opent in nieuw venster
UPDATE 05 oktober, 2021

Apple onthult nieuwe middelen om op de basisschool te leren programmeren en inclusieve apps te leren ontwerpen

Nieuwe gids ‘Iedereen kan programmeren: voorschoolse en vroegschoolse educatie’ is vanaf vandaag beschikbaar, net als de activiteit ‘Inclusieve app ontwerpen’ en updates van de Schoolwerk-app
Leerlingen krijgen les in programmeren door code voor dansbewegingen te schrijven.
‘Iedereen kan programmeren: voorschoolse en vroegschoolse educatie’ is een nieuwe activiteitengids waarmee het aanbod programmeerlessen van Apple zich nu uitstrekt van de kleuterschool tot de universiteit.
Apple onthult nieuwe middelen voor basisschoolleerlingen en -leerkrachten, zoals de nieuwe activiteitengids ‘Iedereen kan programmeren: voorschoolse en vroegschoolse educatie’. Daarmee strekt het aanbod programmeerlessen van Apple zich nu uit van de kleuterschool tot de universiteit. Leerkrachten kunnen ook gebruikmaken van de nieuwe activiteit ‘Inclusieve app ontwerpen’, waarin hun leerlingen in één uur kennismaken met de wereld van programmeren en app-ontwikkeling. Daarnaast is de Schoolwerk-app uitgebreid met onder meer ondersteuning van exit-tickets en kunnen leerkrachten deze app ook op hun eigen devices gebruiken.
“Programmeren en apps ontwerpen zijn essentiële vaardigheden waarmee leerlingen kritisch en creatief leren denken. Dat komt altijd van pas, of ze nu uiteindelijk wel of geen app-ontwikkelaar worden”, aldus Susan Prescott, Vice President Education & Enterprise Marketing van Apple. “Apple biedt nu programmeerlessen aan die het hele onderwijsstelsel bestrijken, van kleuters tot studenten. Daarin worden ze uitgedaagd om geweldige apps te ontwerpen die inclusief zijn en voor iedereen toegankelijk zijn. Onze bronnen en ondersteuning voor leerkrachten zijn erop berekend om een nieuwe generatie innovators op te leiden, of ze nu net in hun eerste schooljaar zitten of al zover zijn om hun eerste echte app te bouwen.”
De educatieve ontwerpers van Apple werken samen met leerkrachten om het onderwijs te ondersteunen met Swift, de krachtige open-source programmeertaal van Apple die door professionele ontwikkelaars wordt gebruikt om de populairste apps ter wereld te bouwen. ‘Iedereen kan programmeren: voorschoolse en vroegschoolse educatie’ is een nieuwe activiteitengids ter aanvulling van het curriculum ‘Iedereen kan programmeren’ van Apple en de Swift Playgrounds-app. Leerkrachten en gezinnen kunnen hiermee kinderen al op jonge leeftijd laten kennismaken met programmeren, wanneer ze hun eerste rekenkundige denkvaardigheden ontwikkelen. Aan de hand van boeiende activiteiten (vaak zonder een device) maken kinderen van de kleuterklas tot groep vijf zich belangrijke programmeerconcepten eigen door te discussiëren, te ontdekken en te spelen in de vakken rekenen, kunstzinnige oriëntatie, muziek en gym. Een les over programmeercommando’s wordt bijvoorbeeld gegeven door middel van dansbewegingen en bij een activiteit over functies moeten leerlingen stap voor stap kalmeringstechnieken bespreken, wat binnen hun sociaal-emotionele ontwikkeling past.
“Door zich al op jonge leeftijd de basisbeginselen van programmeren eigen te maken, leren kinderen goed te luisteren, te communiceren en anders te denken. Bovendien draagt dit bij aan hun zelfvertrouwen”, aldus Leticia Batista, die lesgeeft aan een kleuterklas op McKinna Elementary School in Oxnard (Californië). “Programmeren stimuleert de gelijkheid tussen leerlingen, ongeacht de taal die ze thuis spreken. Zo bouwen we een sterke gemeenschap van probleemoplossers op. Ik sta te popelen om aan de slag te gaan met ‘Iedereen kan programmeren: voorschoolse en vroegschoolse educatie’ en mijn leerlingen kennis te laten maken met Swift door middel van boeiende activiteiten met kunst en beweging die afgestemd zijn op hun leeftijd.”
Tijdens de EU-programmeerweek van 9-24 oktober en in de Computer Science Education Week van 6-12 december spoort Apple leerkrachten aan om met hun leerlingen mee te doen aan de kennismakingsactiviteit ‘Inclusieve app ontwerpen’. Met deze nieuwe les van Apple kunnen leerkrachten hun leerlingen in één uur laten zien hoe zij hun ideeën kunnen omzetten in een inclusieve en toegankelijke app. Het app-ontwerpproces helpt leerlingen een probleem te benoemen dat zij belangrijk vinden, een creatieve oplossing te bedenken, een prototype te maken en de benodigde code te schrijven. Het helpt leerlingen ook kritisch na te denken over hoe ze inclusieve apps voor iedereen kunnen bouwen. Zo worden ze klaargestoomd als de innovators van morgen.
Daarnaast is de Schoolwerk-app uitgebreid met ondersteuning van een populaire toetsingstool, exit-tickets. Met exit-tickets kunnen leerkrachten gemakkelijk vragen maken om tijdens en na de les snel te toetsen of leerlingen de stof hebben begrepen, hoe ze erop reageren en of ze erdoor gegrepen zijn. Dankzij verbeteringen bij de configuratie van de Schoolwerk-app kunnen leerkrachten zelf Schoolwerk-accounts aanmaken voor leerlingen, met weinig tot geen tussenkomst van het IT-team.
‘Iedereen kan programmeren: voorschoolse en vroegschoolse educatie’ is vanaf vandaag gratis te downloaden op apple.co/code-early. In het kader van de EU-programmeerweek is de handleiding beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Noors, Spaans en Zweeds. Later volgen nog meer talen. De activiteit: ‘Inclusieve app ontwerpen’ is nu beschikbaar in het Apple Teacher Learning Center. De Schoolwerk-app is beschikbaar als bètaversie via AppleSeed for IT.
Deel artikel

Media

  • Tekst van dit artikel

  • Afbeeldingen in dit artikel

Contactpersonen voor de pers

Apple Media Helpline

media.benl@apple.com

(024) 744219