AppleCare for Enterprise

Voorwaarden

ALS COMMERCIEEL BEDRIJF/KOPER VAN APPLE-PRODUCTEN CONFORM EEN TOEPASSELIJKE KOOPOVEREENKOMST ('ONDERLIGGENDE AANKOOP') KOMT U IN AANMERKING VOOR DE AANKOOP VAN HET AANVULLENDE GARANTIESERVICEPLAN DAT HIERIN WORDT BESCHREVEN ('SERVICEPLAN'). DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET APPLE VOOR ONDERSTEUNINGSDIENSTEN DIE WORDEN VERLEEND ONDER DIT SERVICEPLAN, GAAT U (HIERNA 'BEDRIJF' OF 'U') ERMEE AKKOORD DAT DE VOLGENDE VOORWAARDEN ('VOORWAARDEN') VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERLENING VAN DIENSTEN ONDER HET SERVICEPLAN. LET WEL DAT DIENSTEN DIE WORDEN VERLEEND CONFORM DE BEPERKTE GARANTIE IN DE KOOPOVEREENKOMST VOOR UW APPARATUUR OF CONFORM HET TOEPASSELIJK RECHT, NAARGELANG HETGEEN VAN TOEPASSING IS, ONDER DE VOORWAARDEN VAN DE DESBETREFFENDE KOOPOVEREENKOMST EN/OF TOEPASSELIJKE GARANTIEWETGEVING VALLEN. MET BETREKKING TOT DIENSTEN WAAROP DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN, GELDT DAT DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET APPLE OM DIENSTEN ONDER HET SERVICEPLAN TE VERKRIJGEN OF DOOR HET SERVICEPLAN TE REGISTREREN, HET BEDRIJF AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN.

De rechten die in deze voorwaarden worden beschreven met betrekking tot retouren, restituties en garanties vormen een aanvulling op uw wettelijke rechten.

1. Het Serviceplan in het algemeen

Dit Serviceplan is een niet op verzekering gebaseerde aanvullende garantie die hardwareservice en technische ondersteuningsdiensten biedt voor producten van het merk Apple en de meegeleverde accessoires in de oorspronkelijke verpakking ('Inbegrepen apparaten') die worden vermeld in de documentatie van uw Serviceplan ('Planbevestiging'). Dit Serviceplan is bedoeld om ervoor te zorgen dat de Inbegrepen apparaten die u hebt verkregen door middel van de Onderliggende aankoop blijven functioneren op het hoge kwaliteitsniveau waarom Apple bekend staat. Uw Planbevestiging is in deze voorwaarden opgenomen door middel van verwijzing.

In aanvulling op de Inbegrepen apparaten biedt Apple ook hardwareservice en technische ondersteuningsdiensten voor muizen van het merk Apple, Apple Battery Chargers en andere accessoires van het merk Apple die zijn gekocht bij Apple en worden gebruikt met de Inbegrepen apparaten (tezamen met de Inbegrepen apparaten aangeduid als 'Inbegrepen apparatuur').

Zoals hieronder uitvoeriger wordt beschreven, bevat dit Serviceplan drie duidelijke voordelen aan bedrijfsklanten voor Apple: (a) hoogwaardige snelle service op de volgende werkdag voor reparatie- of vervangingsdiensten krachtens de bestaande garantiebepalingen van de oorspronkelijke koopovereenkomst(en) die van toepassing zijn op de Inbegrepen apparatuur; (b) hoogwaardige reparatie- of vervangingsservice op de volgende werkdag voor materiaal- en fabricagefouten van de Inbegrepen apparatuur na de vervaldatum van de garantiebepaling van de oorspronkelijke hardwarekoopovereenkomst voor een aanvullende periode die wordt vastgesteld door de gekochte garantie; en (c) door het Bedrijf aangevraagde vervanging van Apple iPhone-, iPad- of iPod touch-apparaten of vervangende onderdelen voor een Mac-apparaat of beeldscherm van het merk Apple ('Serviceonderdelen') die eigendom zijn van Apple maar beschikbaar worden gemaakt voor het Bedrijf. Daarnaast biedt het Serviceplan uitgebreidere IT-ondersteuningsdiensten aan het Bedrijf, 24 uur per dag, 7 dagen in de week ('24/7').

2. De Plantermijn

Het Serviceplan gaat in wanneer het Bedrijf zich registreert voor het Serviceplan en Apple deze registratie aanvaardt, en eindigt op de datum die wordt vermeld in uw Planbevestiging ('Plantermijn'). U ontvangt uw Planbevestiging op of vlak na de datum van aankoop of deze wordt daarna automatisch naar u verzonden. Service onder dit Serviceplan vormt een aanvulling op diensten die worden verleend volgens de toepasselijke wetgeving, de hardwaregarantie van de fabrikant die is opgenomen in de toepasselijke oorspronkelijke koopovereenkomsten en gratis technische ondersteuning. Apple verleent geen diensten na beëindiging van dit Serviceplan.

3. Verleende diensten onder het Serviceplan

3.1 Hardwareservice

Als u tijdens de Plantermijn een geldig serviceverzoek indient door Apple te kennen te geven dat (i) er materiaal- en/of fabricagefouten zijn opgetreden in de Inbegrepen apparatuur, of (ii) dat het vermogen van de batterij van Inbegrepen apparatuur om een elektrische lading vast te houden minder dan tachtig procent (80%) van de originele specificaties is, zal Apple (a) het defect kosteloos repareren met nieuwe of gebruikte originele Apple-onderdelen die zijn getest en aan de functionele vereisten van Apple voldoen, of (b) de Inbegrepen apparatuur omruilen voor een Vervangend apparaat dat nieuw is of dat bestaat uit nieuwe en/of gebruikte originele Apple-onderdelen en dat is getest en voldoet aan de functionele vereisten van Apple. Apple zal alles doen wat redelijk in haar vermogen ligt om de Inbegrepen apparatuur te repareren. Alle Vervangende apparaten die onder die Serviceplan worden verstrekt zullen ten minste dezelfde of substantieel vergelijkbare kenmerken hebben (bijvoorbeeld een ander model met dezelfde kenmerken, of hetzelfde model in een andere kleur) als het originele product. Als Apple de Inbegrepen apparatuur omruilt, wordt de oorspronkelijke Inbegrepen apparatuur eigendom van Apple en wordt het Vervangende apparaat eigendom van het Bedrijf en vervolgens beschouwd als Inbegrepen apparatuur. Het Serviceplan is van toepassing op de vervangen Inbegrepen apparatuur voor de resterende periode van het Serviceplan. Apple gebruikt voor service mogelijk Inbegrepen apparatuur of vervangende onderdelen die afkomstig zijn uit een ander land dan het land waaruit de Inbegrepen apparatuur of de originele onderdelen afkomstig waren.

3.2 Opties voor hardwareservice

Apple biedt het Bedrijf hardwareservices door middel van een of meer van de volgende opties:

(i) Service volgende dag op locatie. Service volgende dag op locatie is beschikbaar als de locatie van de Inbegrepen apparatuur binnen het bereik van het gebied voor service op locatie valt, zoals online wordt beschreven op apple.com/support/enterprise/onsite.html. Als service op locatie wordt aangevraagd binnen het servicegebied, stuurt Apple een servicetechnicus of aangewezen koerier naar de locatie van de Inbegrepen apparatuur om service te verlenen. De service wordt ofwel ter plekke uitgevoerd of de servicetechnicus of aangewezen koerier vervoert de Inbegrepen apparatuur naar een Erkende Apple serviceprovider ('AASP') of een Apple reparatieservicelocatie ('ARS') voor service. Als de service is uitgevoerd op een AASP- of ARS-locatie, regelt Apple dat de Inbegrepen apparatuur na de service naar het Bedrijf wordt getransporteerd. Apple zal alles doen wat redelijk in haar vermogen ligt om een servicetechnicus of aangewezen koerier te leveren binnen de responstijden die worden beschreven op apple.com/support/enterprise/onsite.html. Als een servicetechnicus of aangewezen koerier een locatie bezoekt op een afgesproken tijdstip en er geen medewerker van het Bedrijf aanwezig is om de servicetechnicus of aangewezen koerier toegang te verlenen, kan Apple mogelijk kosten in rekening brengen voor het bezoek. Meer informatie over service op locatie, waaronder het servicegebied en de responstijden, is beschikbaar op apple.com/support/enterprise/onsite.html.

(ii) Afgifteservice (carry-in-service). De carry-in-service is beschikbaar voor de meeste Inbegrepen apparatuur, mits het Bedrijf afspraken heeft gemaakt met een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider ('AASP') die carry-in-service aanbiedt voor test- en reparatieservices, en het Bedrijf de vereiste Serviceplangegevens verstrekt. De service wordt in de Apple Store of bij de AASP uitgevoerd, of de Store kan de Inbegrepen apparatuur naar een Apple-reparatieservice ('ARS') sturen om de service uit te voeren. Zodra het Bedrijf of een vertegenwoordiger van het Bedrijf bericht heeft ontvangen dat de service is voltooid, moet het Bedrijf of de bevoegde vertegenwoordiger van het Bedrijf de Inbegrepen apparatuur zo snel mogelijk ophalen of uw servicecontactpersoon bellen om de Inbegrepen apparatuur op uw locatie binnen het gebied voor service op locatie te laten bezorgen. Apple neemt de kosten voor verzending van de Inbegrepen apparatuur naar uw locatie voor haar rekening.

(iii) Mail-in service (Opsturen per post). De directe mail-in service is eveneens beschikbaar voor de meeste Inbegrepen apparatuur. Als Apple bepaalt dat uw Inbegrepen apparatuur in aanmerking komt voor de Mail-in Service en u voor deze optie kiest, stuurt of bezorgt Apple u een bewijs van vooruitbetaling van de verzendkosten (en zo nodig verpakkingsmateriaal als u niet meer over de originele verpakking beschikt) en vervolgens verzendt u de Inbegrepen apparatuur naar een ARS-locatie conform de instructies van Apple. Zodra de service is voltooid, stuurt de ARS-locatie de Inbegrepen apparatuur naar u terug. Apple neemt de kosten voor verzending van de Inbegrepen apparatuur naar en van uw locatie voor haar rekening als u alle instructies opvolgt.

(iv) Express Replacement Service ('ERS') of Do-it-Yourself ('DIY')-service. De ERS is beschikbaar voor bepaalde Inbegrepen apparatuur. De DIY-service is beschikbaar voor veel onderdelen of accessoires van Inbegrepen apparatuur en hiermee kan uw IT- of vergelijkbare afdeling ('IT-afdeling') service verrichten op uw eigen Inbegrepen apparatuur, indien u wenst. Als de ERS- of DIY-service beschikbaar is, is de volgende procedure van toepassing.

(a) Service waarbij Apple terugzending van het vervangen Inbegrepen apparaat of onderdeel vereist. Apple kan een creditcardautorisatie vereisen als waarborgsom voor de verkoopprijs van het vervangende Inbegrepen apparaat of onderdeel en eventuele verzendkosten. Indien u niet in staat bent om een creditcardautorisatie af te geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor deze service en zal Apple een andere serviceoptie voorstellen. U ontvangt van Apple een Vervangend apparaat of onderdeel, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen Inbegrepen apparaat of onderdeel. Als u de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in, zodat de kosten voor het Inbegrepen apparaat of onderdeel en de verzendkosten van en naar uw adres niet bij u in rekening worden gebracht. Als u het vervangen Inbegrepen apparaat of onderdeel niet volgens de instructies terugzendt of een vervangen Inbegrepen apparaat of onderdeel terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple uw creditcard met het geautoriseerde bedrag.

(b) Service waarbij Apple geen terugzending van het vervangen Inbegrepen apparaat of onderdeel vereist. U ontvangt van Apple gratis een Vervangend apparaat of onderdeel, zo nodig met instructies voor vervanging, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen apparaat of onderdeel.

(c) Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die de ERS- of DIY-service met zich meebrengt. Indien u meer hulp nodig hebt bij de ERS- of DIY-service na ontvangst van het vervangende onderdeel, kunt u contact opnemen met uw Apple-contactpersoon die wordt vermeld in uw Serviceplan.

