Hardwaregaranties

Als u vragen hebt over garanties van nieuwe of gereviseerde Apple-hardware, selecteert u hieronder een product.

JavaScript is required to view this content.

Something went wrong.

The content for this page did not load correctly. Reload the page to try again.

Informatie over de garantie

Aanvullende wettelijke rechten voor consumenten

Voor consumenten die aanspraak kunnen maken op wetten of regelgeving ter bescherming van de consument in het land van aankoop, vormen de voordelen van de beperkte garantie van Apple een aanvulling op alle rechten die hun worden verleend op grond van dergelijke consumentenwetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze aanvullende rechten.

Meer informatie over de rechten die u volgens de consumentenwetgeving hebt, vindt u hier.

Producten zonder het Apple- en Beats-merk / producten van derden

De Beperkte Garantie van Apple heeft geen betrekking op producten zonder het Apple- of Beats-merk, zelfs niet als deze samen met Apple-producten in één verpakking zijn geleverd of samen met Apple-producten zijn verkocht. Producten zonder het Apple- of Beats-merk vallen mogelijk onder een garantie die door de fabrikant van het product wordt verstrekt. Meer informatie hierover vindt u op de doos en in de documentatie van uw product.

Niet meer geproduceerde producten

Voor informatie over service voor niet meer geproduceerde producten klikt u hier.

Garantieverleners per regio of land van aankoop

Hier vindt u een overzicht van alle bedrijven wereldwijd die verplicht zijn garantie te verlenen op basis van de Beperkte Garantie van Apple. Lees meer