.

i. Tenzij in de onderstaande alinea uitdrukkelijk anders wordt bepaald, worden deze Overeenkomst en de relatie tussen u en Apple beheerst door de wetgeving van de Staat Californië, met uitzondering van de bepalingen hierin ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. U en Apple stemmen ermee in geschillen of claims die uit deze Overeenkomst voortvloeien ter beslechting voor te leggen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken binnen de gemeente Santa Clara, Californië. Wanneer (a) u geen Amerikaanse staatsburger bent; (b) u niet in de V.S. woonachtig bent; (c) u niet vanuit de V.S. toegang tot de Service hebt; en (d) u staatsburger van een van de hieronder genoemde landen bent, dan stemt u er hierbij mee in dat geschillen of claims die uit deze Overeenkomst voortvloeien zullen worden beheerst door het toepasselijk recht zoals hieronder beschreven, ongeacht enige conflictrechtelijke wetsbepalingen en dat u zich hierbij onherroepelijk onderwerpt aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de hieronder genoemde staat, provincie of het land waarvan het recht heersend is:

Wanneer u een ingezetene bent van een land van de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zullen het recht en de rechtbanken van uw gebruikelijke woonplaats de toepasselijke wetgeving zijn.

Het V.N.-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt specifiek uitgesloten van toepassing op deze Overeenkomst.

P. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DE APP STORE, APPLE BOOKS, APPLE PODCASTS EN GESELECTEERDE CONTENT

Sommige Content beschikbaar in de App Store, Apple Books en Apple Podcasts (met inbegrip van Apple Podcasts-abonnementen) wordt door u verworven van de derde leverancier van dergelijke Content (zoals weergegeven op de productpagina en/of tijdens het verkrijgingsproces voor de relevante Content), en niet van Apple. In een dergelijk geval treedt Apple op als agent van de aanbieder van Content bij het leveren van de Content aan u, waardoor Apple geen partij is in de Transactie tussen u en de aanbieder van Content. Als u echter een klant bent van Apple Distribution International Ltd., dan is Apple Distribution International Ltd. de leverancier voor de Content die u verkrijgt uit bepaalde Services, wat betekent dat dergelijke Content door de Contentaanbieder in licentie wordt gegeven. De Contentaanbieder behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden voor dergelijke Content af te dwingen. De Contentaanbieder is als enige verantwoordelijk voor dergelijke Content, voor alle garanties die niet worden afgewezen en voor alle vorderingen die u of een andere partij in verband met de Content zou kunnen hebben.

Bij het bepalen hoe zoekresultaten in de App Store, Apple Books en Apple Podcasts moeten worden gerangschikt, zijn de belangrijkste parameters waarnaar wordt gekeken de metagegevens die worden verstrekt door Content-providers en hoe klanten met de Content zijn omgegaan.

Q. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR APPLE MUSIC

De iCloud-muziekbibliotheek is een functie van Apple Music die u op uw voor Apple Music geactiveerde devices toegang geeft tot uw overeenstemmende of geüploade muzieknummers, afspeellijsten en muziekvideo’s die u via Apple Music, de iTunes Store of een andere bron hebt gekocht (‘Content van de iCloud-muziekbibliotheek’). De iCloud-muziekbibliotheek wordt automatisch ingeschakeld wanneer u uw lidmaatschap van Apple Music instelt. De iCloud-muziekbibliotheek verzamelt informatie over de Content van uw iCloud-muziekbibliotheek. Deze informatie wordt aan uw Apple ID gekoppeld en vergeleken met de momenteel op Apple Music beschikbare Content van de iCloud-muziekbibliotheek. Content uit de iCloud-muziekbibliotheek die niet overeenkomt, wordt geüpload naar de servers van de iCloud-muziekbibliotheek van Apple (in een door Apple gekozen formaat). U kunt maximaal honderdduizend (100.000) nummers uploaden. Via de iTunes Store gekochte muzieknummers tellen niet mee voor deze limiet. Muzieknummers die niet aan bepaalde criteria voldoen (bijvoorbeeld buitensporig grote bestanden) of die niet toegestaan zijn voor uw device, komen niet in aanmerking voor de iCloud-muziekbibliotheek. Wanneer u de iCloud-muziekbibliotheek gebruikt, registreert Apple informatie zoals de muzieknummers die u afspeelt, stopt of overslaat, de devices die u gebruikt en het tijdstip en de duur van het afspelen. U stemt ermee in de iCloud-muziekbibliotheek uitsluitend voor rechtmatig verkregen content te gebruiken. De iCloud-muziekbibliotheek wordt geleverd in de staat waarin zij zich bevindt en kan fouten of onnauwkeurigheden bevatten. U moet een back-up maken van uw gegevens en informatie voor u de iCloud-muziekbibliotheek gebruikt. Als u geen lid bent van Apple Music, kunt u een abonnement op iTunes Match kopen, dat de iCloud-muziekbibliotheek gebruikt. Wanneer uw lidmaatschap op Apple Music eindigt, verliest u toegang tot uw iCloud-muziekbibliotheek, inclusief de Content van de iCloud-muziekbibliotheek die naar de servers van de iCloud-muziekbibliotheek is geüpload.

R. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR APPLE FITNESS+

Apple Fitness+ is uitsluitend bedoeld voor entertainment- en/of informatiedoeleinden en niet voor het leveren van medisch advies. 

S. PROVIDER-ABONNEMENT

Indien beschikbaar, is het mogelijk dat u een abonnement wordt aangeboden om van uw draadloze provider te kopen (een ‘Provider-abonnement’). Als u een Provider-abonnement koopt, is uw provider de leverancier van de Service. Dit betekent dat u de licentie van de Service van uw provider verkrijgt, die u de kosten van uw abonnement in rekening brengt, maar de Service wordt door Apple gelicentieerd en geleverd. Uw handelsrelatie met de provider is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de provider, niet aan deze Overeenkomst. Eventuele geschillen over de facturering in verband met een Provider-abonnement moeten worden voorgelegd aan uw provider, niet aan Apple. Door gebruik te maken van een Service via een Provider-abonnement gaat u ermee akkoord dat uw provider uw provider-accountgegevens, telefoonnummer en abonnementsgegevens met Apple mag uitwisselen en dat Apple deze gegevens mag gebruiken om de status van uw Provider-abonnement te bepalen.

T. OVERIGE VOORWAARDEN VOOR ALLE SERVICES

DEFINITIE VAN APPLE

Afhankelijk van uw land wordt onder ‘Apple’ verstaan:

Apple Inc., gevestigd te One Apple Park Way, Cupertino, Californië, Verenigde Staten, voor gebruikers in de VS, inclusief Puerto Rico;

Apple Canada Inc., gevestigd te 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada, voor gebruikers in Canada;

Apple Services LATAM LLC, gevestigd te 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida, Verenigde Staten, voor gebruikers in Mexico, Centraal- en Zuid-Amerika en landen en grondgebieden in de Caraïben (met uitzondering van Puerto Rico);

iTunes K.K., gevestigd te Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato‑ku, Tokyo 106-6140, Tokio voor gebruikers in Japan;

Apple Pty Limited, gevestigd te Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australië, voor gebruikers in Australië en Nieuw-Zeeland, waaronder alle territoria en gelieerde rechtsgebieden; en

Apple Distribution International, gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland voor alle andere gebruikers.

WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

Apple behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te wijzigen en nieuwe of aanvullende voorwaarden toe te voegen, hetgeen bijvoorbeeld nodig kan zijn als Apple een nieuwe service toevoegt of als de toepasselijke wetgeving verandert. U wordt van dergelijke wijzigingen en aanvullende voorwaarden in kennis gesteld, en als u ermee akkoord gaat, worden deze onmiddellijk van kracht en maken zij deel uit van deze Overeenkomst. Als u weigert dergelijke wijzigingen te accepteren, heeft Apple het recht om de Overeenkomst te beëindigen en/of kunt u in de toekomst mogelijk geen aankopen meer doen met betrekking tot Services of Content waarop deze Overeenkomst van toepassing is. Dit heeft geen invloed op de Content die u al hebt verkregen en gedownload.