3.3 Technische ondersteuning

3.3.1 Technische ondersteuning voor IT-afdelingen

Nadat de registratie van het Bedrijf is aanvaard, zal Apple technische ondersteuningsdiensten ('Ondersteuningsdiensten') verlenen voor Apple software of hieraan gerelateerde technologieën ('Ondersteunde producten') in het kader van het toepasselijke Serviceplan, dit alles zoals beschreven op de volgende webpagina: apple.com/legal/sales-support/applecare/docs/AppleCare_Service_Plan.pdf ('Ondersteuningspagina van het Serviceplan'). Apple behoudt zich het recht voor om de verleende Ondersteuningsdiensten en/of Ondersteunde producten die zijn opgenomen in het Serviceplan op elk gewenst moment te wijzigen door middel van updates op de Ondersteuningspagina van het Serviceplan. Apple zal de Ondersteuningsdiensten en/of Ondersteunde producten niet zodanig wijzigen dat (i) hierdoor de geboden voordelen voor het Bedrijf in het kader van de Ondersteuningsdiensten aanzienlijk afnemen, of (ii) dit een aanzienlijke invloed heeft op de verplichting van Apple om de Ondersteuningsdiensten te leveren aan het Bedrijf, of (iii) dit een aanzienlijke invloed heeft op de rechten of voordelen die het Bedrijf krijgt in het kader van de Ondersteuningsdiensten. Voor updates die van invloed zijn op het Serviceplan van het Bedrijf, zal Apple binnen dertig (30) dagen voorafgaand aan de publicatie van de update het Bedrijf op de hoogte stellen van deze update via het e-mailadres dat door het Bedrijf is geregistreerd. De voorwaarden die worden beschreven op de Ondersteuningspagina van het Serviceplan, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zijn in deze voorwaarden opgenomen alsof ze hierin volledig zijn uiteengezet. Indien de voorwaarden in dit document en de voorwaarden op de Ondersteuningspagina van het Serviceplan op enig punt met elkaar in strijd zijn, gelden de voorwaarden op de Ondersteuningspagina van het Serviceplan.

3.3.2 Technische ondersteuning voor Eindgebruikers

Tijdens de Plantermijn biedt Apple uw eindgebruikers telefonisch en via internet 24/7 toegang tot technische ondersteuningsbronnen ('Technische ondersteuning voor Eindgebruikers'), zoals wordt beschreven op de Service Plan-ondersteuningspagina: apple.com/legal/sales-support/applecare/docs/AppleCare_Service_Plan.pdf. Apple behoudt zich het recht voor om de technische ondersteuning voor Eindgebruikers in het kader van het Serviceplan op elk gewenst moment te wijzigen, door updates te publiceren op de Serviceplan-ondersteuningspagina. Apple zal de technische ondersteuning voor Eindgebruikers niet wijzigen op een wijze die (i) de aan Eindgebruikers verleende voordelen van het Bedrijf wezenlijk beperkt, (ii) wezenlijke gevolgen heeft voor de verplichting van Apple om technische ondersteuningsdiensten voor Eindgebruikers aan het Bedrijf te leveren, of (iii) wezenlijke gevolgen heeft voor de rechten of voordelen die het Bedrijf geniet in het kader van de technische ondersteuning voor Eindgebruikers. Voor updates die van invloed zijn op het Serviceplan het Bedrijf zal Apple het Bedrijf ten minste dertig (30) dagen voor de ingangsdatum van de update via het door het Bedrijf geregistreerde e-mailadres op de hoogte stellen van de update. De voorwaarden die worden beschreven op de Ondersteuningspagina van het Serviceplan, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zijn in deze Voorwaarden opgenomen alsof ze hierin volledig zijn uiteengezet. In geval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden in dit document en de voorwaarden op de Ondersteuningspagina van het Serviceplan, zijn de voorwaarden op de Ondersteuningspagina van het Serviceplan leidend.

Technische ondersteuning voor Eindgebruikers kan bestaan uit hulp bij installatie, implementatie, configuratie, probleemoplossing en herstel (behalve gegevensherstel), inclusief het bewaren, terughalen en beheren van bestanden; de interpretatie van systeemfoutmeldingen; en vaststellen wanneer hardwareservice noodzakelijk is. Apple biedt ondersteuning voor de op dat moment geldende versie van de ondersteunde software en de vorige Grote release. In het kader van dit onderdeel betekent 'Grote release' een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals '1.0' of '2.0' en die geen bètaversie of pre-releaseversie is.

3.4 Omvang van de Technische ondersteuning voor Eindgebruikers

Onder van het Serviceplan zal Apple Technische ondersteuning voor Eindgebruikers verlenen voor het volgende:

(i) Inbegrepen apparatuur.

(ii) De macOS-, iOS-, iPadOS-, tvOS- en watchOS-besturingssystemen ('Besturingssysteem') en softwareprogramma's van het merk Apple die zijn ontwikkeld voor gebruik met de Inbegrepen apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Keynote, Pages, Numbers, Foto's, iMovie, GarageBand, Aperture, Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor, MainStage (ook wel 'Software' genoemd). Apple biedt ook technische ondersteuning via de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op de besturingssysteemsoftware voor servers van Apple ('macOS Server') op een Mac.

(iii) Verbindingsproblemen tussen Inbegrepen apparatuur en een Ondersteunde computer. Een 'Ondersteunde computer' is een computer die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Inbegrepen apparatuur en waarop een besturingssysteem is geïnstalleerd dat wordt ondersteund door de Inbegrepen apparatuur.

3.5 Vervangingsvoorraden serviceonderdelen ('Servicevoorraad')

Tijdens de Plantermijn stelt Apple twee (2) vervangingsvoorraden die eigendom zijn Apple beschikbaar aan het Bedrijf om de Serviceonderdelen om welke reden dan ook te vervangen (naar elke aanvraag wordt verwezen als een 'Uitvoeringsaanvraag').

