Hergebruik- en recyclingprogramma van Apple

De algemene voorwaarden voor het recyclen van een apparaat op basis van het Hergebruik- en recyclingprogramma van Apple

Apple Inc., of aan Apple Inc. gelieerde ondernemingen of dochtermaatschappijen van Apple Inc. (gezamenlijk "Apple"), biedt deze recyclingservice gratis aan aan klanten van Apple Inc.

Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluit Apple hierbij uitdrukkelijk alle garantie, expliciet of impliciet, uit.

De klant verklaart en garandeert dat hij of zij wettelijk bevoegd is om Apple toestemming te geven de service uit te voeren.

Zodra de klant een apparaat bij Apple inlevert voor recycling, draagt hij of zij het eigendomsrecht op dat apparaat aan Apple over en doet hij of zij afstand van eventuele overige rechten op of belangen in het apparaat of gegevens daarop.

Apple garandeert niet, en kan niet garanderen, dat Apple eventuele verzoeken om het apparaat te retourneren kan inwilligen.

De klant stemt ermee in dat alleen hij of zij verantwoordelijk is voor het maken van een reservekopie van bestanden of gegevens voordat hij of zij het eigendomsrecht aan Apple overdraagt.

Gegevensherstel maakt geen deel uit van de service en Apple accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijk-heid voor verloren bestanden of gegevens.

Items die als onderdeel van deze recyclingservice aan Apple worden gegeven, mogen niet in strijd zijn met toepasselijke wetgeving, inclusief exportwetten, en de klant verklaart en garandeert dat hij of zij zich aan alle dergelijke wetgeving heeft gehouden en zal houden.

De klant verklaart en garandeert dat items die hij of zij voor recycling bij de service aanbiedt: (1) geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden (inclusief auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten), en (2) niet nagemaakt, gestolen of frauduleus zijn.

Deze service dient alleen voor legale doeleinden en de klant stemt ermee in Apple en alle managers, functionarissen, medewerkers en agenten van Apple, alle aan Apple gelieerde ondernemingen en alle dochtermaatschappijen van Apple te vrijwaren van alle claims die jegens hen worden gevoerd als gevolg van het uitvoeren van deze service namens de klant of als gevolg van schending van deze voorwaarden door de klant.

Apple, aan Apple gelieerde ondernemingen en medewerkers en agenten van Apple zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor speciale, indirecte of incidentele schade of gevolgschade als gevolg van deze service.

Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving blijft de volledige aansprakelijkheid van Apple met betrekking tot deze service, ongeacht de oorzaak, beperkt tot 20 €.

Deze aanbieding vervalt indien deze bij wet is verboden of indien er wettelijke beperkingen gelden.

Apple behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen of om deze service te beëindigen.

De service is niet inwisselbaar voor geld en vertegenwoordigt geen geldwaarde.