Voorwaarden voor de Express Replacement Service

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de Express Replacement Service ("ERS") die wordt verleend in combinatie met services die zijn gedekt door de Beperkte Garantie van Apple. Deze service is een aanvulling op de gratis serviceopties die onder de garantie van Apple vallen en heeft verder geen gevolgen voor uw wettelijke rechten.

i. Als u de tijd dat u niet over uw Apple product beschikt, wilt verkorten en als Apple vaststelt dat uw product in aanmerking komt voor ERS en u ervoor kiest om ERS aan te vragen door uw creditcardgegevens te verstrekken aan Apple, verzendt Apple een vervangend product naar de door u opgegeven locatie. U stuurt uw product naar Apple terug en zorgt ervoor dat Apple het product ontvangt binnen tien (10) werkdagen na de datum waarop Apple u het vervangende product heeft toegestuurd (de "Retourperiode"). U moet het originele product volgens de instructies van Apple retourneren in de verpakking waarin u het vervangende product hebt ontvangen. Apple behoudt het originele product en u behoudt het vervangende product.

ii. Voor ERS zal Apple uw creditcard belasten met de ERS-kosten, zoals beschreven op de onderstaande webpagina's met veelgestelde vragen over productservice ("Veelgestelde vragen over service"), op het moment dat het vervangende product wordt verzonden. De ERS-kosten worden niet in rekening gebracht bij klanten die een AppleCare-serviceplan hebben aangeschaft. Zodra het vervangende product wordt verzonden, zal Apple daarnaast een reservering op uw creditcard boeken die gelijk is aan de waarde van een nieuw product ("Vervangingswaarde"), zoals beschreven in de Veelgestelde vragen over service. Deze reservering wordt uitgevoerd door Apple en het bedrag van de reservering zal door Apple worden afgeschreven in het geval van enige schade aan het originele product die niet wordt gedekt door de garantie van Apple of het toepasselijke AppleCare-serviceplan, verlies van het originele product of andere betalingen die aan Apple zijn verschuldigd. Reparaties vallen niet onder de garantie wanneer:

 • Uw product niet langer wordt gedekt door de garantie van Apple, het AppleCare Service Plan of door consumentenwetgeving.
 • Het probleem dat u meldt, is veroorzaakt door onopzettelijke schade of onbevoegde aanpassingen of als genoemde onopzettelijke schade of onbevoegde aanpassingen voorkomen dat Apple het door u gemelde probleem kan aanpakken.
  ProductVeelgestelde vragen over service
  Product
  iPhone
  Veelgestelde vragen over service
  Product
  iPad
  Veelgestelde vragen over service
  Product
  Apple Watch
  Veelgestelde vragen over service

iii. Als Apple het originele product binnen de Retourperiode ontvangt in een zodanige staat dat het product: (i) in aanmerking komt voor service binnen de garantie, wordt de reservering op uw creditcard opgeheven; (ii) niet in aanmerking komt voor service binnen de garantie, maar wel voor service buiten de garantie, wordt de vergoeding voor reparatie buiten de garantie op uw creditcard in rekening gebracht, zoals beschreven in de Veelgestelde vragen over service; (iii) niet in aanmerking komt voor service binnen of buiten de garantie, wordt de Vervangingswaarde op uw creditcard in rekening gebracht. Een voorbeeld van een product dat niet in aanmerking komt voor service buiten de garantie, is een origineel product dat onbruikbaar is als gevolg van onbevoegde aanpassingen of catastrofale schade, zoals een apparaat dat in meerdere stukken is gebroken.

iv. Als het originele product binnen de Retourperiode aan Apple is geretourneerd, wordt het resterende deel van de Vervangingswaarde teruggeboekt op uw creditcard nadat is bevestigd dat alle andere toepasselijke kosten zijn betaald. Als Apple het originele product niet binnen de Retourperiode ontvangt, wordt uw creditcard belast met de Vervangingswaarde. Alle hierin genoemde vergoedingen en kosten zijn exclusief eventuele toepasselijke belastingen.

Voorwaarden per land

De volgende voorwaarden per land zijn van toepassing in geval van inconsistenties met enige andere bepaling van deze voorwaarden:

Australië: De contractuele rechten met betrekking tot retourneringen, terugbetalingen en garanties waar u onder deze voorwaarden mogelijk recht op hebt, zijn een aanvulling op de wettelijke rechten waar u mogelijk recht op hebt onder de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) en andere toepasselijke Australische wetten en regelgevingen voor de bescherming van de consument. Op onze goederen zijn garantiebepalingen van toepassing die op grond van de Australische consumentenwetgeving niet kunnen worden uitgesloten. U hebt recht op een reparatie, vervangend product of terugbetaling in geval van een zeer ernstig defect en ter compensatie van enig ander verlies of enige andere schade die redelijkerwijs te voorzien is. U hebt tevens recht op reparatie of vervanging van goederen indien de kwaliteit van de goederen niet aanvaardbaar is en het defect geen zeer ernstig defect inhoudt.

120121 ERS IW – Dutch