3.5.1 Voorraad apparaten

Apple stelt een Voorraad serviceonderdelen beschikbaar aan het Bedrijf, die bestaat uit de relevante Apple iPad-, iPhone- en iPod touch-apparaten (de 'Voorraad apparaten') die nieuw zijn of uit nieuwe en/of gebruikte originele Apple-onderdelen bestaan en die zijn getest en voldoen aan de functionele vereisten van Apple. Het totale aantal Uitvoeringsaanvragen voor voorraad apparaten dat is toegestaan door het Bedrijf zal niet hoger zijn dan het volgende percentage van het totale aantal apparaten dat valt onder Inbegrepen apparaten volgens het Serviceplan, afhankelijk van de aangeschafte functie Servicevoorraad zoals weergegeven in uw Planbevestiging:

Servicevoorraad:

5%

Servicevoorraad+:

10%

 

Het Bedrijf kan, behalve zoals beschreven in paragraaf 4.1.1, gebruikmaken van de Voorraad apparaten om een Inbegrepen iPad-, iPhone- of iPod touch-apparaat te vervangen, te allen tijde en om welke reden dan ook (elke gebruikmaking van een apparaat is een enkele Uitvoeringsaanvraag) en altijd afhankelijk van de beschikbaarheid van de relevante Serviceonderdelen in de Voorraad apparaten, mits het Bedrijf een Inbegrepen apparaat dat wordt vervangen, retourneert aan Apple. Het Inbegrepen apparaat dat wordt teruggestuurd naar Apple wordt eigendom van Apple, zonder enige voorwaarde of beperking, en de vervanging uit de Voorraad apparaten wordt eigendom van het Bedrijf, zonder enige voorwaarde of beperking. Vervangingen uit de Voorraad apparaten moeten hetzelfde model zijn als het Inbegrepen apparaat dat wordt teruggestuurd naar Apple.

3.5.2 Voorraad onderdelen

Apple stelt een Voorraad serviceonderdelen beschikbaar aan het Bedrijf, die bestaat uit alle relevante onderdelen van Mac-apparaten of beeldschermen van het merk Apple en die groot genoeg is om al die Inbegrepen Mac-apparaten en die beeldschermen van het merk Apple (de 'Voorraad onderdelen') volledig te herstellen die nieuw zijn of uit nieuwe en/of gebruikte originele Apple-onderdelen bestaan en die zijn getest en voldoen aan de functionele vereisten van Apple. Apple mag naar eigen inzicht bepalen welke onderdelen moeten worden vervangen om ervoor te zorgen dat het Inbegrepen Mac-apparaat of beeldscherm van het merk Apple weer werkt. Elke Uitvoeringsaanvraag door het Bedrijf zal, ongeacht het benodigde aantal afzonderlijke onderdelen om te voldoen aan de aanvraag, worden beschouwd als één enkele Uitvoeringsaanvraag. Apple installeert het vervangende Serviceonderdeel voor het Bedrijf kosteloos. Het aantal Uitvoeringsaanvragen voor voorraad onderdelen dat is toegestaan door het Bedrijf zal gelijk zijn aan het volgende percentage van het totale aantal Inbegrepen Mac-apparaten of beeldschermen van het merk Apple volgens het Serviceplan, afhankelijk van de aangeschafte functie Servicevoorraad zoals weergegeven in uw Planbevestiging:

Servicevoorraad:

2%

Servicevoorraad+:

4%

 

Onderdelen die uit de Voorraad onderdelen worden gehaald en geïnstalleerd in een Inbegrepen Mac-apparaat of beeldscherm van het merk Apple, worden het eigendom van het Bedrijf, zonder enige voorwaarde of beperking. Onderdelen die worden verwijderd van een Inbegrepen Mac-apparaat of beeldscherm van het merk Apple tijdens installatie van onderdelen van de Voorraad onderdelen, worden eigendom van Apple, zonder enige voorwaarde of beperking.

Als dit Serviceplan om welke reden dan ook eindigt voordat het Bedrijf alle beschikbare Serviceonderdelen in de Voorraad apparaten en/of de Voorraad onderdelen heeft gebruikt, wordt het belang van het Bedrijf in en de toegang van het Bedrijf tot de Serviceonderdelen in dergelijke Voorraden onmiddellijk stopgezet en zullen de Serviceonderdelen in dergelijke Voorraden onverwijld weer geheel en onvoorwaardelijk eigendom van Apple worden.

3.5.3 Serviceplan is van toepassing op Serviceonderdelen

Het Serviceplan is van toepassing op alle Serviceonderdelen, en elk Serviceonderdeel wordt een Inbegrepen apparaat of zal hieronder vallen gedurende de rest van de Termijn van het Serviceplan.

3.5.4 Niet-nakoming van retournering van Vervangen serviceonderdelen aan Apple

Als het Bedrijf om welke reden dan ook een vervanging aanvraagt van de beschikbare Servicevoorraad wanneer het Bedrijf de intentie heeft het vervangen apparaat of vervangen onderdeel te retourneren, maar het niet binnen 14 werkdagen na ontvangst van het serviceonderdeel retourneert aan Apple, of zoals anders vermeld in de procedures van Apple of schriftelijk vastgelegd door Apple, wordt de op dat moment door de fabrikant voorgestelde verkoopprijs van het Serviceonderdeel voor het geleverde apparaat of onderdeel berekend aan het Bedrijf. In deze gevallen wordt het Serviceonderdeel geen of niet beschouwd als onderdeel van een Inbegrepen apparaat onder dit Serviceplan.