MATERIAAL VAN DERDEN

Apple is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materiaal van derden dat inbegrepen is in of gekoppeld aan de Content of de Services.

VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER

Vraag altijd advies aan een passend gekwalificeerde professional in de gezondheidszorg in verband met (a) de veiligheid en adviseerbaarheid van een gegeven activiteit of (b) een specifieke medische toestand of symptomen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

U stemt ermee in dat de Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot Content, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, redactionele content en de scripts en software die worden gebruikt om de Services uit te voeren, beschermde informatie en materialen bevatten die eigendom zijn van Apple, haar licentiegevers en/of Leveranciers van Content, en die worden beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht. U stemt ermee in dat u dergelijke beschermde informatie en materialen op geen enkele wijze zult gebruiken, anders dan voor het persoonlijke en niet-commerciële gebruik van de Services in overeenstemming met deze Overeenkomst. Geen enkel deel van de Content of Services mag in enige vorm of op enige wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst. U stemt ermee in dat u de Services of de Content op geen enkele wijze zult aanpassen, verhuren, uitlenen, verkopen, delen, of distribueren en dat u de Services niet zult exploiteren op een niet uitdrukkelijk toegestane wijze.

De naam Apple, het logo van Apple, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Fitness+, en andere handelsmerken, servicemerken, illustraties en logo’s van Apple die in verband met de Services worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple in de Verenigde Staten en in andere landen van de wereld. U ontvangt geen recht of licentie met betrekking tot een van de voornoemde handelsmerken.

AUTEURSRECHT 

Tenzij anderszins vermeld, zijn Services en Content geleverd door Apple auteursrechtelijk beschermd door Apple Inc. en haar dochterondernemingen.

Indien u meent dat via de Services beschikbare Content inbreuk maakt op een door u opgeëist auteursrecht, kunt u contact opnemen met Apple op de volgende locaties:

- Apps van derden: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

- Apple TV+ en Apple Fitness+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

- Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

- Ringtones: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ringtonestorenotices/

- Alle andere Services (inclusief maar niet beperkt tot iTunes Store, Apple Music en Apple Podcasts): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

Dit is voor ons de snelste manier om uw kennisgeving van beweerde inbreuk te verwerken. De langzamere methode om onze aangewezen agent te bereiken en uw melding te verwerken is door een correcte en volledige kennisgeving van vermeende inbreuk naar het onderstaande postadres te sturen.

Apple Inc.

T.a.v.: Copyright Agent

One Apple Park Way

MS: 1IPL

Cupertino, CA 95014

Telefoon: 408.996.1010

E-mail: copyrightnotices@apple.com 

Apple heeft een beleid ingesteld om in voorkomende gevallen de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op de auteursrechten van anderen of waarvan herhaaldelijk wordt beweerd dat ze inbreuk maken op deze auteursrechten, onbruikbaar te maken en/of te beëindigen. Als onderdeel van de tenuitvoerlegging van dit beleid kan Apple naar eigen goeddunken de accounts van gebruikers waarvan is vastgesteld dat zij herhaaldelijk inbreuk plegen op de auteursrechten van anderen of om andere daarmee verband houdende redenen opschorten, onbruikbaar maken en/of beëindigen.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

a. Apple zal redelijke zorgvuldigheid en vakkundigheid betrachten bij de levering van de Services. Tenzij anders bepaald door lokale wetgeving geniet u mogelijk een wettelijke conformiteitsgarantie voor aangeschafte Content met een minimumduur van twee (2) jaar, en voor Content waarop u zich tijdens de overeengekomen leveringsperiode abonneert. Apple doet geen andere beloften en geeft geen andere garanties met betrekking tot de Services, en garandeert met name niet dat buiten de wettelijke garantie:

