ข้อเสนอตอนนี้

สมาชิกใหม่และสมาชิกที่กลับมาใช้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รับสิทธิ์ใช้ Apple TV+ ได้ฟรีนาน 3 เดือน เมื่อซื้อ iPhone, iPad, Apple TV หรือ Mac เครื่องใหม่ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้

สมาชิกใหม่และสมาชิกที่กลับมาใช้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รับสิทธิ์ใช้ Apple Arcade ได้ฟรีนาน 3 เดือน เมื่อซื้อ iPhone, iPad, Apple TV หรือ Mac เครื่องใหม่ที่เข้าเกณฑ์ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้

สมาชิกใหม่สามารถใช้ Apple Music ได้ฟรีนาน 6 เดือน เมื่อซื้อ AirPods, AirPods Pro, AirPods Max หรือหูฟัง Beats ที่เข้าเกณฑ์ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้

ข้อเสนอที่ผ่านมา

ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์สามารถรับส่วนลดโปรโมชั่นเมื่อซื้อ Mac ที่เข้าเกณฑ์หรือ iPad ที่เข้าเกณฑ์ร่วมกับ AirPods ที่เข้าเกณฑ์ ที่ร้านค้าที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ โดยจำกัด AirPods หนึ่งคู่ต่อ Mac ที่เข้าเกณฑ์หรือ iPad ที่เข้าเกณฑ์หนึ่งเครื่อง ต่อผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์หนึ่งราย ข้อเสนอนี้มีจำนวนจำกัดและขึ้นอยู่กับความพร้อมในการวางจำหน่าย โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้

ราคาส่งเสริมการศึกษาจาก Apple ที่เป็นโปรโมชั่นสำหรับ AppleCare+ ตามที่ระบุไว้นี้มีให้เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์ที่ซื้อในระหว่างช่วงโปรโมชั่นเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับราคาส่งเสริมการศึกษาจาก Apple ที่ไม่ใช่โปรโมชั่น AppleCare+ ที่พ่วงมากับผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์นอกช่วงโปรโมชั่นจะไม่เข้าเกณฑ์สำหรับราคาโปรโมชั่นนี้

ราคาส่งเสริมการศึกษาจาก Apple สามารถใช้ได้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาและได้ตอบรับการศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ปกครอง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ โดยมีการจำกัดจำนวน