4. Planbeperkingen

4.1 Beperkingen voor Hardwareservice en Servicevoorraad

4.1.1 Beperkingen van toepassing op zowel Hardwareservice als Servicevoorraad

De hardwareservices die zijn beschreven in paragraaf 3.1 en de toegang tot de Servicevoorraad die is beschreven in paragraaf 3.5, zijn niet van toepassing op:

(i) Installatie, verwijdering of vernietiging van de Inbegrepen apparatuur of de levering van apparatuur terwijl er onderhoud of reparaties op de Inbegrepen apparatuur worden uitgevoerd;

(ii) Inbegrepen apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of dat is aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant; of

(iii) Inbegrepen apparatuur die is verloren of gestolen;

(iv) Verlies, gebruiksverlies, beschadiging of corruptie van, onvermogen tot toegang tot of onvermogen tot manipulatie van elektronische hardware of software of onderdelen daarvan, die worden gebruikt voor de opslag of verwerking van, toegang tot of verzending of ontvangst van informatie binnen de Inbegrepen apparatuur als gevolg van een andere oorzaak of een ander verlies dan de specifiek in dit Plan vermelde gedekte verliezen, met inbegrip van ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van een dergelijk systeem, een denial-of-service-aanval of ontvangst of verzending van kwaadaardige code; of

(v) Verlies, gebruiksverlies, beschadiging of corruptie van, onvermogen tot toegang tot of onvermogen tot manipulatie van elektronische gegevens die zijn opgeslagen in de Inbegrepen apparatuur, met inbegrip van dergelijk verlies veroorzaakt door ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik van zulke gegevens, een ontzegging-van-dienstaanval of ontvangst of overdracht van een kwaadaardige code.

4.1.2 Beperkingen alleen van toepassing op Hardwareservice

De hardwareservice die is beschreven in paragraaf 3.1 is niet van toepassing op:

(i) Schade veroorzaakt door (a) een ander product dan de Inbegrepen apparatuur, (b) misbruik, roekeloosheid, moedwillig of opzettelijk gedrag, verkeerd gebruik, contact met vloeistof behalve als gevolg van materiaal- en fabricagefouten, brand, aardbeving, overstroming of andere externe oorzaken, (c) de bediening van de Inbegrepen apparatuur buiten het toegestane of bedoelde gebruik zoals is beschreven door de fabrikant, of (d) onderhoud (inclusief hardware-upgrades en -uitbreidingen) dat wordt uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Apple of een AASP is;

(ii) Cosmetische schade aan de Inbegrepen apparatuur die verder geen invloed heeft op de werking van de Inbegrepen apparaat, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, krassen, deuken en gebroken plastic op poorten;

(iii) Preventief onderhoud aan de Inbegrepen apparatuur;

(iv) Inbegrepen apparatuur die gevaarlijk materiaal bevat, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, biologische materialen en allergenen die een risico vormen voor de menselijke gezondheid;

(v) Gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage of anderszins te wijten zijn aan de normale slijtage van het product; of

(vi) Buitensporige of onherstelbare schade (bijvoorbeeld Inbegrepen apparatuur die is geplet, gebogen of gedeeltelijk of volledig is ondergedompeld in vloeistof).

4.2 Technische ondersteuning

De technische ondersteuning die wordt beschreven in paragraaf 3.3 van dit Serviceplan geldt niet voor:

(i) Problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden naar de nieuwste versie, op voorwaarde dat Apple instructies en ondersteuning voor het upgraden van software verstrekt aan het Bedrijf;

(ii) Het gebruik of een aanpassing van de Inbegrepen apparatuur, het Besturingssysteem of de Software door het Bedrijf of een werknemer of agent van het Bedrijf op een manier waarvoor deze niet is bedoeld om te worden gebruikt of aangepast;

(iii) Technische ondersteuning voor Eindgebruikers voor producten of software van andere fabrikanten of hun effect op of interactie met de Inbegrepen apparatuur, het Besturingssysteem of de Software;

(iv) technische ondersteuning voor het Besturingssysteem of software van het merk Apple die is bestempeld als “bèta”, “prerelease” of “preview” of software met vergelijkbare labels;

(v) Technische ondersteuning voor Eindgebruikers voor macOS-software voor servers, behalve wanneer de grafische gebruikersinterface wordt gebruikt voor problemen met server- en netwerkbeheer op macOS Server op een Mac;

(vi) Webbrowsers, e-mailprogramma's en internetaanbiedersoftware van andere fabrikanten of configuraties van het Besturingssysteem die nodig zijn om deze producten te gebruiken;

(vii) Schade aan, of verlies van software of gegevens die worden bewaard of opgenomen op de Inbegrepen apparatuur; herstel en herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens vallen niet onder dit Serviceplan;

(viii) Problemen die verband houden met internet, scriptgebruik, FX-scriptgebruik, programmeren, compileren, foutopsporing, ontwerp van infrastructuur, maken van materiaal, aanpassen van materiaal, planning/ontwerp van een multimediaproject, resourcemanagement, budgettering, training of andere problemen die buiten het bestek vallen van de Ondersteuningsdiensten zoals die zijn beschreven in uw Serviceplan;

(ix) Verlies of gebruiksverlies van, schade aan, corruptie van, verlies van toegang tot of onvermogen tot manipulatie van elektronische hardware of software of onderdelen daarvan, die worden gebruikt voor de opslag of verwerking van, toegang tot, of verzending of ontvangst van informatie binnen de Inbegrepen apparatuur als gevolg van een oorzaak of verlies anders dan de specifiek in dit Plan vermelde gedekte verliezen, met inbegrip van ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van een dergelijk systeem, een denial-of-service-aanval of ontvangst of verzending van kwaadaardige code;

(x) Verlies, gebruiksverlies, beschadiging of corruptie van, onvermogen tot toegang tot of onvermogen tot manipulatie van elektronische gegevens die zijn opgeslagen in de Inbegrepen apparatuur, met inbegrip van dergelijk verlies veroorzaakt door ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van dergelijke gegevens, een denial-of-service-aanval of ontvangst of verzending van kwaadaardige code.

5. Beperkingen van technische ondersteuning

5.1 Ondersteuningsincidenten

Een 'Ondersteuningsincident' is een specifiek, afzonderlijk probleem waarvan kan worden vastgesteld dat dit tot één oorzaak te herleiden is. Apple zal alles doen wat in haar vermogen ligt om een Ondersteuningsincident op te lossen, maar garandeert niet dat Ondersteuningsincidenten worden opgelost. Apple zal naar eigen inzicht bepalen wat een Ondersteuningsincident is en, voor zover dit wettelijk is toegestaan, of het Ondersteuningsincident is opgelost. In het algemeen is een Ondersteuningsincident opgelost als het Bedrijf één van de volgende ontvangt: (a) informatie die het probleem verhelpt; (b) informatie over het verkrijgen van een softwarematige oplossing die het probleem verhelpt; (c) een kennisgeving dat het probleem wordt veroorzaakt door een bekend, onopgelost probleem of een compatibiliteitsprobleem met een Ondersteund product; (d) informatie dat het probleem zal zijn opgelost als wordt overgestapt op een nieuwere release van het Ondersteunde product; of (e) een kennisgeving dat is vastgesteld dat het probleem wordt veroorzaakt door een hardwarematig apparatuurprobleem.

