Apple เพื่อการศึกษา

แรงบันดาลใจ
แด่ทุกหัวใจ

ทุกคนมีวิธีการของตนเอง ในการเรียนรู้และการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลของ Apple ช่วยเสริมศักยภาพให้นักการศึกษาและนักเรียนทุกสาขา ในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และกำหนดนิยามความสำเร็จของตนเอง มาขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าด้วยกัน

การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา

จุดประกาย
ความคิดสร้างสรรค์
ในตัวนักเรียนทุกคน

ดูเพิ่มเติม

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

สอน สร้างสรรค์
และสร้างแรงบันดาลใจ
ได้ทุกวิธี

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา

ไม่มีอะไรหยุดคุณได้

ดูเพิ่มเติม

วิธีซื้อ

ค้นหาคำตอบที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนระดับประถมและมัธยมของคุณ

ดูเพิ่มเติม

เสริมศักยภาพให้สถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีของ Apple

ติดต่อ Apple เพื่อการศึกษาได้ที่
1800‑01‑9209

ดูเพิ่มเติม

ราคาส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักการศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัย

ประหยัดเงินกับ Mac และ iPad

สิ่งที่น่าสนใจ

ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้

มาดูกันว่าความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ช่วยพัฒนาผลการศึกษาของนักเรียนได้อย่างไร

ดูวิดีโอเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้

ดูงานวิจัย (PDF) เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้

คิดสร้างสรรค์และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัย

มาดูกันว่า iPad และ Mac ดึงประสิทธิภาพสูงสุดจากตัวนักเรียนออกมาได้ยังไง

อ่านเรื่องราวของมณิชญา

อ่านเรื่องราวของสุวรา

สร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเรียนสร้างความแตกต่าง

ดูว่า Dr. Iimura และนักศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์ของเขาใช้เทคโนโลยีของ Apple เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างไรบ้าง

อ่านเรื่องราว

ข้อเสนอสิ้นสุด 27 กันยายน

ซื้อ Mac หรือ iPad สำหรับมหาวิทยาลัย รับเลย AirPods*

ประหยัดด้วยราคาส่งเสริมการศึกษา