(i) uw gebruik van de Service ononderbroken of foutloos zal zijn. U stemt ermee in dat Apple van tijd tot tijd om technische of operationele redenen de Service voor onbepaalde tijd kan verwijderen of de Services op elk gewenst moment kan annuleren en u hiervan voor zover praktisch uitvoerbaar op de hoogte zal stellen. Als Apple een Service beëindigt die een abonnement is waarvoor u al hebt betaald, zal Apple u een restitutie verlenen. Als Apple een Service beëindigt die geen abonnement is, heeft dit geen invloed op de Content die u al hebt verkregen en gedownload;

(ii) de Services vrij zullen zijn van verlies, beschadiging, aanvallen, virussen, interferentie, hacking of andere inbreuken op de beveiliging die als overmacht worden aangemerkt, en Apple wijst elke aansprakelijkheid in verband daarmee af. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een reservekopie van uw eigen systeem, inclusief alle Content die u via de Service hebt gekocht of verkregen.

b. U STEMT ERMEE IN DAT, TENZIJ VEREIST DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, APPLE GEEN VERANTWOORDELIJKHEID HEEFT OM CONTENT VIA ONZE SERVICES AAN U BESCHIKBAAR TE BLIJVEN STELLEN, EN DAT APPLE NIET AANSPRAKELIJK IS JEGENS U INDIEN CONTENT, INCLUSIEF AANGEKOCHTE CONTENT, NIET MEER BESCHIKBAAR IS VOOR DOWNLOADEN, OPNIEUW DOWNLOADEN OF STREAMEN.

c. Behalve zoals uiteengezet in (e) hieronder of in het geval dat u enig wettelijk recht op restitutie of schadeloosstelling uitoefent, zijn Apple, haar directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, opdrachtgevers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door Apple, haar werknemers of agenten wanneer:

(i) er geen sprake is van schending van een wettelijke zorgplicht jegens u door Apple of haar werknemers of agenten;

(ii) het verlies of de schade geen redelijkerwijs te voorzien gevolg is van een dergelijke schending;

(3) het verlies of de schade groter is geworden als gevolg van schending uwerzijds van enige voorwaarde van deze Overeenkomst;

(iv) het verlies of die schade het gevolg is van een besluit van Apple om informatie of Content te verwijderen of de toegang ertoe te weigeren, uw toegang tot de Service op te schorten of te beëindigen of een andere maatregel te nemen gedurende het onderzoek naar een vermoedelijke schending, of het gevolg is van de conclusie van Apple dat een schending van deze Overeenkomst heeft plaatsgevonden; of

(v) er sprake is van verlies van inkomsten, handel of winst, of enig verlies of beschadiging van gegevens in verband met uw gebruik van de Services.

d. Apple zal redelijke inspanningen leveren om door u aangeleverde informatie in verband met de Services te beschermen, onder meer tegen frauduleus gebruik.

e. Niets in deze Overeenkomst ontslaat Apple geheel of ten dele van haar aansprakelijkheid wegens fraude, grove nalatigheid of boos opzet, of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door diens nalatigheid.

f. Als u deze Overeenkomst schendt, bent u aansprakelijk jegens Apple, haar directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten en licentiegevers voor alle aanspraken die voortvloeien uit uw schending. U bent tevens aansprakelijk voor elke actie die Apple onderneemt in het kader van haar onderzoek naar een vermoedelijke schending van deze Overeenkomst, of als gevolg van haar bevindingen of beslissing dat er een schending van deze Overeenkomst heeft plaatsgevonden.

g. APPLE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE GEGEVENSKOSTEN DIE U MAAKT IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SERVICES.

WETTELIJKE UITZONDERINGEN VOOR OVERHEIDSINSTELLINGEN

Indien u een erkende openbare onderwijsinstelling of overheidsinstelling bent en enig deel van deze Overeenkomst, zoals het geheel of een gedeelte van het gedeelte over schadevergoeding, ongeldig of onafdwingbaar is tegenover u vanwege een toepasselijke lokale, nationale, staats- of federale wet, zal dat gedeelte als ongeldig of onafdwingbaar worden beschouwd en worden uitgelegd op een wijze die zo goed mogelijk strookt met de toepasselijke wet.