5.2 Responstijden

Apple zal 24/7 Ondersteuningsdiensten verlenen, onder voorbehoud van de uitzonderingen die worden beschreven in het gedeelte Werkuren van het Serviceplan op de Ondersteuningspagina van het Serviceplan. Apple zal alles doen wat in haar vermogen ligt om zo snel mogelijk binnen de responstijd die is beschreven in het Serviceplan te reageren op een aanvraag voor een Ondersteuningsdienst, maar garandeert niet dat binnen een specifieke tijdsperiode een oplossing wordt gegeven.

5.3 Gebruik

Ondersteuningsdiensten zijn niet bedoeld voor gebruik bij risicovolle activiteiten of taken, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bediening van nucleaire installaties, de besturing van luchtvaartuigen, communicatiesystemen, oproepsystemen voor eerstehulpdiensten, luchtverkeersleidingsystemen, levensondersteunende systemen of diensten, of andere activiteiten waarbij problemen met de Ondersteuningsdiensten kunnen leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of ernstige schade aan personen, zaken of het milieu.

5.4 Technische contactpersonen

Ondersteuningsdiensten worden geleverd aan personen of agenten die daartoe door het Bedrijf zijn aangewezen bij de registratie en die daarvoor in aanmerking komen in het kader van het Serviceplan ('Technische contactpersonen'). Het contact tussen of namens het Bedrijf en Apple voor technische ondersteuning volgens het Serviceplan verloopt uitsluitend via de Technische contactpersonen. Als het Bedrijf een wijziging wil aanbrengen in de Technische contactpersonen, moet het Bedrijf Apple hiervan ten minste vijf (5) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen via het van toepassing zijnde adres zoals hieronder beschreven of de wijzigingen rechtstreeks via de beveiligde, aangepaste website van het Bedrijf invoeren, zoals beschreven in de instructiehandleiding die is aangeleverd bij aanvang van het Serviceplan.

6. Service en ondersteuning verkrijgen

U kunt diensten verkrijgen door de instructies in uw Planbevestiging te volgen.

7. Verantwoordelijkheden van het Bedrijf

7.1 Algemeen

Het Bedrijf moet het Serviceplan registreren en de toegangsinstructies opvolgen die door Apple worden verstrekt om Ondersteuningsdiensten te ontvangen. Het Bedrijf is verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het leggen en onderhouden van contact via e-mail en telefoon met Apple. Het bedrijf zal bij het aanvragen van Ondersteuningsdiensten medewerking verlenen aan Apple door informatie te verstrekken die noodzakelijk is om Apple te helpen bij de diagnose van een technisch probleem. Het Bedrijf is verantwoordelijk voor alle denkbare herstel of reconstructie van verloren gegane of gewijzigde bestanden, gegevens of programma's. Het Bedrijf zal een volledig plan voor het maken van reservekopieën van gegevens en het herstel van gegevens na noodgevallen implementeren en onderhouden. Het Bedrijf is als enige verantwoordelijk voor alle denkbare beveiliging van zijn vertrouwelijke informatie, geheime informatie of informatie die zijn eigendom is. Het Bedrijf en de Technische contactpersonen zullen aan Apple geen vertrouwelijke informatie onthullen, noch informatie die eigendom van de Klant is, noch enige informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten die Apple blootstellen aan aansprakelijkheid. Het Bedrijf en de Technische contactpersonen dienen een redelijk begrip te hebben van het Ondersteunde product waarvoor het Bedrijf de Ondersteuningsdienst aanvraagt en van het computersysteem waarop het Ondersteunde product wordt gebruikt. Het Bedrijf mag de Ondersteuningsdiensten niet overdragen aan derden. Ondersteuningsdiensten worden uitsluitend verstrekt voor intern gebruik door het Bedrijf, en onbevoegde verspreiding van de Ondersteuningsdiensten zal reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van dit Serviceplan. Het Bedrijf zal redelijke maatregelen nemen om onbevoegde verspreiding en onbevoegd gebruik van de Ondersteuningsdiensten te voorkomen. Het Bedrijf zal geen misbruik maken van de ontvangst of het gebruik van Ondersteuningsdiensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de toegang tot Ondersteuningsdiensten om routine-updates uit te voeren of andere taken die redelijkerwijs binnen de werkingssfeer en vaardigheden van de eigen IT-afdeling van het Bedrijf vallen.

In het geval dat Ondersteuningsdiensten worden uitgevoerd op de locatie van het Bedrijf als onderdeel van een Serviceplan, zal het Bedrijf ervoor zorgen dat Apple of haar bevoegde vertegenwoordiger toegang tot de locatie krijgt op het afgesproken tijdstip. Tevens zal het Bedrijf ervoor zorgen dat de werkomgeving voldoende veilig is om Apple de Ondersteuningsdiensten te laten uitvoeren.

7.2 Minimale vloot

Het Bedrijf moet tijdens de Termijn van dit Serviceplan over minimaal 200 Inbegrepen apparaten ('Minimale vloot') beschikken die actief zijn aangemeld bij AppleCare for Enterprise. Als tijdens de Termijn van dit Serviceplan de grootte van de Vloot van het Bedrijf op enig moment gedurende langer dan twaalf (12) maanden minder is dan 200 apparaten, wordt dit beschouwd als zijnde schending van de Voorwaarden van dit Serviceplan door het Bedrijf en kan dit Serviceplan worden geannuleerd door Apple volgens paragraaf 11 - Annulering. Daarnaast kan Apple het Bedrijf toestaan AppleCare for Enterprise aan te schaffen voor aanvullende apparaten tijdens de Termijn van dit Serviceplan om de vlootgrootte van het Bedrijf uit te breiden of om te voldoen aan de vereiste voor de minimale Vlootgrootte. De beschikbare prijzen en servicevoorwaarden kunnen verschillen.

