Apple เพื่อการศึกษา

แรงบันดาลใจ
แด่ทุกหัวใจ

ทุกคนมีวิธีการของตนเอง ในการเรียนรู้และการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลของ Apple ช่วยเสริมศักยภาพให้นักการศึกษาและนักเรียนทุกสาขา ในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และกำหนดนิยามความสำเร็จของตนเอง มาขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าด้วยกัน

การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา

จุดประกาย
ความคิดสร้างสรรค์
ในตัวนักเรียนทุกคน

ดูเพิ่มเติม

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

สอน สร้างสรรค์
และสร้างแรงบันดาลใจ
ได้ทุกวิธี

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา

ไม่มีอะไรหยุดคุณได้

ดูเพิ่มเติม

วิธีซื้อ

ค้นหาคำตอบที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนระดับประถมและมัธยมของคุณ

ดูเพิ่มเติม

เสริมศักยภาพให้สถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีของ Apple

ติดต่อ Apple เพื่อการศึกษาได้ที่
1800‑01‑9209

ดูเพิ่มเติม

ราคาส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักการศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัย

ประหยัดเงินกับ Mac และ iPad

สิ่งที่น่าสนใจ

ผลักดันการอนุรักษ์ทางทะเล ด้วย iPhone และ Mac

มาดูกันว่านักศึกษามหาวิทยาลัยและนักแก้ปัญหาทางด้านมหาสมุทรอย่าง Bodhi ใช้เทคโนโลยีของ Apple เพื่อช่วยปกป้องท้องทะเลของเราได้อย่างไร

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ Bodhi

ส่งเสริมผู้เรียนให้ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการสนับสนุนผู้สอนให้ก้าวไปข้างหน้า

มาดูวิธีที่ Istituto Comprensivo Statale G. Ungaretti ใช้การเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple เพื่อนำวิธีการสอนขั้นสูงมาใช้กับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม

อ่านเรื่องราว

ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกๆ วัน ด้วย iPad

มาดูกันว่า iPad กลายเป็นส่วนสำคัญในการเรียนการสอนของเขตการศึกษาในญี่ปุ่นแห่งนี้ได้อย่างไร

อ่านเรื่องราว