Apple เพื่อการศึกษา

แรงบันดาลใจ
แด่ทุกหัวใจ

ทุกคนมีวิธีการของตนเอง ในการเรียนรู้และการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลของ Apple ช่วยเสริมศักยภาพให้นักการศึกษาและนักเรียนทุกสาขา ในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และกำหนดนิยามความสำเร็จของตนเอง มาขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าด้วยกัน

การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา

จุดประกาย
ความคิดสร้างสรรค์
ในตัวนักเรียนทุกคน

ดูเพิ่มเติม

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

สอน สร้างสรรค์
และสร้างแรงบันดาลใจ
ได้ทุกวิธี

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา

ไม่มีอะไรหยุดคุณได้

ดูเพิ่มเติม

วิธีซื้อ

ค้นหาคำตอบที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนระดับประถมและมัธยมของคุณ

ดูเพิ่มเติม

เสริมศักยภาพให้สถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีของ Apple

ติดต่อ Apple เพื่อการศึกษาได้ที่
1800‑01‑9209

ดูเพิ่มเติม

ราคาส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักการศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัย

ประหยัดเงินกับ Mac และ iPad

สิ่งที่น่าสนใจ

สนับสนุนการศึกษา
ด้วยแนวทางแบบองค์รวม

ดูว่าโรงเรียน The Gardens School ใช้ iPad และ Mac อย่างไรเพื่อผนวกรวมการสนับสนุนทางสังคมและอารมณ์เข้าเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเรียน

อ่านเรื่องราว

บ่มเพาะนักสร้างสรรค์แห่งอนาคตได้ตั้งแต่วันนี้

ดูว่าโรงเรียนมัธยมศึกษา École Secondaire Sisler ใช้ Mac และ iPad อย่างไรในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทำงานด้านสื่อดิจิทัล

อ่านเรื่องราว

เปลี่ยนมาใช้อะไรใหม่ๆ เพื่อปลดล็อคโอกาสใหม่ๆ

ดูว่า Mac ช่วยวิทยาลัยแองกลิกัน St Andrew’s ลดค่าใช้จ่าย ยกระดับไอที และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้อย่างไร

อ่านเรื่องราว