8. Ondersteuningsdiensten via toegang op afstand

Als onderdeel van het Serviceplan kan Apple Ondersteuningsdiensten leveren door middel van externe toegang via internet, waarbij Apple, indien het Bedrijf daarvoor toestemming verleent, toegang tot de computer van het Bedrijf zal verkrijgen, de computer zal aansturen en informatie op de computer zal verzamelen met behulp van installatie en gebruik van software voor externe toegang. Installatie en gebruik van de software voor externe toegang door of namens het Bedrijf duidt op toestemming voor Apple om op deze manier Ondersteuningsdiensten te leveren. De software voor externe toegang mag geheel of gedeeltelijk blijven staan op de computer van het Bedrijf nadat de sessie voor Ondersteuningsdiensten is voltooid. Het recht op de software voor externe toegang en alle intellectuele eigendomsrechten die hierop van toepassing zijn, blijven bij Apple en/of haar licentiegevers. Gebruik van de toepasselijke software voor externe toegang is mogelijk onderworpen aan aanvullende licentiebepalingen, die beschikbaar zijn op apple.com/legal/sales-support/remote-support/. Het is het Bedrijf niet toegestaan enig deel van de software voor externe toegang te ontmantelen of aan reverse engineering te onderwerpen. Wanneer Ondersteuningsdiensten worden verleend via externe toegang, zal Apple uitsluitend toegang verkrijgen tot de computer van het Bedrijf, de computer aansturen en informatie op de computer verzamelen voor zover dat volgens Apple in redelijkheid noodzakelijk is om het Ondersteuningsincident te analyseren en hiervoor assistentie te verlenen. Apple raadt aan dat het Bedrijf alle bestanden en programma's sluit die niet relevant zijn voor het Ondersteuningsincident. Via de software voor externe toegang of de voorzieningen op de computer van het Bedrijf kan het Bedrijf de sessie voor Ondersteuningsdiensten via externe toegang te allen tijde beëindigen.

9. Afwijzing van garantie

HOEWEL APPLE NIET KAN GARANDEREN DAT EEN ONDERSTEUNINGSINCIDENT WORDT OPGELOST, ZAL APPLE ALLES DOEN WAT IN REDELIJKHEID IN HAAR VERMOGEN LIGT OM OP PROFESSIONELE WIJZE ONDERSTEUNINGSDIENSTEN TE LEVEREN IN HET KADER VAN HET SERVICEPLAN. VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, ZIJN DE HIERIN BESCHREVEN EXPLICIETE GARANTIE EN SCHADELOOSSTELLINGEN EXCLUSIEF EN KOMEN DEZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, SCHADELOOSSTELLINGEN EN BEPALINGEN, HETZIJ MONDELING, SCHRIFTELIJK, VOORTVLOEIEND UIT WETTELIJKE RECHTEN, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND. VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, SLUITEN APPLE EN HAAR LICENTIEGEVERS IN HET BIJZONDER ALLE DENKBARE UIT WETTELIJKE RECHTEN VOORTVLOEIENDE OF IMPLICIETE GARANTIES UIT DIE HET GEVOLG ZIJN VAN OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN, INCLUSIEF ELKE IMPLICIETE GARANTIE OF VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

10. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE EN HAAR LICENTIEGEVERS VOLGENS DEZE VOORWAARDEN BEPERKT TOT DE BEDRAGEN DIE HET BEDRIJF HEEFT BETAALD VOOR HET DOOR HET BEDRIJF BESTELDE SERVICEPLAN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN APPLE EN HAAR LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERLEI INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN OF APPARATUUR OF FACILITEITEN, OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, DIE OF DAT OP ENIGERLEI WIJZE HET GEVOLG IS VAN DEZE VOORWAARDEN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DIE WORDT AANGEVOERD (HETZIJ OP GROND VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD, WAARONDER NALATIGHEID, EEN OVEREENKOMST OF ANDERSZINS), EN ONGEACHT OF APPLE EN HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. MOGELIJK BEVATTEN DE LICENTIEBEPALINGEN VOOR DE SOFTWARE VOOR EXTERNE TOEGANG OP apple.com/legal/sales-support/remote-support/ NOG ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN.

11. Annulering

U mag dit Serviceplan op elk moment en om welke reden dan ook annuleren. Als u besluit om dit Serviceplan te annuleren, kunt u Apple bellen op het telefoonnummer hieronder of kunt u een schriftelijke kennisgeving onder vermelding van het overeenkomstnummer van uw Serviceplan per post of per fax verzenden naar het toepasselijke adres in de tabel hieronder. U moet een kopie van het originele aankoopbewijs van het Serviceplan meesturen met uw kennisgeving. Tenzij anders bepaald in lokale wetgeving, wordt het door u betaalde bedrag voor het Plan volledig terugbetaald minus de waarde van eventuele service die onder het Serviceplan is verleend indient u annuleert binnen dertig (30) dagen na aankoop van het Serviceplan of na ontvangst van deze Voorwaarden, als dit later is. Als u na meer dan dertig (30) dagen na uw ontvangst van dit Serviceplan annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato van de oorspronkelijke aankoopprijs. De restitutie naar rato is gebaseerd op het percentage van de nog niet vervallen termijn van het Serviceplan, minus de waarde van eventuele service die onder het Serviceplan aan u is verleend.

