กิจกรรมของ Apple

รับชมได้ในวันที่ 7 พ.ค. เวลา 21:00 น. ประเทศไทย
ดูได้ที่ apple.com หรือทางแอป Apple TV