การบริการและการรีไซเคิลแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ทุกชนิดมีอายุการใช้งานจำกัด
จึงอาจต้องเข้ารับการบริการหรือรีไซเคิลในที่สุด โดยอายุการใช้งาน
แบตเตอรี่ของคุณนั้นจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
และการตั้งค่าของอุปกรณ์ที่คุณกำหนดไว้

รับบริการจาก Apple
หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

หากคุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ของคุณบ่อยขึ้นเรื่อยๆ อาจถึงเวลาแล้วที่ต้องนำแบตเตอรี่ของคุณ
มาเข้ารับบริการ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนพอลิเมอร์ในตัว
ควรเข้ารับการบริการจาก Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

เจ้าของ iPhone

แบตเตอรี่ของ iPhone 14 รุ่นต่างๆ และรุ่นก่อนหน้าได้รับการออกแบบมาให้เก็บประจุได้ 80% ของความจุแบตเตอรี่เดิมเมื่อชาร์จครบ 500 รอบภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม แบตเตอรี่ของ iPhone 15 รุ่นต่างๆ ได้รับการออกแบบมาให้เก็บประจุได้ 80% ของความจุแบตเตอรี่เดิมเมื่อชาร์จครบ 1,000 รอบภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม ประสิทธิภาพจริงของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ ซึ่งรวมถึงลักษณะการใช้งานและวิธีชาร์จ iPhone ที่ทำเป็นประจำด้วย การรับประกันระยะเวลา 1 ปีมาพร้อมความคุ้มครองการให้บริการในกรณีแบตเตอรี่ชำรุด นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ให้ไว้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศนั้นๆ และหากไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน Apple ยังมี บริการด้านแบตเตอรี่ ซึ่งค่าบริการและข้อกำหนดอาจแตกต่างกันไป

เจ้าของ Apple Watch

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการออกแบบมาให้สามารถชาร์จและคายประจุได้ถึง 1,000 รอบ
โดยที่ยังคงเก็บไฟได้ถึง 80% ของความจุเดิม การรับประกัน 1 ปี (สำหรับ Apple Watch
และ Apple Watch Sport) และการรับประกัน 2 ปี (สำหรับ Apple Watch Edition)
ครอบคลุมถึงการให้บริการสำหรับแบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ ซึ่งหากว่า
หมดระยะเวลารับประกันแล้ว ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple ใกล้บ้านคุณ
อาจให้ บริการด้านแบตเตอรี่ กับคุณได้ ซึ่งค่าบริการและข้อกำหนดอาจแตกต่างกันไป

เจ้าของ iPad

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการออกแบบมาให้สามารถชาร์จและคายประจุได้ถึง 1,000 รอบ
โดยที่ยังคงเก็บไฟได้ถึง 80% ของความจุเดิม การรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมถึงการให้บริการ
สำหรับแบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ ซึ่งหากว่าหมดระยะเวลารับประกันแล้ว ผู้ให้บริการ
ที่ได้รับอนุญาตของ Apple ใกล้บ้านคุณอาจให้ บริการด้านแบตเตอรี่ กับคุณได้ ซึ่งค่าบริการและข้อกำหนดอาจแตกต่างกันไป

เจ้าของ iPod

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการออกแบบมาให้สามารถชาร์จและคายประจุได้ถึง 400 รอบ
โดยที่ยังคงเก็บไฟได้ถึง 80% ของความจุเดิม การรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมถึงการให้บริการ
สำหรับแบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ ซึ่งหากว่าหมดระยะเวลารับประกันแล้ว ผู้ให้บริการ
ที่ได้รับอนุญาตของ Apple ใกล้บ้านคุณอาจให้ บริการด้านแบตเตอรี่ กับคุณได้ ซึ่งค่าบริการและข้อกำหนดอาจแตกต่างกันไป

เจ้าของ MacBook

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการออกแบบมาให้สามารถชาร์จและคายประจุได้ถึง 1,000 รอบ
โดยที่ยังคงเก็บไฟได้ถึง 80% ของความจุเดิม การรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมถึงการ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ โดย Apple มีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่
สำหรับ MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro ทุกรุ่นที่มีแบตเตอรี่ในตัว

เราจะจัดการแบตเตอรี่ของคุณด้วยความรับผิดชอบ

การทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะทั่วไปถือเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น Apple และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple ทุกรายจึงให้คำมั่นที่จะรีไซเคิลและกำจัดแบตเตอรี่ด้วยความเคารพต่อโลกใบนี้อย่างมากที่สุด เราจึงอยากให้คุณรีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณ หรือทิ้งแบตเตอรี่จาก AirTag กับเรา แล้วเราจะจัดการส่วนที่เหลือเอง และที่สำคัญนอกเหนือจากการทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว อุปกรณ์ของคุณยังอาจเข้าเกณฑ์ได้รับเครดิตเพื่อนำไปซื้อผลิตภัณฑ์ Apple ชิ้นใหม่อีกด้วย

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลของ Apple