TOEPASSELIJK RECHT

Tenzij in de volgende paragraaf uitdrukkelijk anders bepaald of voor zover vereist door toepasselijk recht, zullen deze Overeenkomst en de relatie tussen u en Apple en alle Transacties op de Services worden geregeld door de wetten van de Staat Californië, met uitsluiting van zijn bepalingen van conflictenrecht. U en Apple stemmen ermee in geschillen of claims die uit deze Overeenkomst voortvloeien ter beslechting voor te leggen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken binnen de gemeente Santa Clara, Californië. Wanneer (a) u geen Amerikaanse staatsburger bent; (b) u niet in de V.S. woonachtig bent; (c) u niet vanuit de V.S. toegang tot de Service hebt; en (d) u staatsburger van een van de hieronder genoemde landen bent, dan stemt u er hierbij mee in dat geschillen of claims die uit deze Overeenkomst voortvloeien zullen worden beheerst door het toepasselijk recht zoals hieronder beschreven, ongeacht enige conflictrechtelijke wetsbepalingen en dat u zich hierbij onherroepelijk onderwerpt aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de hieronder genoemde staat, provincie of het land waarvan het recht heersend is:

Wanneer u een ingezetene bent van een land van de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zullen het recht en de rechtbanken van uw gebruikelijke woonplaats de toepasselijke wetgeving zijn.

Het V.N.-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt specifiek uitgesloten van toepassing op deze Overeenkomst.

OVERIGE BEPALINGEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Apple en is van toepassing op uw gebruik van de Services en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en Apple met betrekking tot hetzelfde onderwerp. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, die mogelijk van toepassing zijn wanneer u Transacties uitvoert of gebruikmaakt van gelieerde services, content van derden, software van derden of aanvullende services zoals het Volume Purchase Program. Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, dient dat deel zodanig te worden geïnterpreteerd - in overeenstemming met toepasselijke wetgeving - dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer Apple een recht of bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of handhaaft, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand met betrekking tot die bepaling of andere bepalingen. Apple is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van verplichtingen door omstandigheden waarop Apple geen invloed heeft.

U stemt ermee in dat u zich zult houden aan alle lokale, provinciale, federale en nationale wetten, verordeningen en voorschriften die op uw gebruik van de Services van toepassing zijn. Op uw gebruik van de Services kunnen nog andere wetten van toepassing zijn. Het risico van verlies van elektronisch geleverde transacties gaat over op de koper bij de elektronische verzending aan de ontvanger. Geen enkele werknemer of agent van Apple heeft het recht deze Overeenkomst te wijzigen.

Apple kan u een kennisgeving doen toekomen met betrekking tot de Services door het sturen van een e-mail naar uw e-mailadres of een brief per post naar uw postadres of door middel van een mededeling in de Services. Kennisgevingen zullen onmiddellijk van kracht worden. Apple kan ook via e-mail of pushmeldingen contact met u opnemen om u bijkomende informatie over de Services te sturen.

Alternatieve geschillenbeslechting. De EU beheert een platform voor vrijwillige onlinegeschillenbeslechting, dat toegankelijk is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Apple Distribution International Ltd. heeft besloten hieraan niet deel te nemen. Bij problemen neemt u contact op met Apple Support https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

U verleent Apple bij dezen het recht om de maatregelen te treffen die naar mening van Apple redelijkerwijs noodzakelijk of passend zijn om de naleving van enig deel van deze Overeenkomst te handhaven en/of te controleren. U stemt ermee in dat Apple het recht heeft, zonder enige aansprakelijkheid jegens u, om gegevens en/of informatie bekend te maken aan wetshandhavingsautoriteiten, overheidsfunctionarissen en/of derden wanneer Apple dat redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om de naleving van enig deel van deze Overeenkomst (met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht van Apple om mee te werken aan een juridische procedure met betrekking tot uw gebruik van de Services en/of Content en/of een vordering van derden dat uw gebruik van de Services en/of Content onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op de rechten van derden) te handhaven en/of te controleren.

Datum laatste wijziging: 18 september 2023