ทำไมถึงต้องเป็น
ลิเทียมไอออน

เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีของแบตเตอรี่โดยทั่วไป แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
นั้นชาร์จได้เร็วกว่า ใช้งานได้นานกว่า และมีความหนาแน่นของพลังงาน
ที่สูงกว่า จึงทำให้มีระยะเวลาการใช้งานที่นานขึ้นในน้ำหนักที่เบาลง
และเพียงแค่คุณรู้จักการทำงานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนิดหน่อย
คุณก็จะได้แบตเตอรี่ที่ทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยทีเดียว

ชาร์จแบบเร็วเพื่อความสะดวก
และชาร์จแบบช้าเพื่ออายุ
การใช้งานที่ยาวนาน

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของ Apple ใช้การชาร์จแบบเร็วเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
จนถึง 80% แล้วจึงเปลี่ยนมาเป็นการชาร์จแบบช้า โดยระยะเวลาในการชาร์จไปจนถึง 80%
แรกนั้นจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าและอุปกรณ์ที่คุณชาร์จ และเมื่อชาร์จเกิน 80% ไปแล้ว
ซอฟต์แวร์อาจจำกัดการชาร์จหากอุณหภูมิของแบตเตอรี่สูงกว่าระดับที่แนะนำ ซึ่งกระบวนการ
แบบผสมผสานนี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณนำอุปกรณ์ไปใช้ได้เร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังยืดอายุแบตเตอรี่
ให้คุณได้อีกด้วย

ขั้นที่ 1: ชาร์จแบบเร็ว

เพิ่มพลังงานให้คุณ
ในเวลาที่รวดเร็วกว่า

0%
80%
100%

ขั้นที่ 2: ชาร์จแบบช้า

ผ่อนกระแสไฟฟ้าลง
เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่

การชาร์จที่ทำได้ง่ายขึ้น

ชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน Apple ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องให้แบตเตอรี่คายประจุจนครบ 100% ก่อนชาร์จใหม่ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน Apple นั้นทำงานตามรอบการชาร์จ และแบตเตอรี่จะครบหนึ่งรอบการชาร์จเมื่อคุณใช้งาน (คายประจุ) จนครบปริมาณ 100% ของความจุแบตเตอรี่* ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น ในวันหนึ่งคุณอาจใช้งานแบตเตอรี่ 75% ของความจุทั้งหมด จากนั้นก็ชาร์จข้ามคืนจนเต็ม แล้วถ้าคุณใช้งานต่อไปอีก 25% ในวันถัดไป ก็จะเท่ากับว่าแบตเตอรี่ของคุณคายประจุจนครบ 100% และนับรวมการใช้งานตลอดสองวันนี้เป็นหนึ่งรอบการชาร์จ ซึ่งก็หมายความว่าหนึ่งรอบการชาร์จของแบตเตอรี่อาจใช้เวลาหลายวัน ทั้งนี้ ความจุของแบตเตอรี่ทุกประเภทจะลดลงหลังจากมีการชาร์จซ้ำจำนวนหนึ่ง แต่ในส่วนของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเล็กน้อยในแต่ละรอบการชาร์จ ซึ่งแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน Apple ได้รับการออกแบบให้เก็บประจุได้ 80% ของความจุแบตเตอรี่เดิมเมื่อมีจำนวนรอบการชาร์จสูง ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

1 รอบ
การชาร์จ
+100%
การคายประจุ
-75%
+75%
-25%
+25%

รอบการชาร์จจะครบ 1 รอบ หลังจากที่คุณคายประจุครบ 100% ของความจุแบตเตอรี่