คู่มือผู้ให้บริการรีไซเคิลของ Apple

การรีไซเคิลเป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่จำเป็นในการสร้างซัพพลายเชนแบบหมุนเวียน แต่อุตสาหกรรมรีไซเคิลก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ นับตั้งแต่ขยะทั้งหลายที่มีความหลากหลายอย่างมาก ไปจนถึงผลกำไรที่ต่ำสำหรับวัสดุบางชนิด เราจึงจัดทำคู่มือผู้ให้บริการรีไซเคิลของ Apple ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ให้บริการรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มืออาชีพในการแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ Apple อย่างปลอดภัย เพื่อให้นำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้มากที่สุด คู่มือฉบับนี้จะมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เกี่ยวกับขั้นตอนการรีไซเคิล รวมถึงแนะนำผู้ให้บริการรีไซเคิลวัสดุในขั้นตอนถัดไปสำหรับชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้จากการแยกชิ้นส่วน และเราจะอัปเดตคู่มือเพิ่มเติมในเว็บไซต์นี้เป็นระยะ