We vinden dat veiligheid niet ten koste moet gaan van

individuele privacy.

Waarover we vaak vragen krijgen en hoe we daarop reageren.

Apple ontvangt via verschillende soorten juridische procedures verzoeken om informatie of actie door Apple. Wanneer de overheid of een particuliere organisatie Apple vraagt om informatie of gegevens van klanten, verlangt Apple dat men zich aan de geldende wetten en regels houdt. We vereisen contractueel dat onze serviceaanbieders zich aan dezelfde norm houden die wij toepassen wanneer de overheid Apple om informatie verzoekt. Onze juridische afdeling beoordeelt of verzoeken een geldige wettelijke basis hebben. Is dat het geval, dan voldoen wij aan het verzoek door de juiste gegevens te leveren. Als een verzoek geen geldige wettelijke basis heeft, of als wij het onduidelijk, ongepast of te breed geformuleerd vinden, weigeren we het verzoek of vragen we om het aan te passen. Elk halfjaar brengen we verslag uit van de verzoeken die we hebben ontvangen.

Namens onze klanten blijven we werken aan meer transparantie en beveiligings­maatregelen.

Apple heeft voor haar producten en diensten nooit een achterdeur of een loper gemaakt. We hebben ook nog nooit een overheid direct toegang gegeven tot servers van Apple. En dat zullen we ook nooit doen.

Bekijk de transparantierapporten van Apple

Programma voor ondersteuning van wetshandhavende instanties

Wij zijn ervan overtuigd dat wetshandhavende instanties een cruciale rol spelen bij het zorgen voor een veilige maatschappij. Als wij over informatie beschikken, stellen we die dan ook beschikbaar aan wetshandhavende instanties binnen de kaders van een geldige juridische procedure. Omdat we begrijpen dat wetshandhavende instanties regelmatig digitaal bewijsmateriaal nodig hebben, zorgt een speciaal team binnen onze juridische afdeling dat alle rechtsgeldige informatieverzoeken van wereldwijde wetshandhavende instanties worden verwerkt en beantwoord. Dit wereldwijd opererende team reageert ook 24 uur per dag, 7 dagen per week op noodverzoeken.

Voor overheden en wetshandhavende instanties publiceren we internationale richtlijnen voor geldige juridische procedures. Daarnaast publiceren we twee keer per jaar een transparantierapport, waarin we toelichten welke soorten verzoeken we ontvangen en hoe we daarmee omgaan. Ook geven we regelmatig trainingen aan medewerkers van wetshandhavende instanties over de verschillende soorten gegevens die Apple ter beschikking kan stellen en hoe deze te verkrijgen zijn, volgens onze richtlijnen voor geldige juridische procedures.

Schrijf je in voor de online cursus wetshandhaving

We zijn ook bezig met de lancering van een online portal. Daar kunnen vooraf geautoriseerde medewerkers van wetshandhavende instanties wereldwijd rechtsgeldige gegevensverzoeken indienen, het verloop van hun verzoeken bijhouden en reacties van Apple ontvangen.

Bij Apple hechten we grote waarde aan de veiligheid en privacybescherming van onze gebruikers. De ontwikkelingen die we hierboven beschrijven, en de manier waarop we medewerking verlenen aan onderzoeken, onderschrijven onze overtuiging.

Richtlijnen voor informatieverzoeken van wetshandhavende instanties aan Apple: