นวัตกรรมด้านซัพพลายเชน

Designed by Apple in California สร้างสรรค์โดยผู้คนจากทั่วโลก

ธุรกิจสามารถ
เป็นพลัง

ขับเคลื่อน
ให้เกิดสิ่งที่ดีได้


และก็ควรจะเป็น
เช่นนั้น
เราจึง

ปฏิบัติ
ตามค่านิยมของเรา


อยู่เสมอในทุกที่
ที่ดำเนินงาน


รวมถึง
ให้การสนับสนุนผู้คน


และชุมชนทั่วทั้ง
ซัพพลายเชน

ของเรา

ทั้งยังพยายาม


ปกป้องโลกที่ทุกคน


อาศัยอยู่ร่วมกัน

กรองเนื้อหาตามหมวดหมู่

ซัพพลายเชน
ระดับโลก

การประกอบ Studio Display ในจีนแผ่นดินใหญ่

ผู้คน

เรารับฟัง และลงมือทำ

การผลิตส่วนประกอบในสวิตเซอร์แลนด์

ผู้คน

แรงงานและสิทธิมนุษยชนคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

การประกอบ Apple Watch ในเวียดนาม

ผู้คน

ทุ่มเทเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การปรับแต่งผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา

ผู้คน

มาตรฐานในการว่าจ้างที่แข็งแกร่งที่สุด

การประกอบ Mac Pro ในสหรัฐอเมริกา

การศึกษา

ทักษะที่ช่วยเปิดประตูสู่โอกาส

การผลิตส่วนประกอบในสวิตเซอร์แลนด์

การศึกษา

กองทุนเพื่อการพัฒนาพนักงานของซัพพลายเออร์

Apple Education Hub ในจีนแผ่นดินใหญ่

การศึกษา

สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจาก

ความรู้ความเข้าใจ

โครงการด้านการศึกษาในอินเดีย

สุขภาพและความปลอดภัย

การผลิตที่ล้ำหน้า

การผลิตส่วนประกอบในสหรัฐอเมริกา

สุขภาพและความปลอดภัย

วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย

การประกอบ iMac ในไอร์แลนด์

สุขภาพและความปลอดภัย

เป็นผู้นำในการใช้สารเคมีอย่างชาญฉลาด

การประกอบ iPad ในเวียดนาม

สิ่งแวดล้อม

ซัพพลายเชนที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030

การประกอบ Apple Watch ในเวียดนาม

สิ่งแวดล้อม

สิทธิด้านสิ่งแวดล้อม ก็คือสิทธิมนุษยชนเช่นกัน

ป่าที่ได้รับการจัดการอย่างรับผิดชอบในออสเตรีย

สิ่งแวดล้อม

เรามีแนวคิดให้ปริมาณขยะเป็นศูนย์

การประกอบ iPhone ในจีนแผ่นดินใหญ่

สิ่งแวดล้อม

การเดินทางของเราสู่การใช้วัสดุรีไซเคิลและหมุนเวียน 100%

วัสดุที่ถูกคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดย Daisy หุ่นยนต์แยกชิ้นส่วน iPhone ของ Apple ในสหรัฐอเมริกา

อ่านรายงานประจำปี 2024 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความทุ่มเทของเราที่มีต่อผู้คนและโลกใบนี้

อ่านรายงานปี 2024
การผลิตส่วนประกอบในอินเดีย

อีกมากมายจาก Apple เกี่ยวกับซัพพลายเชนทั่วโลกของเรา

ความคิดเห็นของคุณช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

เรายินดีรับฟังข้อคิดเห็น คำถาม และไอเดียต่างๆ เกี่ยวกับซัพพลายเชนทั่วโลกของเรา

ความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาด: โปรดระบุชื่อ
เกิดข้อผิดพลาด: โปรดเลือกประเทศหรือภูมิภาค
เกิดข้อผิดพลาด: โปรดระบุหัวข้อเรื่อง
เกิดข้อผิดพลาด: โปรดเลือกหมวดหมู่ความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาด: โปรดเลือกหมวดหมู่ความเกี่ยวข้อง
เกิดข้อผิดพลาด: โปรดระบุความเกี่ยวข้อง
เกิดข้อผิดพลาด: โปรดแสดงความเห็น

ค่านิยมของเรา
คือตัวกำหนดทิศทาง