Contactgegevens voor restitutie

Land

Adres

Telefoonnummer

Alle EMEA-landen

Apple Customer Support,
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Republiek Ierland

Binnen Oostenrijk:

0800 220325

Binnen België:

Fr 0800 80 404

Nl 0800 80 407

Binnen Denemarken:

80249625

Binnen Finland:

0800 96372

Binnen Luxemburg

(352) 800 24550

Binnen Nederland:

(+31) 0900 7777 703

Binnen Noorwegen:

800 56952

Binnen Portugal:

800207983

Binnen Spanje:

(+34) 902 151 992

Binnen Zweden:

(020) 100 529

Binnen Zwitserland:

0800 00 1853

 

Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Apple een Serviceplan op elk moment beëindigen (a) als het Bedrijf, nadat Apple het Bedrijf ten minste vijftien (15) dagen daaraan voorafgaand een schriftelijke kennisgeving heeft verstrekt, de voor een Serviceplan verschuldigde vergoeding niet betaalt, of (b) als het Bedrijf, nadat Apple de Klant ten minste dertig (30) dagen daaraan voorafgaand een schriftelijke kennisgeving heeft verstrekt, een inbreuk op deze Voorwaarden niet heeft verholpen, (c) als het Bedrijf handelt in strijd met een of meer van de voorwaarden van een softwarelicentieovereenkomst met betrekking tot het gebruik van de software die is geleverd in het kader van een Serviceplan, of (d) vanwege fraude of omdat er onjuiste informatie is verstrekt door het Bedrijf of werknemers of agenten van het Bedrijf. Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Apple dit Plan ook met een opzegtermijn van dertig (30) dagen annuleren als er geen serviceonderdelen meer voor de Inbegrepen apparatuur beschikbaar zijn. Als Apple dit Serviceplan annuleert omdat er geen serviceonderdelen meer beschikbaar zijn, ontvangt u een restitutie naar rato voor de nog niet vervallen termijn van het Serviceplan. De paragrafen 9, 10 en 15 blijven van kracht ook nadat dit Serviceplan om welke reden dan ook is beëindigd.

12. Apple; toepasselijk recht

'Apple' is Apple Distribution International Limited, Hollyhill Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. DEZE VOORWAARDEN ZIJN ONDERWORPEN AAN DE WETTEN VAN IERLAND, EN EVENTUELE GESCHILLEN VALLEN ONDER DE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANKEN VAN IERLAND.

13. Gebruik van Software

In het geval dat software wordt verstrekt als onderdeel van een Serviceplan, is dergelijke software het auteursrechtelijke werk van Apple Inc. en/of haar licentiegevers. Het Bedrijf mag de software uitsluitend installeren, reproduceren en gebruiken ten behoeve van ondersteuning van de Ondersteunde producten, maar de Klant mag deze software, behalve voor zover dit wettelijk is toegestaan, niet decompileren, aan reverse engineering onderwerpen, wijzigen, verhuren, leasen, in gebruik geven of enige afgeleide werken creëren. Als de software is onderworpen aan de voorwaarden van een afzonderlijke licentieovereenkomst, zijn de voorwaarden van deze afzonderlijke licentieovereenkomst van toepassing op het gebruik van de software. Alle software die onder deze Voorwaarden beschikbaar wordt gesteld aan de Amerikaanse overheid, wordt aangemerkt als 'restricted computer software' zoals gedefinieerd in artikel 52.227-19 van de Federal Acquisition Regulations ('FAR'). De rechten van de Amerikaanse overheid met betrekking tot de software zijn zoals gedefinieerd in artikel 52.227-19 van de FAR.

14. Gegevensbeveiliging en privacy

Het Bedrijf stemt ermee in en begrijpt dat het voor Apple noodzakelijk is om gegevens van het Bedrijf te verzamelen, te verwerken en te gebruiken om de service- en ondersteuningsverplichtingen in het kader van het Serviceplan te kunnen uitvoeren. Hieronder valt tevens de overbrenging van gegevens van het Bedrijf naar gelieerde bedrijven of serviceproviders conform de voorwaarden van het privacybeleid van Apple (apple.com/legal/privacy/). Apple zal de gegevens van het Bedrijf beschermen conform het privacybeleid van Apple. Indien werknemers van het Bedrijf toegang willen krijgen tot de gegevens die Apple over hen in haar bezit heeft of werknemers van het Bedrijf enige wijziging willen aanbrengen, kunnen werknemers van het Bedrijf de contactvoorkeuren wijzigen op de pagina Mijn info (apple.com/contact/myinfo). Apple kan gesprekken tussen vertegenwoordigers van het Bedrijf of Technische contactpersonen en Apple geheel of gedeeltelijk opnemen in verband met kwaliteitscontrole en voor opleidings- en naslagdoeleinden.

Belangrijk: Apple kan op grond van wetgeving en beleid verplicht zijn om bepaalde afbeeldingen te melden bij de autoriteiten als deze tijdens een ondersteuningssessie worden weergegeven. Het Bedrijf moet zijn werknemers, agenten en contractanten die mogelijk in bezit van Inbegrepen apparatuur zijn op de hoogte van deze verplichting stellen.

15. Overige informatie

15.1 Geen overdracht

Het is het Bedrijf niet toegestaan zijn rechten of plichten krachtens een Serviceplan over te dragen zonder voorafgaande toestemming van Apple. Elke ongeoorloofde overdracht is ongeldig.

15.2 Overmacht

Apple is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of in het geheel niet leveren van diensten ten gevolge van oorzaken die Apple in redelijkheid niet kan beïnvloeden.

15.3 Geen verklaring van afstand

Een verklaring van afstand van enige schending of enig verzuim krachtens dit Serviceplan dient niet te worden opgevat als een verklaring van afstand van enige latere schending of enig later verzuim.

15.4 Afdwingbaarheid

Indien een bevoegde rechtbank enige bepaling van dit Serviceplan nietig of niet-afdwingbaar acht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht, en de partijen zullen de nietige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke intenties van de partijen en het economische gevolg van het Serviceplan.

15.5 Volledige overeenkomst

Het Serviceplan, met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden waarnaar wordt verwezen op de webpagina's en in dit Serviceplan, vormt de volledige overeenkomst tussen Apple en het Bedrijf met betrekking tot het Serviceplan, waaronder de Ondersteuningsdiensten en de Servicevoorraad, die onder dit Serviceplan worden geleverd en vervangt alle voorgaande onderhandelingen, afspraken en overeenkomsten betreffende dit onderwerp, en geen enkele aanvulling op, verwijdering uit of wijziging van welke bepaling van dit Serviceplan dan ook is bindend voor Apple, tenzij schriftelijk ingediend en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Apple. Voorwaarden die worden vermeld op enige bestelling of op enig ander document dat door het Bedrijf wordt ingediend, zijn ongeldig en niet bindend, en worden specifiek afgewezen.

090921 Master Terms AppleCare for Enterprise - EMEA v2.4 - Dutch